Handel med tjänster

Sidan blev senast uppdaterad:

Om du handlar med tjänster inom EU gäller ofta samma regler som i Sverige. Du behöver inte lämna tulldeklaration oavsett om du handlar med länder inom eller utanför EU.

Vara eller tjänst?

Varor är materiella ting. Till varor räknas även fastigheter, gas, kyla och elektrisk kraft. Tjänster är allt annat som kan tillhandahållas. Oftast är det enkelt att avgöra vad som är en vara, men i vissa fall kan det vara svårt att dra gränser mellan varor och tjänster.

Exempel: om ett datorprogram laddas ner från en webbplats räknas det som en tjänst. Men om programmet säljs på en CD, DVD eller liknande, kan det räknas som en vara.

Läs mer om gränsdragningen mellan vara och tjänst på Skatteverkets webbplats

Till sidans topp

Handel med tjänster inom EU/EES

EES-länderna – EU-länderna samt Norge, Island och Lichtenstein – har en gemensam marknad för tjänster. Ofta räcker det med att tjänsten uppfyller kraven i Sverige för att den ska kunna säljas i andra EU/EES-länder. Inom vissa områden gäller dock nationella krav och då kan det behövas tillstånd eller liknande för att få utföra tjänsten.

Läs mer om att importera tjänster från EU/EES

Läs mer om att exportera tjänster till EU/EES

Till sidans topp

Handel med tjänster utanför EU/EES

Handel med tjänster med länder utanför EES-området regleras av WTO:s regelverk och de frihandelsavtal som EU tecknat med respektive land.

Läs mer om att importera tjänster från länder utanför EU/EES

Läs mer om att exportera tjänster till länder utanför EU/EES

Till sidans topp

Standarder, certifiering och märkning av tjänster

Varor och tjänster måste uppfylla krav på till exempel funktion, säkerhet och märkning. Standarder hjälper dig att se till att dina tjänster uppfyller sådana krav.  

Standarder är i de flesta fall europeiska eller internationella, vilket gör det enklare för dig att marknadsföra dina produkter på olika marknader.

Du kan bevisa att din tjänst uppfyller kraven i en standard genom att låta en oberoende organisation certifiera din tjänst. Det finns också märken för att certifiera tjänster.

Läs mer om standarder, certifiering och märkning av varor och tjänster

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga