Köpa tjänster från länder inom EU

Sidan blev senast uppdaterad:

På denna sida lär du dig snabbt vad fri rörlighet för tjänster innebär, och hittar vidare till sådant du behöver veta om moms med mera. Här finns även guider som du kan ta hjälp av när du förbereder dig för handel med andra länder.

Följande är viktigt att veta och göra om du tänker börja köpa tjänster från andra länder inom EU, eller från Norge, Island och Liechtenstein som också hör till EU:s inre marknad:

  • Försäkra dig om att säljaren har koll på ifall det behövs något tillstånd för att sälja tjänsterna till Sverige.
  • För tjänster behöver du aldrig betala tull eller lämna tulldeklaration.
  • Du som företagare ska normalt inte betala utländsk moms till säljaren. Du ska däremot själv räkna ut svensk moms på inköpet, redovisa och betala in momsen till Skatteverket. Ta reda på vad som gäller för den typ av tjänst du säljer, eftersom det finns undantag.
  • Försäkra dig om att säljaren har ansökt om erkännande av sina yrkeskvalifikationer i Sverige i de fall detta är aktuellt.
  • Tänk på att reglerna om så kallad utstationering kan gälla i vissa fall när en arbetstagare från ett annat EU-land skickats ut av sin arbetsgivare för att utföra en tjänst i Sverige.

Moms vid inköp av tjänster från länder inom EU

Läs om hur du gör rätt med momsen, och hitta vidare till djupare information hos andra myndigheter:

Moms vid inköp från länder inom EU – på Skatteverkets webbplats

Fri rörlighet för tjänster – ömsesidigt erkännande

EU har en gemensam marknad med fri rörlighet av tjänster. Det innebär att tjänster ska kunna köpas och säljas över gränserna i EU utan onödiga hinder.

Ömsesidigt erkännande

Tjänster som får säljas i något annat EU-land får vanligen också säljas i Sverige. Det kallas för principen om ömsesidigt erkännande. Den bygger på att länderna har förtroende för att övriga EU-länders lagar ger ett fullvärdigt skydd för konsumenter och miljö.

Sverige kan i vissa fall kräva att det företag du köper tjänster av ska uppfylla svenska regler för att få sälja sina tjänster i Sverige. Svenska myndigheter måste då kunna motivera kravet med hänsyn till grundläggande samhällsintressen, såsom skydd för liv, hälsa och miljö. Kraven som ställs måste dock vara nödvändiga och proportionerliga. I Sverige finns till exempel begränsningar och krav på tillstånd för företag som vill sälja sina tjänster i Sverige.

Rättigheter för dig som köper tjänster

Det finns få gemensamma EU-regler för enskilda tjänstesektorer. I stället gäller ett generellt tjänstedirektiv som reglerar närmare 70 procent av den privata tjänstesektorn.

Mer om tjänstedirektivet och kontaktpunkter

Inte köparens ansvar – men kan påverka köparen

Försäkra dig om att säljaren har eventuella tillstånd och erkända yrkeskvalifikationer för att sälja tjänsterna till Sverige så att tjänsten utförs korrekt.

Läs mer om tillstånd under Lämna uppgifter och sök tillstånd

Läs mer om att arbeta inom ett reglerat yrke i Sverige eller inom EU

Utstationering

Om en tjänsteleverantör skickar ut en anställd för att arbeta i ett annat EU-land så kan den anställda ha rättigheter enligt utstationeringsreglerna. Det kan handla om arbetsmiljö, arbetstider och lön. Tjänsteleverantören måste då anmäla utstationeringen till Arbetsmiljöverket, som ska övervaka att villkoren efterlevs på platsen där tjänsten utförs.

Läs mer om vad som gäller för utstationerade arbetstagare på Europeiska Unionens webbplats

Läs mer om att sälja tjänster enklare med EU:s kontaktpunkter på Kommerskollegiums webbplats

Söka tillstånd för din verksamhet

I vår tjänst Lämna uppgifter och sök tillstånd kan du söka fram vilka tillstånd som behövs relaterat till företagets verksamhet. Tillstånd markerade med en symbol utformad som en blankett är tillstånd som styrs av EU:s tjänstedirektiv. Har du ett företag i ett annat EU/EES-land och om inget annat anges behöver du samma tillstånd oavsett om du vill etablera dig eller bedriva tillfällig verksamhet i Sverige.

Lämna uppgifter och sök tillstånd

Guider och stöd vid utlandshandel

 

Ditt Europa

På EU-webben Ditt Europa finns praktiska råd och mer läsning för dig som vill göra affärer i Europa. Där kan du bland annat läsa vilka lagar, regler och bolagsformer som gäller i varje land.

Praktiska råd på webbplatsen Ditt Europa

Grensetjänsten Norge–Sverige

Grensetjänsten Norge–Sverige har samordnad information från myndigheter i både Sverige och Norge. Informationen är riktad till företag som vill ta uppdrag, etablera verksamhet eller handla med kunder i Norge.

Grensetjänstens webbplats

Film om Grensetjänsten och handel med Norge – på Youtube

Nordkalottens Gränstjänst

Nordkalottens Gränstjänst har kunder i Finland, Norge och Sverige. Tjänsten förmedlar relevant och aktuell information som hjälper företagen att fungera på båda sidor av gränsen. Dessutom arbetar Gränstjänsten för att ta bort hinder för gränshandel.

Nordkalottens Gränstjänsts webbplats

Solvit – snabb problemlösning vid handelshinder inom EU

Om du stöter på hinder för den fria rörligheten för varor hos någon myndighet inom EU, Liechtenstein eller Norge kan du kontakta Solvit för att få kostnadsfri hjälp med att lösa hindret. Solvit finns på Kommerskollegium.

Solvit – på Kommerskollegiums webbplats

Hjälpte den här informationen dig?