Import av tjänster från EU/EES-länder

Sidan blev senast uppdaterad:

EU har en gemensam marknad där varor, tjänster, personer och kapital kan röra sig fritt över gränserna. En tjänst som säljs lagligt i ett EU-land ska kunna säljas i Sverige utan ytterligare krav. Man kallar det principen om ömsesidighet.

Dessa regler gäller också i handeln mellan EU-länderna, Norge, Island och Lichtenstein, vilka bildar EES-marknaden.

Till sidans topp

Principen om ömsesidighet

Precis som för varor är grundprincipen att tjänster ska få röra sig fritt inom EU. Sverige får därför normalt sett inte hindra eller ställa ytterligare krav på ett företag som vill sälja en tjänst till dig om företaget har tillstånd att sälja tjänsten i hemlandet.

Det finns få gemensamma EU-regler för enskilda tjänstesektorer. I stället gäller ett generellt tjänstedirektiv som reglerar närmare 70 procent av den privata tjänstesektorn.

Undantag från principen om ömsesidighet

Principen om ömsesidighet gäller på tjänsteområdet. Endast i vissa fall kan svenska myndigheter eller kommuner kräva att ett tjänsteföretag från ett annat EES-land ska följa svenska regler för tjänsteverksamhet för att få sälja tjänster i Sverige.

Myndigheten måste kunna motivera kravet med hänsyn till skyddet av grundläggande samhällsintressen, såsom skydd för liv och hälsa, konsumentskydd och miljöskydd. Kraven måste vara nödvändiga och proportionerliga. De får inte hindra handeln i onödan.

Till sidans topp

Kontaktpunkt för tjänstehandel

För att underlätta för företag som säljer tjänster inom EES, har varje EES-land en statlig webbplats som kallas kontaktpunkten för tjänster. Där hittar du information om vilka krav och tillstånd som gäller i just det landet. I Sverige är det verksamt.se som är den nationella kontaktpunkten för tjänster. På verksamt.se kan du elektroniskt ansöka om de tillstånd som kan krävas för att sälja tjänster i Sverige.

Läs mer om den nationella kontaktpunkten för tjänster under Kontaktpunkt för tjänster

Till sidans topp

Solvit  nätverk för fri rörlighet

Om du har problem att göra affärer i Sverige för att en myndighet agerar i strid med EU-rätten kan du få hjälp av Solvit. De är ett informellt nätverk inom EES som avgiftsfritt löser hinder till fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. I Sverige finns Solvit vid Kommerskollegium.

Läs mer om Solvit på Kommerskollegiums webbplats

Läs mer om moms vid köp av tjänster från andra EU-länder

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga