Utveckla ditt företag hållbart

Sidan blev senast uppdaterad:

Är du nyfiken på hur du kan utveckla ditt företag eller din verksamhet i en mer hållbar riktning? Det finns många sätt som du kan dra nytta av omställningen till ett mer hållbart samhälle och öka företagets lönsamhet samtidigt som du bidrar till att skapa en hållbar framtid.

När du utvecklar ditt företag är det viktigt att du både tänker på vad som utvecklar företaget internt och vad som utvecklar ditt erbjudande till dina kunder. Båda dessa delar är viktiga för hållbarhetspåverkan och för att förbli relevant som företag i den hållbara omställning som sker. När du är i en utvecklingsfas och vill jobba mer med hållbarhet ska du fokusera på att integrera hållbarhet i din affärsstrategi och driva den i en hållbar riktning.

Informationen om hållbart företagande är uppdelad i fyra delar i vår hållbarhetsguide. Vilka delar som är relevanta för dig och ditt företag beror bland annat på om du säljer varor eller tjänster, inom vilken bransch du verkar och hur långt du kommit i arbetet med att integrera hållbarhet i verksamheten. Under varje del finns även frågor du kan fundera kring för att utveckla ditt hållbarhetsarbete. 
Här finns alla frågor samlade från alla fyra delar 

Du kan börja med vilket område som helst, det viktiga är att börja! 

HÅLLBARHETSGUIDEN

Tjäna pengar på ett hållbart sätt

Tjäna pengar på ett hållbart sätt

Lönsamhet är en förutsättning för att driva företag. Att bidra till en hållbar omställning är inte en motsättning till att tjäna pengar – det är många gånger tvärtom! Hållbarhet för ett företag handlar i grunden om att förstå hur du tjänar pengar långsiktigt.

Gör hållbara val

Gör hållbara val

Genom att förstå hållbarhetspåverkan kan du göra aktiva val i produktutvecklingen, produktionen, distribution och inköp. Det blir också enklare att förklara för kunden varför de ska välja dina produkter eller tjänster när du gjort medvetna val och avväganden.

Bli ett hållbart företag

Bli ett hållbart företag

För att företaget ska bli hållbart behöver du ta reda på företagets hållbarhetspåverkan. Du behöver också organisera företaget så att alla funktioner arbetar med hållbarhet som drivkraft, sätta mål för hållbarhetsarbetet och mäta och följa upp.

Kommunicera vad du gör

Kommunicera vad du gör

För att dina intressenter ska förstå vad ditt företag gör för att bidra till ökad hållbarhet behöver du kommunicera det. Det kan leda till ökat engagemang hos medarbetare samt nöjdare kunder och samarbetspartners.

Film: Sju smarta tips om hållbart företagande

Här är sju konkreta tips på hur du kan göra för att minska ditt företags påverkan på miljön och samhället men också hur du kan göra din affärsidé långsiktig, relevant och konkurrenskraftig.

 

Film: Få inspiration av två företagare som jobbar med hållbarhet i sina verksamheter

Hur fungerar hållbart företagande i praktiken? Här får du veta hur företaget Essem Design jobbar med till exempel livscykelperspektivet och hur företaget RSCUED har cirkularitet i fokus när det gäller matsvinn.

Film: Kom i gång med ditt hållbarhetsarbete

Ett reportage som berättar om svenska företags arbete med hållbar export och ger en omvärldskoll kring trender och regelverk. 

Film: Hållbar export – Möjligheter och krav

Ett reportage som berättar om svenska företags arbete med hållbar export och ger en omvärldskoll kring trender och regelverk.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp