Förbered dig inför brexit

Sidan blev senast uppdaterad:

Här har vi samlat information om brexit, vad det innebär för dig som driver företag samt vad du kan göra för att förbereda dig.

Storbritannien har för avsikt att lämna EU. Ett nytt utträdesavtal har godkänts av det brittiska parlamentet, ändringarna i det nya avtalet berör främst gränsen mellan Irland och Nordirland. 

Webbseminarium om brexit

Den 19 juni livesändes ett webbseminarium om brexit där experter från Kommerskollegium, Tullverket och Business Sweden deltog.

Obs, de datum som nämns i seminariet är inte längre aktuella!

Ordlista för brexit

Här finns en förklaring kring vanligt förekommande termer som används i brexit-sammanhang

EU:s inre marknad -  EU:s inre marknad innebär fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital inom EU och Norge, Liechtenstein och Island. Den inre marknaden infördes 1993.
Frihandelsavtal - ett frihandelsavtal kan gälla mellan två eller flera länder och omfatta tullfrihet eller tullnedsättning och gemensamma regler inom en rad områden för att underlätta handeln.
Transitera - transitera är att låta gods tullfritt passera genom det egna landet till ett annat land.  
Tulldeklaration - tulldeklaration är en handling som ska bifogas varan och som bland annat anger varans art, vikt och värde. 
Tullhantering - i tullhanteringen ingår att klassificera och beräkna tullvärde, fylla i tulldeklaration och annan dokumentation som kan krävas vid export och import.
Tullunion - en tullunion innebär att länderna som ingår i den har en gemensam tull gentemot omvärlden. Inom tullunionen råder tullfrihet för alla varor som omfattas av avtalet.

Hur kan brexit påverka mig som företagare?

Det är fortfarande oklart hur utträdet och Storbritanniens framtida relation med EU och andra länder kommer att se ut i framtiden.

Brexit kan därför komma att påverka bland annat:

  • tullhantering av varor
  • transport och lagerhållning av varor
  • märkning av varor
  • offentlig upphandling
  • avtal
  • dataöverföring av till exempel personuppgifter och genom moln-tjänster
  • den fria rörligheten för människor.

Var uppmärksam på att läget snabbt kan förändras och du håller dig därför bäst uppdaterad genom att följa med i myndigheternas och nyhetsmediernas bevakning av brexit.

Hur kan jag förbereda mig?

Hur ditt företag påverkas av brexit beror bland annat på vilken bransch du är verksam inom. Börja med att göra en noggrann riskanalys för att se hur företaget kan påverkas och planera för olika scenarion.

Myndigheter och andra organisationer har information och underlag för hur du kan förbereda ditt företag.

Kommerskollegium har tagit fram en lista med frågor för företag att fundera på inför brexit.
Till frågeunderlaget på Kommerskollegiums webbplats

Tullverket har tagit fram ett frågeunderlag för dig som handlar med varor med Storbritannien.
Till Tullverkets webbplats om brexit och framtida tullhantering 

Du kan även kolla hur din branschorganisation bevakar brexit och om de har specifik information för den bransch du är verksam inom.

Tillväxtverket har samlingssida med exempel på branschorganisationer och liknande organisationer.

Till Tillväxtverkets webbplats med lista över branschorganisationer

Kan jag få stöd i mina förberedelser?

Flera regioner erbjuder affärsutvecklingscheckar till företag som vill förbereda sig för brexit. 

Läs mer om affärsutvecklingscheckar på Tillväxtverkets webbplats

Vart kan jag vända mig om jag vill få mer information om brexit?

Här har vi samlat länkar till myndigheter och organisationer som på olika sätt bevakar brexit. Klicka på den myndighet du önskar mer information om så hittar du en länk till myndighetens webbplats om brexit.

Bolagsverket

Bolagsverket har information om möjliga konsekvenser för hur din verksamhet kan påverkas av brexit.

Läs mer om hur din verksamhet kan påverkas av brexit på Bolagsverkets webbplats

Business Sweden

Business Sweden har information på engelska om hur företag kan förbereda sig inför brexit.

Läs mer på Business Swedens webbplats om förberedelser inför brexit (på engelska och svenska)

EU-kommissionen

Kommissionen är EU:s verkställande organ och beslutar om unionens strategier och politiska inriktning. 

Läs mer på EU-kommissionens webbplats om brexit (på engelska)

Jordbruksverket

Jordbruksverket har samlat information om bland annat import och export av djur, växter och träprodukter inför brexit.

Läs mer om import och export av djur, växter och trä inför brexit på Jordbruksverkets webbplats

Kemikalieinspektionen

På Kemikalieinspektionens webbplats hittar du som handlar med varor, kemiska produkter och bekämpningsmedel till och från Storbritannien information om brexit. 

Läs mer om brexit på Kemikalieinspektionens webbplats

Kommerskollegium

Kommerskollegium har utrett olika alternativ för framtida handel med tjänster och varor med Storbritannien. De har även en intervju med sin expert Anneli Wengelin och en checklista om hur du kan förbereda dig.

Till Kommerskollegiums samlingssida för brexit

Läs en intervju med Kommerskollegiums expert Anneli Wengelin på Kommerskollegiums webbplats

Till checklistan på Kommerskollegiums webbplats

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket har information om vad brexit kan innebära för dig som handlar med livsmedel med Storbritannien.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats

Migrationsverket

På Migrationsverkets webbplats finns information om brittiska medborgares rättigheter vid ett eventuellt avtalslöst brexit.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats om medborgares rättigheter 

Patent- och registreringsverket (PRV)

Patent- och registreringsverket har tagit fram information om hur patent, varumärken och immaterialrätt kan påverkas av ett eventuellt avtalslöst brexit.

Läs mer på Patent- och registreringsverkets webbplats om patent, varumärken och immaterialrätt vid ett eventuellt avtalslöst brexit

Regeringen

I Regeringskansliet och regeringens myndigheter pågår ett omfattande förberedelsearbete för att utröna vilka åtgärder som blir nödvändiga att vidta.

Läs mer om hur regeringen och Regeringskansliet arbetar med och bevakar brexit på regeringens webbplats

Skatteverket

Skatteverket har samlat information på sin webbplats om hur du kan påverkas av moms och skatter efter brexit. De har även information om att sälja varor till länder utanför EU.

Läs mer på Skatteverkets webbplats om moms för olika scenarion i brexit

Läs mer på Skatteverkets webbplats om att sälja varor till länder utanför EU – export

Storbritanniens regering

På brittiska regeringens webbplats om brexit finns information för företag och människor i Storbritannien

Läs mer på brittiska regeringens webbplats (på engelska)

Svenska ambassaden i London

Sveriges ambassad i London har samlat information om vad som gäller för dig som bor i Storbritannien eller har som avsikt att flytta dit.

Till svenska ambassaden i Londons webbplats

Swedac

Swedac är Sveriges nationella ackrediteringsorgan och har samlat information hur brexit kan påverka anmälda organ, ackrediterade organ och tillverkare.

Läs mer om tekniska regler för varor inför brexit på Swedacs webbplats

Läs mer om konsekvenser för anmälda organ, ackrediterade organ och tillverkare vid ett eventuellt avtalslöst Brexit på Swedacs webbplats

Tullverket

Tullverket har samlat information om framtida tullhantering, information till dig som tidigare inte handlat med länder utanför EU och en frågor och svar-sida med mera.

Läs mer om framtida tullhantering och brexit på Tullverkets webbplats

Läs mer på Tullverkets webbplats om brexit för företagare som inte tidigare handlat med länder utanför EU

Till Tullverkets webbplats för frågor och svar om Brexit

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp