Handel med tjänster mellan länder

Sidan blev senast uppdaterad:

Här får du en introduktion till hur det fungerar med bland annat moms och nationella regler när du handlar med tjänster inom och utanför EU.

På den här sidan kan du läsa om:

  1. Vad räknas som en tjänst?
  2. Köpa och sälja tjänster inom EU 
  3. Köpa och sälja tjänster till länder utanför EU
  4. Faktureringsregler
  5. Behöver du hjälp?

Skatteverkets kostnadsfria webbseminarier

Skatteverket ger kontinuerligt webbseminarier om exempelvis hur du gör med momsen om du säljer tjänster till, eller köper tjänster från, andra länder. Självklart är det helt gratis att delta!

Läs mer om Skatteverkets webbseminarier och anmäl dig nu

Vad räknas som en tjänst?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Till varor räknas även fastigheter, gas, kyla och el. Tjänster är allt annat som kan säljas. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Köpa och sälja tjänster inom EU 

EU-länderna kan i vissa fall kräva att företag ska uppfylla nationella regler för att få sälja sina tjänster. Myndigheterna måste då kunna motivera kravet med hänsyn till grundläggande samhällsintressen, såsom skydd för liv, hälsa och miljö. EU-länderna har också kontaktpunkt för tjänster, där företag kan se vilka regler som gäller för att sälja en tjänst i ett specifikt land.

Som tjänsteleverantör kan du behöva ansöka om erkännande av yrkeskvalifikationer för att kunna sälja vissa typer av tjänster i EU. 

När du köper en tjänst från ett land inom EU finns det krav på vilken typ av information tjänsteleverantören måste ge dig. På kontaktpunkterna för tjänster hittar du information om vilka krav som ställs på företag som säljer tjänster.

Kontaktpunkter för tjänster på EU kommissionens webbplats

Skicka anställda till andra EU-länder

Om ditt företag skickar ut en anställd för att arbeta i ett annat EU-land för en viss period så kan den anställda betraktas som utstationerad om kriterierna för det är uppfyllda i det mottagande landet. Då har den anställda rätt till samma anställningsvillkor som gäller i värdlandet inom ett antal preciserade områden, enligt EU:s utstationeringsregler. Det kan handla om arbetsmiljö, arbetstider och lön. 

Ditt företag kan behöva anmäla utstationeringen till den nationellt ansvariga myndigheten.

Utstationerade arbetstagare hos EU-kommissionen

Så fungerar moms

Moms fungerar likadant oavsett om du handlar med tjänster inom eller utanför EU. Vem som är ansvarig för momsen skiljer sig åt beroende på om handeln sker med företagare eller privatpersoner. Dessutom skiljer sig reglerna åt beroende av vilken typ av tjänst det är fråga om. Därför behöver du veta vem som är din kund och vad är det för typ av tjänst det är fråga om. 

I momssammanhang finns det två huvudregler: 

  • Säljer du tjänster till ett företag i ett annat land ska du som regel inte ta ut svensk moms utan köparen ska redovisa momsen i det land där köparen är etablerad. Köper du tjänster från ett annat företag i ett annat land ska du som regel redovisa både den utgående och ingående momsen. Huvudregeln innebär alltså att tjänsterna anses omsatta i det land där köparen är etablerad.
  • Säljer du tjänster till privatpersoner ska du som regel ta ut svensk moms eftersom tjänster till privatpersoner anses omsatta i det land där säljaren är etablerad.

Från dessa huvudregler finns undantag främst beroende på vilken typ av tjänst det är fråga om.

Köpa varor och tjänster hos Skatteverket
Sälja varor och tjänster hos Skatteverket

I Skatteverkets broschyr Moms vid utrikeshandel kan du fördjupa dig och få hjälp att beräkna momsbeloppet.

Moms vid utrikeshandel hos Skatteverket

Distansförsäljning inom EU

Från och med 1 juli 2021 införs nya regler som innebär att fler företag som säljer varor och tjänster till icke beskattningsbara personer, exempelvis privatpersoner, kan bli skyldiga att registrera sig för moms i köparens land. För att förenkla administrationen för företagen som omfattas av de nya reglerna utvidgas möjligheterna att redovisa och betala moms genom så kallade särskilda ordningar OSS (One Stop Shop).

Läs mer Skatteverkets webbplats om de nya reglerna

Skatteverkets webbseminarium om One Stop Shop (OSS)

Köpa och sälja tjänster till länder utanför EU

Exportrestriktioner och sanktioner mot Ryssland

På grund av den rådande situationen i Ukraina har EU infört sanktioner mot Ryssland. Om ditt företag bedriver handel med Ryssland, Belarus och vissa områden i Ukraina kan du påverkas av restriktionerna.

Sanktionerna gäller för försäljning, leverans, överföring och export av många varor och tjänster. Mer information om rådande sanktioner och exportrestriktioner hittar du på länken nedan.

IT-säkerhet och sanktioner – så påverkas du av Rysslands invasion av Ukraina

Den internationella handeln begränsas på olika vis av olika länders lagar och regler. Men det finns också internationella regler och avtal som är till för att underlätta handeln mellan länder. 

När du ska köpa tjänster från länder utanför EU behöver du ta reda på om tjänsteleverantören behöver något tillstånd för att utföra tjänsten i Sverige.

Om du ska sälja tjänster måste du läsa på om landet eller länderna har lagar som diskriminerar mot, eller på andra sätt hindrar utländska tjänsteföretag och vad du behöver göra för att få sälja tjänster där.

Faktureringsregler

Vid export ska du följa de svenska faktureringsreglerna för moms. Det gäller oavsett om tjänsten är såld i Sverige eller i köparens land och oavsett vem köparen är.

Fakturering hos Skatteverket

När du skickar en faktura till utlandet underlättar det om du upprättar den på ett språk som både du och köparen förstår. Vissa uppgifter måste finnas med enligt lag, och dessutom bör fakturan innehålla betalningsuppgifter, till exempel ditt IBAN-nummer och BIC/SWIFT.

Ladda ner en fakturamall på Business Swedens webbplats 

Behöver du hjälp? 

Kontakta Kommerskollegium om handelshinder

Har du stött på problem i handeln med andra länder? Anmäl det till Kommerskollegium, som arbetar med att lösa handelshinder på flera olika sätt, både inom och utanför EU. Hjälpen är kostnadsfri.

Så anmäler du handelshinder på Kommerskollegiums webbplats

Kontakta Skatteverkets skatteupplysning

Skatteupplysningen på Skatteverket svarar på alla typer av skattefrågor. Telefonnumret är 0771-567 567. Ringer du från utlandet är telefonnumret + 46 8-564 851 60

Mer om handel med andra länder

Handel med varor

Lär dig mer om att handla med varor med länder inom och utanför EU.

Hitta rådgivning

Här hittar du rådgivare, finansieringserbjudanden och andra stöd om du vill expandera utanför Sverige.

Hjälpte den här informationen dig?