Sälja tjänster till länder inom EU - export

Sidan blev senast uppdaterad:

På denna sida lär du dig snabbt vad fri rörlighet för tjänster innebär, och hittar länkar till sådant du behöver veta om moms. Här finns även guider som du kan ta hjälp av när du förbereder dig för handel med utlandet.

Följande är viktigt att veta och göra om du tänker börja sälja tjänster till kunder i andra EU-länder eller till Norge, Island och Liechtenstein som också hör till EU:s inre marknad:

 • Ta reda på om det krävs tillstånd för att erbjuda tjänsten inom EU, eller om det finns någon annan begränsning.
 • För tjänster behöver du aldrig betala tull eller lämna tulldeklaration.
 • Om du säljer tjänster till ett annat företag inom EU ska du normalt sett inte lägga på svensk moms på fakturan. Ta reda på vad som gäller för den typ av tjänst du säljer, eftersom det finns undantag.
 • Du kan behöva ansöka om erkännande av dina yrkeskvalifikationer när du säljer tjänster inom EU.
 • Om du skickar ut en anställd för att leverera en tjänst i ett annat EU-land så kan situationen omfattas av reglerna för så kallad utstationering.  

Moms vid försäljning av tjänster till länder inom EU

Lär dig hur du gör rätt med momsen:

Moms vid försäljning till länder inom EU – på Skatteverkets webbplats

Fri rörlighet av tjänster

EU har en gemensam marknad där tjänster kan köpas och säljas fritt över gränserna utan tullkontroll eller tullavgifter.

Ömsesidigt erkännande

Tjänster som du lagligt får sälja i Sverige får du i normalfallet även sälja fritt inom övriga EU. Det kallas för principen om ömsesidigt erkännande. Den bygger på att länderna har förtroende för att övriga EU-länders lagar ger ett fullvärdigt skydd för konsumenter och miljö.

EU-länder kan i vissa fall kräva att företagare från andra EU-länder ska uppfylla vissa nationella krav för att få sälja sina tjänster i det landet. Myndigheterna i köparlandet måste då kunna motivera kravet med hänsyn till grundläggande samhällsintressen, såsom skydd för liv och hälsa, konsumentskydd och miljöskydd. Kraven som ställs måste dock vara nödvändiga och proportionerliga. De ska hindra handeln så lite som möjligt.

Rättigheter och skyldigheter när du säljer tjänster

Det finns få gemensamma EU-regler för enskilda tjänstesektorer. I stället gäller ett generellt tjänstedirektiv som reglerar närmare 70 procent av den privata tjänstesektorn.

Mer om tjänstedirektivet och kontaktpunkter

Myndigheter får inte kräva en viss nationalitet eller ekonomiska garantier

Om du som företagare vill sälja tjänster i ett annat EU-land ska du normalt inte behöva stöta på

 • krav på att du ska ha en viss nationalitet, bosättningsort eller ett visst medborgarskap
 • krav på var företaget har sitt säte
 • förbud för företaget att vara etablerade i flera länder
 • förbud mot att företaget är medlem i en yrkesorganisation i fler än ett med-lemsland
 • krav på en viss etableringsform
 • krav på bevis från företaget att det finns en efterfrågan på dess tjänster
 • krav på ekonomiska garantier eller försäkringar i landet
 • krav på att företaget förhandsregistrerar sig eller har haft verksamhet i landet under en viss tid.

Om du får problem med något i punktlistan ovan kan du vända dig till Solvit, som kostnadsfritt hjälper till att lösa problem mot den fria rörligheten.

Läs mer om Solvits hjälp med problemlösning på Kommerskollegiums webbplats

Yrkeskvalifikationer

Som tjänsteleverantör kan du behöva ansöka om erkännande av yrkeskvalifikationer för att kunna sälja vissa typer av tjänster i EU. Det kan vara olika regler beroende på om du tillfälligt ska erbjuda tjänsten eller göra det mer permanent (etablering).  

Läs mer under Reglerade yrken

Universitets- och Högskolerådet (UHR) har ansvar för yrkeskvalifikationer i Sverige.  UHR kan svara på frågor om att arbeta inom ett reglerat yrke i Sverige eller i ett annat EU/EES-land.

Läs mer om att arbeta inom ett reglerat yrke i Sverige eller EU på UHR:s webbplats

Utstationering

Om du ska sälja en tjänst genom att skicka ut en anställd att arbeta i ett annat EU-land så kan den anställda omfattas av reglerna om utstationering.  

Läs mer om utstationerade arbetstagare på Europeiska Unionens webbplats

Guider och stöd vid utlandshandel

Ditt Europa

På EU-webben Ditt Europa finns praktiska råd och mer läsning för dig som vill göra affärer i Europa. Där kan du bland annat läsa vilka lagar, regler och bolagsformer som gäller i varje land.

Praktiska råd på webbplatsen Ditt Europa

EU-ländernas kontaktpunkter för tjänster

För att underlätta för företag som säljer tjänster inom EU, har varje EU-land en webbplats som kallas kontaktpunkten för tjänster. Där kan du söka information om vilka krav och tillstånd som gäller för tjänsteföretag som vill sälja tjänster i just det landet.

EU-ländernas kontaktpunkter för tjänster – Europeiska kommissionens webbplats

Øresunddirektbusiness

Øresunddirektbusiness är en guide för företag som bedriver eller tänker starta verksamhet i Öresundsregionen. Här hittar du information om rekrytering av medarbetare, företagsetablering samt marknad och handel mellan Danmark och Sverige.

Øresunddirektbusiness webbplats

Grensetjänsten Norge–Sverige

Grensetjänsten Norge–Sverige har samordnad information från myndigheter i både Sverige och Norge. Informationen är riktad till företag som vill ta uppdrag, etablera verksamhet eller handla med kunder i Norge.

Grensetjänstens webbplats

Film om Grensetjänsten och handel med Norge – på Youtube

Nordkalottens Gränstjänst

Nordkalottens Gränstjänst har kunder i Finland, Norge och Sverige. Tjänsten förmedlar relevant och aktuell information som hjälper företagen att fungera på båda sidor av gränsen. Dessutom arbetar Gränstjänsten för att ta bort hinder för gränshandel.

Nordkalottens Gränstjänsts webbplats

Solvit – snabb problemlösning inom EU

Om du stöter på problem med den fria rörligheten för tjänster hos någon myndighet inom EU, Liechtenstein eller Norge kan du kontakta Solvit för att få kostnadsfri hjälp med att lösa problemet. Solvit finns på Kommerskollegium.

Solvit – på Kommerskollegiums webbplats

Hjälpte den här informationen dig?