Export av tjänster till EU/EES-länder

Sidan blev senast uppdaterad:

För tjänster gäller fri rörlighet på EU:s inre marknad. Det innebär att du kan erbjuda dina tjänster eller etablera dig i ett annat EU-land.

Dessa regler gäller också i handeln mellan EU-länderna och Norge, Island och Lichtenstein, vilka bildar EES-marknaden.

Till sidans topp

Fri rörlighet av tjänster

Principen om ömsesidighet gäller på tjänsteområdet. Det innebär att om du får sälja dina tjänster i Sverige så kan i regel inte andra EU/EES-länders myndigheter hindra dig att sälja tjänsterna där eller kräva att du ska uppfylla ytterligare villkor.

Det finns få gemensamma EU-regler för enskilda tjänstesektorer. I stället gäller ett generellt tjänstedirektiv som reglerar närmare 70 procent av den privata tjänstesektorn.

Undantag från den fria rörligheten av tjänster

Endast i vissa fall kan ett EU/EES-land kräva att du ska uppfylla deras nationella krav. Myndigheten måste kunna motivera kravet med hänsyn till grundläggande samhällsintressen, såsom skydd för liv och hälsa, konsumentskydd och miljöskydd.

Kraven som ställs måste dock vara nödvändiga och proportionerliga. De ska hindra handeln så lite som möjligt.

Ditt Europa

På EU-webbplatsen Ditt Europa får du som vill göra affärer i Europa praktiska råd. Där kan du bland annat läsa vilka lagar, regler och bolagsformer som gäller i respektive land.

Läs mer om lagar, regler och bolagsformer på webbplatsen Ditt Europa

Grensetjänsten Norge–Sverige

Det land vi handlar mest med utanför EU är grannlandet Norge. Grensetjänsten Norge-Sverige har samordnad information från myndigheter i både Sverige och Norge. Informationen är riktad till företag som vill ta uppdrag, etablera verksamhet eller handla med kunder i Norge.

Läs mer om Grensetjänsten på Grensetjänstens webbplats

Se filmen där Grensetjänsten berättar om handel med Norge

Øresunddirektbusiness

Øresunddirektbusiness är en guide för företag som bedriver eller tänker starta verksamhet i Öresundsregionen. Här hittar du information om rekrytering av medarbetare, företagsetablering samt marknad och handel mellan Danmark och Sverige.

Läs mer om Øresunddirektbusiness på oresunddirektbusiness webbplats

Nordkalottens gränstjänst

Nordkalottens gränstjänst har kunder i Finland, Norge och Sverige. Tjänsten förmedlar relevant och aktuell information som hjälper företagen att fungera på båda sidor av gränsen. Dessutom arbetar Gränstjänsten för att ta bort hinder för gränshandel.

Läs mer om Nordkalottens Gränstjänst på Nordkalottens Gränstjänsts webbplats

Villkor du som företagare inte ska behöva stöta på:

  • krav på att du ska ha en viss nationalitet, bosättningsort eller ett visst medborgarskap
  • krav på var företaget har sitt säte
  • förbud för företag att vara etablerade i flera länder
  • förbud mot att företag är medlem i en yrkesorganisation i fler än ett medlemsland
  • krav på en viss etableringsform
  • krav på bevis från företaget att det finns en efterfrågan på dess tjänster
  • krav på ekonomiska garantier eller försäkringar i landet
  • krav på att företaget förhandsregistrerar sig eller har haft verksamhet i landet under en viss tid.

För att underlätta för företag som säljer tjänster inom EU, har varje EU-land en webbplats som kallas kontaktpunkten för tjänster. Där hittar du information om vilka krav och tillstånd som gäller i just det landet. Kontaktpunkterna hittar du via det europeiska nätverket EUGO.

Läs mer om kontaktpunkterna på Europeiska kommissionens webbplats EUGO

Till sidans topp

Solvit – nätverk för fri rörlighet

Om du har problem att göra affärer i Sverige på grund av att en myndighet agerar i strid med EU-rätten kan du få hjälp av Solvit. De är ett informellt nätverk inom EU/EES som avgiftsfritt löser hinder till fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. I Sverige finns Solvit vid Kommerskollegium.

Läs mer om Solvit på Kommerskollegiums webbplats

 

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga