Brexit

Sidan blev senast uppdaterad:

Här har vi samlat information om brexit och vad det kan innebära för dig som driver företag.

Storbritannien lämnar EU. Från den 1 februari 2020 trädde en så kallad övergångsperiod i kraft vilket innebär att samma regler gäller som om de fortfarande vore medlemmar i EU. Övergångsperioden kommer pågå till och med den 31 december 2020, men kan förlängas vid halvårsskiftet 2020. 

Under övergångsperioden ska EU och Storbritannien förhandla om hur den framtida relationen ska se ut. Förhandlingarna förväntas bland annat innehålla hur handel ska ske mellan Storbritannien och EU när övergångsperioden har löpt ut. 

Vad kan påverkas när övergångsperioden har löpt ut? 

Det är ännu oklart hur framtida avtal mellan EU och Storbritannien kommer att se ut och det kan påverka bland annat: 

  • tullhantering av varor
  • transport och lagerhållning av varor
  • märkning av varor
  • offentlig upphandling
  • avtal
  • dataöverföring av till exempel personuppgifter och genom moln-tjänster
  • den fria rörligheten för människor.

Hur kan jag förbereda mig under övergångsperioden?

Du bör hålla dig uppdaterad och följa med i nyhetsrapporteringen kring brexit. För att få stöd kan du till exempel kontakta din branschorganisation eller vända dig myndigheterna för information.

EU-kommissionen har tagit fram information till vissa branscher om förberedelser inför brexit.

Till EU-kommissionens webbplats

Storbritanniens regering har tagit fram ett formulär som du fyller i för att sedan få reda på hur du kan förbereda dig. Informationen på är på engelska.

Till formuläret på den brittiska regeringens webbplats

Tillväxtverket har en lista med de flesta branschorganisationerna.

Till Tillväxtverkets webbplats med lista över branschorganisationer efter verksamhetsområde

Regeringen har information om brexit och hur de bevakar frågan.

Läs mer på Regeringens webbplats om nuläget i brexit-processen

Tillväxtverket erbjuder checkar för internationalisering för företag som vill utreda hur brexit kan på verka dem. 

Läs mer om internationaliseringscheckar på Tillväxtverkets webbplats

Handlar du med varor med Storbritannien?

Om du vill förbereda dig redan nu kan du ta reda på vilka regler som gäller för handel med länder utanför EU. 

Till Tullverkets webbplats för information till dig som tidigare inte har handlat med länder utan för EU

Vart kan jag vända mig om jag vill få mer information om brexit?

Här har vi samlat länkar till myndigheter och organisationer som på olika sätt bevakar brexit. Klicka på den myndighet du önskar mer information om så hittar du en länk till myndighetens webbplats om brexit.

Bolagsverket

Bolagsverket har information om möjliga konsekvenser för hur din verksamhet kan påverkas av brexit.

Läs mer om hur din verksamhet kan påverkas av brexit på Bolagsverkets webbplats

Business Sweden

Business Sweden har information på engelska om hur företag kan förbereda sig inför brexit.

Läs mer på Business Swedens webbplats om förberedelser inför brexit (på engelska och svenska)

EU-kommissionen

Kommissionen är EU:s verkställande organ och beslutar om unionens strategier och politiska inriktning. 

Läs mer på EU-kommissionens webbplats om brexit (på engelska)

Jordbruksverket

Jordbruksverket har samlat information om bland annat import och export av djur, växter och träprodukter inför brexit.

Läs mer om import och export av djur, växter och trä inför brexit på Jordbruksverkets webbplats

Kemikalieinspektionen

På Kemikalieinspektionens webbplats hittar du som handlar med varor, kemiska produkter och bekämpningsmedel till och från Storbritannien information om brexit. 

Läs mer om brexit på Kemikalieinspektionens webbplats

Kommerskollegium

Kommerskollegium har utrett olika alternativ för framtida handel med tjänster och varor med Storbritannien. De har även en intervju med sin expert Anneli Wengelin och en checklista om hur du kan förbereda dig.

Till Kommerskollegiums samlingssida för brexit

Läs en intervju med Kommerskollegiums expert Anneli Wengelin på Kommerskollegiums webbplats

Till checklistan på Kommerskollegiums webbplats

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket har information om vad brexit kan innebära för dig som handlar med livsmedel med Storbritannien.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats

Migrationsverket

På Migrationsverkets webbplats finns information om brittiska medborgares rättigheter vid ett eventuellt avtalslöst brexit.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats om medborgares rättigheter 

Patent- och registreringsverket (PRV)

Patent- och registreringsverket har tagit fram information om hur patent, varumärken och immaterialrätt kan påverkas av ett eventuellt avtalslöst brexit.

Läs mer på Patent- och registreringsverkets webbplats om patent, varumärken och immaterialrätt vid ett eventuellt avtalslöst brexit

Regeringen

I Regeringskansliet och regeringens myndigheter pågår ett omfattande förberedelsearbete för att utröna vilka åtgärder som blir nödvändiga att vidta.

Läs mer om hur regeringen och Regeringskansliet arbetar med och bevakar brexit på regeringens webbplats

Skatteverket

Skatteverket har samlat information på sin webbplats om hur du kan påverkas av moms och skatter efter brexit. De har även information om att sälja varor till länder utanför EU.

Läs mer på Skatteverkets webbplats om moms för olika scenarion i brexit

Läs mer på Skatteverkets webbplats om att sälja varor till länder utanför EU – export

Storbritanniens regering

På brittiska regeringens webbplats om brexit finns information för företag och människor i Storbritannien

Läs mer på brittiska regeringens webbplats (på engelska)

Svenska ambassaden i London

Sveriges ambassad i London har samlat information om vad som gäller för dig som bor i Storbritannien eller har som avsikt att flytta dit.

Till svenska ambassaden i Londons webbplats

Swedac

Swedac är Sveriges nationella ackrediteringsorgan och har samlat information hur brexit kan påverka anmälda organ, ackrediterade organ och tillverkare.

Läs mer om tekniska regler för varor inför brexit på Swedacs webbplats

Läs mer om konsekvenser för anmälda organ, ackrediterade organ och tillverkare vid ett eventuellt avtalslöst Brexit på Swedacs webbplats

Tullverket

Tullverket har samlat information om framtida tullhantering och information till dig som tidigare inte handlat med länder utanför EU..

Läs mer om framtida tullhantering och brexit på Tullverkets webbplats

Läs mer på Tullverkets webbplats om brexit för företagare som inte tidigare handlat med länder utanför EU

Ordlista för brexit

Här finns en förklaring kring vanligt förekommande termer som används i brexit-sammanhang

EU:s inre marknad -  EU:s inre marknad innebär fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital inom EU och Norge, Liechtenstein och Island. Den inre marknaden infördes 1993.
Frihandelsavtal - ett frihandelsavtal kan gälla mellan två eller flera länder och omfatta tullfrihet eller tullnedsättning och gemensamma regler inom en rad områden för att underlätta handeln.
Transitera - transitera är att låta gods tullfritt passera genom det egna landet till ett annat land.  
Tulldeklaration - tulldeklaration är en handling som ska bifogas varan och som bland annat anger varans art, vikt och värde. 
Tullhantering - i tullhanteringen ingår att klassificera och beräkna tullvärde, fylla i tulldeklaration och annan dokumentation som kan krävas vid export och import.
Tullunion - en tullunion innebär att länderna som ingår i den har en gemensam tull gentemot omvärlden. Inom tullunionen råder tullfrihet för alla varor som omfattas av avtalet.

 

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp