Brexit

Sidan blev senast uppdaterad:

Här har vi samlat information om brexit och vad det kan innebära för dig som driver företag.

Storbritannien lämnar EU. Från den 1 februari 2020 trädde en så kallad övergångsperiod i kraft vilket innebär att samma regler gäller som om de fortfarande vore medlemmar i EU. Övergångsperioden kommer pågå till och med den 31 december 2020, men kan förlängas vid halvårsskiftet 2020. 

Under övergångsperioden ska EU och Storbritannien förhandla om hur den framtida relationen ska se ut. Förhandlingarna förväntas bland annat innehålla hur handel ska ske mellan Storbritannien och EU när övergångsperioden har löpt ut. 

Ny tulltaxa för Storbritannien 2021

Storbritannien har publicerat en tulltaxa med vilka tullsatser som kommer gälla för import av varor till Storbritannien. Tulltaxan kommer vara aktuell om det inte finns något frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien från den 1 januari 2021. Oavsett om det finns något frihandelsavtal eller inte kommer det gälla för varor som inte uppfyller ursprungsreglerna i avtalet. Storbritannien har även tagit bort så kallade krångeltullar för varor med tullsatser under två procent. 

På Kommerskollegiums webbplats finns information om den nya tulltaxan och de nya tullsatsterna. 

Storbritanniens nya tulltaxa 2021 på Kommerskollegiums webbplats

Vad kan påverkas när övergångsperioden har löpt ut?;

Det är ännu oklart hur framtida avtal mellan EU och Storbritannien kommer att se ut och det kan påverka bland annat: 

  • tullhantering av varor
  • transport och lagerhållning av varor
  • märkning av varor
  • offentlig upphandling
  • avtal
  • dataöverföring av till exempel personuppgifter och genom moln-tjänster
  • den fria rörligheten för människor.

Hur kan jag förbereda mig under övergångsperioden?

Du bör hålla dig uppdaterad och följa med i nyhetsrapporteringen kring brexit. För att få stöd kan du till exempel kontakta din branschorganisation eller vända dig myndigheterna för information.

EU-kommissionen har tagit fram information till vissa branscher om förberedelser inför brexit.

Information till vissa branscher hos EU-kommissionen

Storbritanniens regering har tagit fram ett formulär som du fyller i för att sedan få reda på hur du kan förbereda dig. Informationen på är på engelska.

Formulär för förberedelser på den bittiska regeringens webbplats

Tillväxtverket har en lista med de flesta branschorganisationerna.

Lista med över branschorganisationer uppdelat efter verksamhetsområde hos Tillväxtverket

Regeringen har information om brexit och hur de bevakar frågan.

En ny relation mellan EU och Storbritannen på regeringens webbplats

Tillväxtverket erbjuder checkar för internationalisering för företag som vill utreda hur brexit kan på verka dem. 

Internationaliseringscheckar på Tillväxtverkets webbplats

Handlar du med varor med Storbritannien?

Om du vill förbereda dig redan nu kan du ta reda på vilka regler som gäller för handel med länder utanför EU. 

Information till dig som inte tidigare har handlat med länder utanför EU hos Tullverket

Vart kan jag vända mig om jag vill få mer information om brexit?

Här har vi samlat länkar till myndigheter och organisationer som på olika sätt bevakar brexit. Klicka på den myndighet du önskar mer information om så hittar du en länk till myndighetens webbplats om brexit.

Bolagsverket

Bolagsverket har information om möjliga konsekvenser för hur din verksamhet kan påverkas av brexit.

Så kan din verksamhet påverkas av brexit hos Bolagsverket

Business Sweden

Business Sweden har information på engelska om hur företag kan förbereda sig inför brexit.

Förberedelser inför brexit hos Business Sweden (på engelska och svenska)

EU-kommissionen

Kommissionen är EU:s verkställande organ och beslutar om unionens strategier och politiska inriktning. 

Brexit hos EU-kommissionens på engelska)

Jordbruksverket

Jordbruksverket har samlat information om bland annat import och export av djur, växter och träprodukter inför brexit.

 Import och export av djur, växter och trä inför brexit hos Jordbruksverket

Kemikalieinspektionen

På Kemikalieinspektionens webbplats hittar du som handlar med varor, kemiska produkter och bekämpningsmedel till och från Storbritannien information om brexit. 

Varor och kemiska produkter inför brexit hos Kemikalieinspektionen

Kommerskollegium

Kommerskollegium har utrett olika alternativ för framtida handel med tjänster och varor med Storbritannien. De har även en intervju med sin expert Anneli Wengelin och en checklista om hur du kan förbereda dig.

Samlingssida om brexit hos Kommerskollegium 

Intervju med Kommerskollegiums expert Anneli Wengelin hos Kommerskollegium

Checklistan hos Kommerskollegium

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket har information om vad brexit kan innebära för dig som handlar med livsmedel med Storbritannien.

Handel med livsmedel hos Livsmedelsverket

Migrationsverket

På Migrationsverkets webbplats finns information om brittiska medborgares rättigheter vid ett eventuellt avtalslöst brexit.

Medborgares rättigheter hos Migrationsverket

Patent- och registreringsverket (PRV)

Patent- och registreringsverket har tagit fram information om hur patent, varumärken och immaterialrätt kan påverkas av ett eventuellt avtalslöst brexit.

Patent, varumärken och immaterialrätt vid ett eventuellt avalslöst brexit  hos Patent- och registreringsverket

Regeringen

I Regeringskansliet och regeringens myndigheter pågår ett omfattande förberedelsearbete för att utröna vilka åtgärder som blir nödvändiga att vidta.

Samlingssida om EU:s och Storbritanniens relation efter brexit hos regeringen

Skatteverket

Skatteverket har samlat information på sin webbplats om hur du kan påverkas av moms och skatter efter brexit. De har även information om att sälja varor till länder utanför EU.

Moms för olika scenarion i och med brexit hos Skatteverket

Sälja varor till länder utanför EU - export hos Skatteverket

Storbritanniens regering

På brittiska regeringens webbplats om brexit finns information för företag och människor i Storbritannien

Information för företag och människor hos den brittiska regeringen (på engelska)

Svenska ambassaden i London

Sveriges ambassad i London har samlat information om vad som gäller för dig som bor i Storbritannien eller har som avsikt att flytta dit.

Svenska ambassaden i Londons webbplats

Swedac

Swedac är Sveriges nationella ackrediteringsorgan och har samlat information hur brexit kan påverka anmälda organ, ackrediterade organ och tillverkare.

Tekniska regler för varor inför brexit hos Swedac

Konsekvenser för anmälda organ, ackrediterade organ och tillverkare vid ett eventuellt avtalslöst brexit hos Swedacs

Tullverket

Tullverket har samlat information om framtida tullhantering och information till dig som tidigare inte handlat med länder utanför EU..

Framtida tullhantering och brexit hos Tullverket

Information till dig som inte tidigare handlat med länder utanför EU hos Tullverket

Ordlista för brexit

Här finns en förklaring kring vanligt förekommande termer som används i brexit-sammanhang

EU:s inre marknad

EU:s inre marknad innebär fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital inom EU och Norge, Liechtenstein och Island. Den inre marknaden infördes 1993.

Frihandelsavtal 

Ett frihandelsavtal kan gälla mellan två eller flera länder och omfatta tullfrihet eller tullnedsättning och gemensamma regler inom en rad områden för att underlätta handeln.

Transitera

Att transitera är att låta gods tullfritt passera genom det egna landet till ett annat land.

Tulldeklaration 

Tulldeklaration är en handling som ska bifogas varan och som bland annat anger varans art, vikt och värde. 

Tullhantering

I tullhanteringen ingår att klassificera och beräkna tullvärde, fylla i tulldeklaration och annan dokumentation som kan krävas vid export och import.

Tullunion 

En tullunion innebär att länderna som ingår i den har en gemensam tull gentemot omvärlden. Inom tullunionen råder tullfrihet för alla varor som omfattas av avtalet.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp