Moms när du säljer tjänster utanför EU - export

Sidan blev senast uppdaterad:

Här får du veta vad som gäller när du ska sälja tjänster till länder som inte är med i EU. Två huvudregler avgör om det är köparen eller du som säljare som ska redovisa momsen.

Huvudregler vid försäljning av tjänster
 

Huvudregel 1: Försäljning till företag

Köparen ska beräkna och redovisa moms. När du säljer tjänster till företag anses tjänsterna vara utförda i det land där köparen är etablerad eller vistas permanent.

Huvudregel 2: Försäljning till privatpersoner

Du som säljare ska ta ut och redovisa svensk moms. När du säljer tjänster till privatpersoner anses tjänsterna vara utförda i det land där säljaren är etablerad, exempelvis Sverige. Det gäller oavsett i vilket land köparen finns.

För vissa typer av tjänster finns det undantag från huvudreglerna.

Läs mer om att sälja tjänster till länder utanför EU på Skatteverkets webbplats

Försäljning av tjänster till företag

När du säljer tjänster utan moms till företag i länder utanför EU är huvudregeln att köparen ska beräkna och redovisa moms.  

För att du ska kunna sälja utan moms måste du kunna visa att köparen är ett företag som är etablerat i ett land utanför EU. Det kan du visa med köparens momsregistrering eller någon annan handling som visar att köparen är ett företag.

Om tjänsten säljs till ett företag men bara ska användas privat, gäller reglerna om försäljning av tjänster till privatpersoner.

Undantag från huvudregeln vid försäljning av tjänster till företag

Ett antal tjänster anses vara utförda i det land där du levererar tjänsterna. När du säljer en sådan tjänst kan du som säljare i vissa fall bli tvungen att ta ut moms i det land du levererar tjänsten. Sådana tjänster kan exempelvis vara:

 • fastighetstjänster
 • transporttjänster
 • inträde till evenemang
 • restaurang och catering
 • arbete på varor
 • förmedlingstjänster
 • korttidsuthyrning av bilar och andra transportmedel.

Läs mer om undantagsreglerna på Skatteverkets webbplats

Försäljning av tjänster till privatpersoner

Om du säljer tjänster till privatpersoner i länder utanför EU, är huvudregeln att du som säljare ska ta ut och redovisa moms.

Undantag från huvudregeln om försäljning av tjänster till privatpersoner

Ett antal tjänster anses vara utförda i det land där de levereras. När du säljer en sådan tjänst kan du som säljare i vissa fall bli tvungen att ta ut moms i det land du levererar tjänsten. Sådana tjänster kan exempelvis vara:

 • fastighetstjänster
 • inträde till evenemang
 • kulturella och liknande tjänster
 • restaurang och catering
 • förmedlingstjänster
 • transporttjänster
 • arbete på varor
 • digitala tjänster
 • uthyrning av bilar och andra transportmedel
 • diverse tjänster som exempelvis rör immaterialrätter, reklam, an-nonsering, uthyrning av personal och varor, rådgivning, databehandling och information.

Faktureringsregler

Normalt ska du följa de svenska faktureringsreglerna för moms oavsett om tjänsten anses levererad i Sverige eller i köparens land. Det gäller oavsett vem köparen är.

Läs mer om de svenska faktureringsreglerna på Skatteverkets webbplats

Du kan behöva momsregistrera dig i köparens land enligt undantagsreglerna vid försäljning av tjänster till företag och privatpersoner utomlands. Då kan du behöva följa det landets faktureringsregler.

Hänvisning på fakturan

När du säljer tjänster utomlands kan du behöva göra en särskild hänvisning på fakturan om vad den gäller.

Läs mer om hänvisningskrav i Skatteverkets broschyr Fakturans innehåll – särskild uppgift eller hänvisning

Kom ihåg!

När du skickar en faktura till utlandet underlättar det om du använder ett språk som både du och köparen förstår. Vissa uppgifter måste finnas med enligt lag, och dessutom bör fakturan innehålla betalningsuppgifter, tillexempel ditt IBAN-nummer och BIC/SWIFT.

Ladda ner en fakturamall på Business Swedens webbplats

Skatteverkets webbseminarier

Vad ska du tänka på när du köper tjänster från länder utanför EU? Hur ska du redovisa momsen? Sådana frågor kan du få svar på genom att koppla upp dig till Skatteverkets webbseminarier.

Anmäl dig till webbseminarium på Skatteverkets webbplats

Kontakta Skatteverket om du ska köpa tjänster från ett land utanför EU. Det är viktigt att du har klart för dig vilken typ av tjänst det gäller och var den ska utföras. Då kan Skatteverket lättare svara på dina frågor.

Skatteupplysningen på Skatteverket svarar på alla typer av skattefrågor. Telefonnumret är 0771-567 567. Ringer du från utlandet är telefonnumret + 46 8 564 851 60.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp