Sälja tjänster till länder utanför EU – export

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du vidare till sådant du då behöver veta, till exempel om moms. Här finns även guider som du kan ta hjälp av när du förbereder dig för att sälja tjänster utomlands.

När du tänker börja sälja tjänster till kunder i länder utanför EU:

  • Sätt dig in i om landet eller länderna har lagar som diskriminerar mot, eller på andra sätt hindrar utländska tjänsteföretag och vad du behöver göra för att få sälja tjänster där.
  • För tjänster behöver du aldrig betala tull eller lämna tulldeklaration.
  • Om du säljer tjänster till företag utomlands ska du normalt sett inte lägga på svensk moms. Ta reda på vad som gäller för den typ av tjänst du vill sälja.

Moms vid försäljning av tjänster till länder utanför EU

Reglerna skiljer sig åt beroende på om man säljer tjänster till företag eller privatpersoner, och vilken typ av tjänster det är. Lär dig hur du gör rätt med momsen:

Moms vid försäljning till länder utanför EU – på verksamt.se

Handelsavtal och begränsningar

Den internationella tjänstehandeln begränsas på olika vis av olika länders lagar och regler. Men det finns också internationella regler och avtal som är till för att underlätta handeln mellan länder. Om du vill kan du lära dig mer om detta på Kommerskollegiums webbplats:

Handla utanför EU – principer och verktyg – på Kommerskollegiums webbplats

EU:s handelsavtal – på Kommerskollegiums webbplats

Försäljning till Norge, Island och Liechtenstein

Om du ska sälja tjänster till Norge, Island och Liechtenstein så fungerar det precis som inom EU.

Guider och stöd vid utlandshandel

Exportguiden

I Exportguiden från Business Sweden hittar du information och vägledning genom hela exportprocessen – från offert och finansiering till utlandsbetalningar.

Exportguiden – på Business Swedens webbplats

Webbtjänst om WTO-medlemmars åtagande under Gats

I WTO:s webbtjänst för tjänster kan du bland annat söka fram vilka åtaganden varje WTO-land har gjort under Gatsavtalet.

Webbtjänst för tjänster – på World Trade Organizations webbplats – på engelska

Om du stöter på hinder

Har du stött på något handelshinder som verkar orimligt? Till exempel diskriminerande bestämmelser eller krav på ovanlig dokumentation? Kontakta Kommerskollegium, så bedömer de hur de kan hjälpa dig med problemet.

Handelshinder utanför EU – på Kommerskollegiums webbplats

Hjälpte den här informationen dig?