Förbered dig inför brexit

Sidan blev senast uppdaterad:

Gör du affärer med Storbritannien? Här har vi samlat information om brexit, vad det innebär för dig som driver företag samt vad du kan göra för att förbereda dig.

Uppdatering om brexit 2019-03-15

Parlamentet har nu röstat nej till regeringens avtalsförslag en andra gång. De har även röstat nej till ett avtalslöst brexit och röstat ja till en förlängning av artikel 50. Det innebär att regeringen kommer fråga EU-parlamentet om en förlängning av utträdesperioden från 29 mars till 30 juni, något som EU:s medlemsstater måste godkänna. Läget är fortfarande oklart och du bör därför fortsatt vara beredd på olika scenarier.

Den 29 mars förväntas Storbritannien att lämna EU. Det råder dock stora oklarheter kring utträdesavtalet och hur relationen mellan Storbritannien och EU kommer bli i framtiden. Du som företagare bör därför förbereda dig på olika scenarion och vara beredd på att det kan råda stor osäkerhet under lång period, även efter utträdet.

Till sidans topp

Så går diskussionerna om brexit

Det finns olika möjliga scenarion för hur Storbritanniens utträde ur EU kan se ut och hur samarbetet framöver kan fungera. Om det blir ett avtal så kommer en övergångsperiod gälla från den 30 mars 2019 tills den 31 december 2020. Under övergångsperioden kommer det fungera ungefär som idag. Då stannar alltså Storbritannien kvar i EU:s inre marknad och tullunion vilket innebär tullfrihet för varor och tjänster och att inga tullformaliteter införs.

Först efter att Storbritannien har lämnat EU och EU:s inre marknad kommer förhandlingar inledas om ett frihandelsavtal med Storbritannien. Sådana förhandlingar tar lång tid och det kan därför komma att råda stor osäkerhet efter det att övergångsperioden har löpt ut.

Blir det inget utträdesavtal lämnar Storbritannien EU:s inre marknad och tullunion den 30 mars 2019. Det innebär att från och med den dagen kommer import från och export till Storbritannien att hanteras som import från och export till länder utanför EU.

På Tullverkets webbplats finns frågor och svar om vad som i sådana fall gäller i brytpunkten före och efter klockan 00.00 den 30 mars.

Till Tullverekts webbplats för frågor och svar om Brexit

Läs mer på Tullverkets webbplats om brexit för företagare som inte tidigare handlat med länder utanför EU

Läs mer på Skatteverkets webbplats om att sälja varor till länder utanför EU – export

Kommerskollegium har utrett olika alternativ för framtida handel med tjänster och varor med Storbritannien.

Läs en intervju med Kommerskollegiums expert Anneli Wengelin på Kommerskollegiums webbplats

Var uppmärksam på att läget snabbt kan förändras och du håller dig därför bäst uppdaterad genom att följa med i myndigheternas och nyhetsmediernas bevakning av brexit. Du kan också höra med din branschorganisation om de bevakar brexit.

Till sidans topp

Så kan du förbereda dig

Eftersom det råder stora oklarheter kring hur Storbritanniens utträde kommer bli kan du dock förbereda dig på att det kommer att innebära förändringar för dig som handlar med varor eller tjänster med eller i Storbritannien. Det kan också komma att påverka bland annat:

  • tullhantering av varor
  • transport och lagerhållning av varor
  • märkning av varor
  • offentlig upphandling
  • avtal
  • dataöverföring av till exempel personuppgifter och genom molntjänster
  • den fria rörligheten för människor.

Det är bra om du gör en analys över vad brexit kan innebära för ditt företag. Analysera olika risker, förbered för olika scenarion och planera efter dem så ni har en plan att sätta i verket den 30 mars 2019.

Checklista med förberedelser inför brexit

Kommerskollegium har tagit fram en checklista med frågor att fundera på inför brexit.

Läs mer på Kommerskollegiums webbplats

Till sidans topp

Affärsutvecklingscheckar

Flera regioner erbjuder affärsutvecklingscheckar för företag som vill förbereda sig för brexit.

Läs mer om affärsutvecklingscheckar på Tillväxtverkets webbplats

Till sidans topp

Moms och skatter

Skatteverket har samlat information på sin webbplats om hur du kan påverkas av moms och skatter efter brexit.

Läs mer på Skatteverkets webbplats om moms för olika scenarion i brexit

Till sidans topp

Länkar till myndigheter och organisationer som bevakar brexit

 

Läs mer om framtida tullhantering och brexit på Tullverkets webbplats

Till Kommerskollegiums samlingssida för brexit

Läs mer om hur regeringen och Regeringskansliet arbetar med och bevakar brexit på regeringens webbplats

Läs mer på EU-kommissionens webbplats om brexit (på engelska)

Läs mer om tekniska regler för varor inför brexit på Swedacs webbplats

Läs mer om konsekvenser för anmälda organ, ackrediterade organ och tillverkare vid ett eventuellt avtalslöst Brexit på Swedacs webbplats

Läs mer på Patent- och registreringsverkets webbplats om patent, varumärken och immaterialrätt vid ett eventuellt avtalslöst Brexit

Läs mer om hur din verksamhet kan påverkas av Brexit på Bolagsverkets webbplats

Läs mer om import och export av djur, växter och trä inför brexit på Jorbruksverkets webbplats

Läs mer på Business Swedens webbplats om förberedelser inför brexit (på engelska och svenska)

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp