Guider och verktyg för utrikeshandel

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du guider, verktyg och tjänster från olika organisationer och myndigheter som arbetar med utrikeshandel.

På den här sidan hittar du:

  1. Guider och verktyg
  2. Tjänster och erbjudanden
  3. Informativa webbplatser

Guider och verktyg

Stöd till dig som vill exportera

Det ska vara enkelt för företag som vill göra affärer i andra länder att hitta rätt stöd, i rätt tid. Därför samarbetar vi regionalt kring export. Här är en översikt över det du som företagare kan få stöd med från aktörerna inom regional exportsamverkan.
Stöd till dig som vill exportera

Exportguiden

I Exportguiden från Business Sweden hittar du information och vägledning genom hela exportprocessen, oavsett om du säljer till länder inom eller utanför EU. 
Exportguiden hos Business Sweden

Importhandboken 

Importhandboken från Make Trade lotsar dig genom de viktigaste områdena att känna till vid import, oavsett om du köper från länder inom eller utanför EU. 
Importhandboken hos Make Trade

E-handelsguiden

E-handelsguiden från Business Sweden innehåller information om lokala lagar, regelverk, köpbeteenden och trender på omkring 30 intressanta e-handelsmarknader både inom och utanför EU. 
E-handelsguiden från Business Sweden

The Supply Chain Resilience platform

Plattformen Supply Chain Resilience drivs av Enterprise Europe Network i samarbete med European Cluster Collaboration, med stöd av Europeiska kommissionen och EISMEA. Plattformen hjälper företag att behålla, omstrukturera eller ersätta befintliga försörjningskedjor, samt köpa in råvaror, delar, komponenter och/eller (halv-)färdiga varor eller tjänster som behövs för att hålla igång produktionen.
The Supply Chain Resilience platform

GoGlobal

Business Swedens digitala verktyg GoGlobal ger dig de kunskaper, strategier och insikter du behöver för att planera ditt företags internationella satsning. De fristående modulerna omfattar alla steg som krävs för att effektivt ta fram en framgångsrik exportplan.
GoGlobal hos Business Sweden

Produktkravsguide

Marknadskontrollrådet har en produktguide som hjälper dig att identifiera lagar och förordningar som gäller för dina produkter och hitta rätt ansvarig myndighet för olika produktområden.
Produktkravsguiden hos Marknadskontrollrådet

Webbtjänst om WTO-medlemmars åtagande under GATS

I WTO:s webbtjänst kan du bland annat söka fram vilka åtaganden varje WTO-land har gjort under GATS-avtalet.
Webbtjänst för tjänster – på World Trade Organizations webbplats (på engelska)

Øresunddirektbusiness 

Øresunddirektbusiness är en guide för företag som bedriver eller tänker starta verksamhet i Öresundsregionen. Här hittar du information om rekrytering av medarbetare, företagsetablering samt marknad och handel mellan Danmark och Sverige. 
Øresunddirektbusiness webbplats 

Tjänster och erbjudanden

Regional Exportsamverkan

Det regionala exportfrämjandet spelar en viktig roll i att stötta små och medelstora företag i att nå sin exportpotential, oberoende av var i landet och i vilken bransch de befinner sig i. Regional exportsamverkan säkerställer ett samlat och tillgängligt erbjudande till företag i hela Sverige.
Regional Exportsamverkan hos Tillväxtverket

Nordkalottens Gränstjänst 

Nordkalottens Gränstjänst har kunder i Sverige, Norge och Finland. Tjänsten främjar gränsöverskridande verksamhet för privatpersoner, företagare, organisationer och myndigheter. Dessutom arbetar Gränstjänsten aktivt med att lösa gränshinder.  
Nordkalottens Gränstjänst webbplats

Grensetjänsten Norge-Sverige

Grensetjänsten Norge-Sverige är en informationstjänst för dig med frågor om företagande, jobb och livet på båda sidor om den norsk-svenska gränsen. 
Grensetjänstens webbplats 

Vilka regler gäller för din produkt? 

Du kan vända dig till den så kallade TBT-kontaktpunkten i det land du vill exportera till och fråga om vilka regler som gäller för din produkt.  
TBT-kontaktpunkten 

Informativa webbplatser

Ditt Europa

På EU-webben Ditt Europa finns praktiska råd och mer läsning för dig som vill göra affärer i Europa. Där kan du bland annat läsa vilka lagar, regler och bolagsformer som gäller i varje land.
Praktiska råd för dig som vill göra affärer i Europa på webbplatsen Ditt Europa

Access to Markets

Här hittar du information från EU om bland annat tullar och skatter, produktkrav och handelshinder. Informationen täcker alla produkter, alla EU-länder och över 120 exportmarknader runtom i världen.
Acces to Markets hos EU-kommissionen 

Mer om utrikeshandel

Rådgivning

Här hittar du rådgivare, finansieringserbjudanden och andra stöd om du vill expandera utanför Sverige.

Handel med andra länder

Lär dig mer om att handla med varor och tjänster med länder inom och utanför EU.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp