Brexit

Sidan blev senast uppdaterad:

Här finns samlad information om brexit till dig som driver företag.

Storbritannien har lämnat EU och just nu pågår en så kallad övergångspe-riod då samma regler och lagar gäller som om de fortfarande vore medlemmar i EU. Övergångsperioden löper ut den 31 december 2020. Under övergångsperioden pågår förhandlingar om EU:s och Storbritanniens framtida relation. 

På den här sidan kan du läsa om: 

Så kan du förbereda dig

Det är ännu inte klart om det kommer att finnas ett avtal och hur det kommer att se ut. Du bör därför hålla dig uppdaterad och följa med i nyhetsrapporteringen om brexit. Oavsett om det blir ett avtal eller inte behöver du förbereda ditt företag på att det kommer att ske förändringar för både handel med tjänster och handel med varor. 

Handel med varor

Om du säljer varor till, eller köper varor från Storbritannien bör du kartlägga leveranskedjor och se var du kan stöta på hinder vid utträdet. Ansök om tillstånd och se över ursprungscertifikat och tullprocedurer. Var beredd på att brexit kommer att innebära extra administrativt arbete. Läs på om vad det innebär att handla med länder utanför EU.

Brexit för företag som tidigare inte handlat med länder utanför EU hos Tullverket

Du måste även skaffa ett EORI-nummer om du handlar med länder utanför EU.

EORI-nummer hos Tullverket

Handel med tjänster

Om du säljer tjänster till eller köper tjänster från Storbritannien bör du se till så att du eller tjänsteleverantören kan reglerna samt har tillstånd och auktorisationer för att utföra tjänsterna. 

Vad kan påverkas när övergångsperioden har löpt ut?

Trots att avtalet ännu inte är klart bör du förbereda dig på förändringar inom flera olika områden.

Tullar och ursprungsregler

Eftersom handel med Storbritannien kommer att hanteras som import och export kommer det att ställas krav på tullformaliteter och som att till exempel att lämna tulldeklarationer. Varor kan komma att beläggas med tullar om EU och Storbritannien inte kommer överens om ett avtal. Det kan även komma att krävas import och exportlicenser då förbud eller begränsningar kan gälla vissa varor som kommer in från Storbritannien via EU.

Insatsvaror som du tar in via Storbritannien och som ska gå ingå i produktionen av varor för att sedan säljas vidare inom EU eller till ett land som EU har frihandelsavtal kan komma att inte uppfylla kraven för EU-ursprung. Det innebär att du inte kan få tullfrihet eller tullnedsättning när du exporterar varan.

Så kan du göra för att uppfylla ursprungsregler i EU:s frihandelsavtal hos Kommerskollegium

Kontakta Kommerskollegium eller Tullverket om hur du ska hantera ursprungsregler för dina varor.

Ny tulltaxa för Storbritannien 2021

Storbritannien har publicerat en tulltaxa med vilka tullsatser som kommer gälla för import av varor till Storbritannien. Tulltaxan kommer vara aktuell om det inte finns något frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien. Oavsett om det finns något frihandelsavtal eller inte kommer det gälla för varor som inte uppfyller ursprungsreglerna i avtalet. 

Storbritanniens nya tulltaxa 2021 hos Kommerskollegiums

Transporter

När handel med Storbritannien kommer att hanteras som import och export riskerar det att ta längre tid för varor att fraktas över gränserna. Räkna därför med längre transporttider, ta reda på om dina transportörer har de tillstånd som de behöver och vid vilka orter som in- och utförsel sker. Sök efter alternativa transportvägar för att korta ner tider.

Dataöverföring av personuppgifter och i molntjänster

Enligt GDPR får du inte föra ut personuppgifter till länder utanför EU om inte EU bedömer att landet har en så kallad adekvat skyddsnivå för personuppgifter. Hur personuppgifter ska hanteras görs genom ett så kallat adekvansbeslut av EU-kommissionen och är inte beroende av ett frihandelsavtal. Det är därför viktigt att du vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att kunna överföra personuppgifter till Storbritannien. 

Överföring till tredje land hos Datainspektionen

Moms

Efter övergångsperioden kommer samma regler för moms gälla som för länder utanför EU. Det finns vissa undantag där samma regler fortfarande kommer gälla och särskilda bestämmelser för Nordirland

Så här påverkas momsen av brexit hos Skatteverket

Personal

När övergångsperioden slutar gälla uppför även den fria rörligheten för människor. Det kommer inte att införas något visumkrav av vare sig EU eller Storbritannien för kortare vistelser. EU-medborgare får stanna i Storbritannien i max 90 dagar under en 180-dagarsperiod och detsamma gäller för britter i EU-länder. Enligt utträdesavtalet är det upp till varje enskilt EU-land att själva utforma regler för att brittiska medborgare ska kunna behålla sina rättigheter efter övergångsperioden.

Om du har utländska anställda som är bosatta Storbritannien måste de ansöka om så kallad ”settled”-status från brittiska myndigheter.

Settled Status hos den brittiska regeringen (på engelska)

Det finns ännu inget avtal med bestämmelser om vad som kommer att gälla om du vill skicka personal till Storbritannien. Finns inget avtal kommer Storbritanniens nya immigrationssystem och åtagande i GATS att gälla.

Storbritanniens nya immigrationssystem hos den brittiska regeringen (på engelska)

Hur kan jag förbereda mig under övergångsperioden?

Du bör hålla dig uppdaterad och följa med i nyhetsrapporteringen kring brexit. För att få stöd kan du till exempel kontakta din branschorganisation eller vända dig myndigheterna för information.

EU-kommissionen har tagit fram information till vissa branscher om förberedelser inför brexit.

Information till vissa branscher hos EU-kommissionen

Storbritanniens regering har tagit fram ett formulär som du fyller i för att sedan få reda på hur du kan förbereda dig. Informationen är på engelska.

Formulär för förberedelser på den brittiska regeringens webbplats

Tillväxtverket har en lista med de flesta branschorganisationerna.

Lista med över branschorganisationer uppdelat efter verksamhetsområde hos Tillväxtverket

Regeringen har information om brexit och hur de bevakar frågan.

En ny relation mellan EU och Storbritannien på regeringens webbplats

Storbritanniens regering har information till företag inom EU som handlar med Storbritannien om vad som gäller från den 1 januari 2021. Informationen uppdateras löpande och är på engelska.

Handel med Storbritannien från 1 januari för företag baserade i EU hos den brittiska regeringen (på engelska)

Vart kan jag vända mig om jag vill få mer information om brexit?

Nedan hittar du länkar till myndigheter och organisationer som på olika sätt bevakar brexit.

Bolagsverket

Bolagsverket har information om möjliga konsekvenser för hur din verksamhet kan påverkas av brexit.

Så kan din verksamhet påverkas av brexit hos Bolagsverket

Brexit och  konsekvenser av Storbritanniens utträde ur EU

Business Sweden

Business Sweden har information på engelska om hur företag kan förbereda sig inför brexit.

Förberedelser inför brexit hos Business Sweden (på engelska och svenska)

EU-kommissionen

Kommissionen är EU:s verkställande organ och beslutar om unionens strategier och politiska inriktning.

Brexit hos EU-kommissionens på engelska)

Jordbruksverket

Jordbruksverket har samlat information om bland annat import och export av djur, växter och träprodukter inför brexit.

 Import och export av djur, växter och trä inför brexit hos Jordbruksverket

Kemikalieinspektionen

På Kemikalieinspektionens webbplats hittar du som handlar med varor, kemiska produkter och bekämpningsmed till och från Storbritannien information om brexit.

Varor och kemiska produkter inför brexit hos Kemikalieinspektionen

Kommerskollegium

Kommerskollegium har utrett olika alternativ för framtida handel med tjänster och varor med Storbritannien. De har även en intervju med sin expert Anneli Wengelin och en checklista om hur du kan förbereda dig.

Samlingssida om brexit hos Kommerskollegium 

Intervju med Kommerskollegiums expert Anneli Wengelin hos Kommerskollegium

Checklistan hos Kommerskollegium

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket har information om vad brexit kan innebära för dig som handlar med livsmedel med Storbritannien.

Handel med livsmedel hos Livsmedelsverket

Migrationsverket

På Migrationsverkets webbplats finns information om brittiska medborgares rättigheter vid ett eventuellt avtalslöst brexit.

Medborgares rättigheter hos Migrationsverket

Patent- och registreringsverket (PRV)

Patent- och registreringsverket har tagit fram information om hur patent, varumärken och immaterialrätt kan påverkas av ett eventuellt avtalslöst brexit.

Patent, varumärken och immaterialrätt vid ett eventuellt avalslöst brexit  hos Patent- och registreringsverket

Regeringen

I Regeringskansliet och regeringens myndigheter pågår ett omfattande förberedelsearbete för att utröna vilka åtgärder som blir nödvändiga att vidta.

Samlingssida om EU:s och Storbritanniens relation efter brexit hos regeringen

Skatteverket

Skatteverket har samlat information på sin webbplats om hur du kan påverkas av moms och skatter efter brexit. De har även information om att sälja varor till länder utanför EU.

Moms för olika scenarion i och med brexit hos Skatteverket

Sälja varor till länder utanför EU - export hos Skatteverket

Storbritanniens regering

På brittiska regeringens webbplats om brexit finns information för företag och människor i Storbritannien

Information för företag och människor hos den brittiska regeringen (på engelska)

Svenska ambassaden i London

Sveriges ambassad i London har samlat information om vad som gäller för dig som bor i Storbritannien eller har som avsikt att flytta dit.

Svenska ambassaden i Londons webbplats

Swedac

Swedac är Sveriges nationella ackrediteringsorgan och har samlat information hur brexit kan påverka anmälda organ, ackrediterade organ och tillverkare.

Tekniska regler för varor inför brexit hos Swedac

Konsekvenser för anmälda organ, ackrediterade organ och tillverkare vid ett eventuellt avtalslöst brexit hos Swedacs

Tullverket

Tullverket har samlat information om framtida tullhantering och information till dig som tidigare inte handlat med länder utanför EU..

Framtida tullhantering och brexit hos Tullverket

Information till dig som inte tidigare handlat med länder utanför EU hos Tullverket

Ordlista för brexit

Här finns en förklaring kring vanliga ord som kan förekomma i sammanhang om brexit

EU:s inre marknad

EU:s inre marknad innebär fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital inom EU och Norge, Liechtenstein och Island. Den inre marknaden infördes 1993.

Frihandelsavtal 

Ett frihandelsavtal kan gälla mellan två eller flera länder och omfatta tullfrihet eller tullnedsättning och gemensamma regler inom en rad områden för att underlätta handeln.

Transitera

Att transitera är att låta gods tullfritt passera genom det egna landet till ett annat land.

Tulldeklaration 

Tulldeklaration är en handling som ska bifogas varan och som bland annat anger varans art, vikt och värde. 

Tullhantering

I tullhanteringen ingår att klassificera och beräkna tullvärde, fylla i tulldeklaration och annan dokumentation som kan krävas vid export och import.

Tullunion 

En tullunion innebär att länderna som ingår i den har en gemensam tull gentemot omvärlden. Inom tullunionen råder tullfrihet för alla varor som omfattas av avtalet.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp