Förbered dig inför brexit

Sidan blev senast uppdaterad:

Här har vi samlat information om brexit, vad det innebär för dig som driver företag samt vad du kan göra för att förbereda dig.

Vad händer i brexit-frågan?

EU har beslutat om att förlänga Storbritanniens utträdesperiod till och med den 31 oktober 2019. Om det brittiska parlamentet godkänner utträdesavtalet innan dess lämnar de EU nästkommande månad. Blir avtalet godkänt kommer en övergångsperiod att gälla fram till den 31 december 2020 och då gäller samma regler som om de hade varit medlemmar i EU, bortsett från att de inte är med i beslutsfattandet. Du bör fortsatt vara beredd på att utträdet kan ske utan avtal och därmed utan övergångsperiod från den 31 oktober.

Till sidans topp

Hur kan brexit påverka mig som företagare?

Det är fortfarande är oklart hur utträdet och Storbritanniens framtida relation med EU och andra länder kommer att se ut i framtiden.

Brexit kan därför komma att påverka bland annat:

  • tullhantering av varor
  • transport och lagerhållning av varor
  • märkning av varor
  • offentlig upphandling
  • avtal
  • dataöverföring av till exempel personuppgifter och genom moln-tjänster
  • den fria rörligheten för människor.

Var uppmärksam på att läget snabbt kan förändras och du håller dig därför bäst uppdaterad genom att följa med i myndigheternas och nyhetsmediernas bevakning av brexit.

Till sidans topp

Hur kan jag förbereda mig?

Hur ditt företag påverkas av brexit beror bland annat på vilken bransch du är verksam inom. Börja med att göra en noggrann riskanalys för att se hur företaget kan påverkas och planera för olika scenarion.

Myndigheter och andra organisationer har information och underlag för hur du kan förbereda ditt företag.

Kommerskollegium har tagit fram en lista med frågor för företag att fundera på inför brexit.
Till frågeunderlaget på Kommerskollegiums webbplats

Tullverket har tagit fram ett frågeunderlag för dig som handlar med varor med Storbritannien.
Till Tullverkets webbplats om brexit och framtida tullhantering 

Du kan även kolla hur din branschorganisation bevakar brexit och om de har specifik information för den bransch du är verksam inom.

Tillväxtverket har en lista med samtliga branschorganisationer uppdelade efter verksamhetsområden.

Till Tillväxtverkets webbplats med lista över branschorganisationer

Till sidans topp

Kan jag få stöd i mina förberedelser?

Flera regioner erbjuder affärsutvecklingscheckar till företag som vill förbereda sig för brexit. 

Läs mer om affärsutvecklingscheckar på Tillväxtverkets webbplats

Till sidans topp

Vart kan jag vända mig om jag vill få mer information om brexit?

Här har vi samlat länkar till myndigheter och organisationer som på olika sätt bevakar brexit.

Kommerskollegium

Kommerskollegium har utrett olika alternativ för framtida handel med tjänster och varor med Storbritannien. De har även en intervju med sin expert Anneli Wengelin och en checklista om hur du kan förbereda dig.

Till Kommerskollegiums samlingssida för brexit

Läs en intervju med Kommerskollegiums expert Anneli Wengelin på Kommerskollegiums webbplats

Till checklistan på Kommerskollegiums webbplats

Tullverket

Tullverket har samlat information om framtida tullhantering, information till dig som tidigare inte handlat med länder utanför EU och en frågor och svar-sida med mera.

Läs mer om framtida tullhantering och brexit på Tullverkets webbplats

Läs mer på Tullverkets webbplats om brexit för företagare som inte tidigare handlat med länder utanför EU

Till Tullverkets webbplats för frågor och svar om Brexit

Skatteverket

Skatteverket har samlat information på sin webbplats om hur du kan påverkas av moms och skatter efter brexit. De har även information om att sälja varor till länder utanför EU.

Läs mer på Skatteverkets webbplats om moms för olika scenarion i brexit

Läs mer på Skatteverkets webbplats om att sälja varor till länder utanför EU – export

Bolagsverket

Bolagsverket har information om möjliga konsekvenser för hur din verksamhet kan påverkas av brexit.

Läs mer om hur din verksamhet kan påverkas av brexit på Bolagsverkets webbplats

Regeringen 

I Regeringskansliet och regeringens myndigheter pågår ett omfattande förberedelsearbete för att utröna vilka åtgärder som blir nödvändiga att vidta.

Läs mer om hur regeringen och Regeringskansliet arbetar med och bevakar brexit på regeringens webbplats

EU-kommissionen

Kommissionen är EU:s verkställande organ och beslutar om unionens strategier och politiska inriktning. 

Läs mer på EU-kommissionens webbplats om brexit (på engelska)

Swedac

Swedac är Sveriges nationella ackrediteringsorgan och har samlat information hur brexit kan påverka anmälda organ, ackrediterade organ och tillverkare.

Läs mer om tekniska regler för varor inför brexit på Swedacs webbplats

Läs mer om konsekvenser för anmälda organ, ackrediterade organ och tillverkare vid ett eventuellt avtalslöst Brexit på Swedacs webbplats

Patent- och registreringsverket (PRV)

Patent- och registreringsverket har tagit fram information om hur patent, varumärken och immaterialrätt kan påverkas av ett eventuellt avtalslöst brexit.

Läs mer på Patent- och registreringsverkets webbplats om patent, varumärken och immaterialrätt vid ett eventuellt avtalslöst brexit

Jordbruksverket

Jordbruksverket har samlat information om bland annat import och export av djur, växter och träprodukter inför brexit.

Läs mer om import och export av djur, växter och trä inför brexit på Jorbruksverkets webbplats

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket har information om vad brexit kan innebära för dig som handlar med livsmedel med Storbritannien.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats

Business Sweden

Business Sweden har information på engelska om hur företag kan förbereda sig inför brexit.

Läs mer på Business Swedens webbplats om förberedelser inför brexit (på engelska och svenska)

Migrationsverket

På Migrationsverkets webbplats finns information om brittiska medborgares rättigheter vid ett eventuellt avtalslöst brexit.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats om medborgares rättigheter  

Svenska ambassaden i London

Sveriges ambassad i London har samlat information om vad som gäller för dig som bor i Storbritannien eller har som avsikt att flytta dit.

Till svenska ambassaden i Londons webbplats 

Storbritanniens regering 

På brittiska regeringens webbplats om brexit finns information för företag och människor i Storbritannien

Läs mer på brittiska regeringens webbplats (på engelska)

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp