Kunskap för omställning

Sidan blev senast uppdaterad:

Världen förändras snabbt och som företagare är du en viktig del av den hållbara omställningen. Tycker du att det är svårt att veta var du ska börja? Här guidar vi dig till subventionerade utbildningar, kurser och seminarier från offentliga aktörer inom följande prioriterade områden.

  1. Digitalisering
  2. Export
  3. Hållbar utveckling

Digitalisering

Stöd från Almi

Almi AB ägs till 100 procent av svenska staten och erbjuder finansiering och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Det gäller både företag i startupfas och befintliga företag. Vi står mitt i en digital transformation. Den påverkar hur vi lever, arbetar och kommunicerar. Den öppnar samtidigt dörren till helt nya möjligheter – och utmaningar. Inom många branscher och för många företag erbjuder den digitala omställningen stora möjligheter för effektivisering och kvalitetsförbättring i form av nya produkter, tjänster och affärsmodeller.

Se Almis inspelade webinarier om digitalisering
Om Digitalisering utanför storstadsregionerna hos Almi 

IUC – Industriella Utvecklingscentra 

IUC är en nationell resurs för ökad konkurrenskraft i svensk industri som bland annat erbjuder utbildningar inom automatisering och robotisering, särskilt anpassade efter industrins behov. Erbjudandet riktar sig till tillverkande bolag runt om i hela Sverige.

Utbildningar som stärker konkurrenskraften inom automation och robotik hos IUC Sverige

Export

Stöd från EU SME Support

EU SME Support hjälper små och medelstora företag med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Du kan få rådgivning kring hur du kan vässa din EU-ansökan och delta i event, utbildningar och workshopar där du utvecklar din ansökan tillsammans med andra i samma situation. Alla tjänster är kostnadsfria. Projektet är finansierat av Vinnova och Tillväxtverket.

Hitta aktuella evenemang om att söka EU-finansiering hos EU SME Support

Hållbar utveckling

Stöd från Energimyndigheten 

Energimyndigheten har tagit fram webbutbildningar i energieffektivisering för olika branscher i serien Energismarta företag. Det finns nio kurser med fokus på olika områden: hotell, restauranger, teknikföretag, installatörer, livsmedelsföretag, trä- och möbelföretag, fastigheter, fordonsverkstäder och gjuterier. Hotell- och restaurangkurserna finns även på engelska.

Till energimyndighetens webbutbildningar i energieffektivisering

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp