Handel med tjänster

Sidan blev senast uppdaterad:

På följande sidor får du en överblick över vad du behöver veta och göra innan du börjar köpa eller sälja tjänster i andra länder.

  • Oavsett vilket land du ska handla med, ta reda på vilka regler som gäller för det landet och för typen av tjänst. Till exempel när det gäller moms och nationella krav på tjänsteföretag.

Läs mer om olika länder i karttjänsten

  • När du handlar med tjänster behöver du aldrig betala tull och lämna tulldeklaration.
  • Ta gärna reda på om det finns internationella standarder för din typ av tjänster. Det kan göra det enklare att sälja eller köpa tjänster i andra länder.

Läs mer om standarder och certifiering

Handel med länder inom EU

Köpa tjänster från länder inom EU

Sälja tjänster till länder inom EU

Handel med länder utanför EU

Köpa tjänster från länder utanför EU – import

Sälja tjänster till länder utanför EU – export

Norge, Island och Liechtenstein – EES-länder

Norge, Island eller Liechtenstein ingår i EU:s gemensamma marknad. Om du köper eller säljer tjänster gäller detsamma för dessa länder som för länder inom EU.

Internationella standarder, certifiering och märkning av tjänster

Varor och tjänster måste uppfylla krav på till exempel funktion, säkerhet och märkning. Standarder hjälper dig att se till att dina tjänster uppfyller sådana krav. Standarder är i de flesta fall europeiska eller internationella, vilket gör det enklare för dig att marknadsföra dina produkter på olika marknader.

Det finns europeiska och internationella standarder för tjänster. Genom att följa en standard blir det enklare för dig att marknadsföra dina tjänster internationellt. Om du är köpare kan du fråga om säljaren följer en standard, så vet du bättre vad du får för pengarna. Du kan bevisa att din tjänst uppfyller kraven i en standard genom att låta en oberoende organisation certifiera din tjänst.

Standarder, certifiering och märkning av varor och tjänster

Osäker på om det är en vara eller tjänst?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Till varor räknas även fastigheter, gas, kyla och el. Tjänster är allt annat som kan säljas.

I enstaka fall kan det vara svårt att dra gränser mellan en vara eller tjänst. Exempel: Om ett datorprogram laddas ner från en webbplats räknas det som en tjänst. Men om programmet säljs på en CD eller liknande, kan det räknas som en vara. Fler exempel på gränsdragning:

Vara och tjänst? – på Skatteverkets webbplats

Kommer du fram till att det är varor du handlar med? Då är detta sidan för dig:

Handel med varor

Film - Att göra affärer med andra länder (del 1)

Vilka regler och bestämmelser gäller när ett företag ska göra affärer med andra länder? Kommerskollegium hjälper dig med de vanligaste frågorna som rör tillstånd, märkning och certifieringar.

Se film med Kommerskollegium

Ta del av filmen Att göra affärer med andra länder (del 1) i textformat

Film - Hur går processen till vid affärer med andra länder? (del 2)

Hur tar man reda på hur processen går till vid affärer med andra länder? Kommerskollegium berättar bland annat om EU:s olika kontaktpunkter som hjälper företag med processen att göra affärer med andra länder.

Se film med Kommerskollegium

Ta del av filmen Hur går processen till vid affärer med andra länder (del 2) i textformat

Hjälpte den här informationen dig?