Finansiering för produktutveckling och innovation

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du finansiering om du ska utveckla en vara, en tjänst eller en innovation.

Filtrera sökträffar

 1. Nordiskt klimatinitiativ för utvecklingsländer

  NCF

  Bidrag

  Nordiskt klimatinitiativ (NCF) finansierar projekt som kan bidra till ett bättre klimat och mindre fattigdom i låginkomstländer. 

  Läs mer

  NCF stödjer tekniska innovationer inom områden som hör ihop med klimatförändringarna. Det kan handla om energi, transport, vatten och sanitet, hälsa, jordbruk och skogsbruk samt andra områden som kan påverka natur och miljö.

  NCF kan hjälpa till att finansiera projekt på olika teman som hör ihop med klimatförändringarna. Den som har förslag på innovativa lösningar kan ansöka om pengar. NCF väljer ut de bästa förslagen och kan sedan ge bidrag på mellan 250 000 och 500 000 euro.

  För att söka måste du vara från en institution, organisation, företag eller myndighet i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige.

  Mer information

  NCF:s webbplats

 2. Finansiering av projekt för affärsutveckling, test och lansering

  Energimyndigheten

  Bidrag

  Energimyndigheten erbjuder finansiering av konceptutveckling, test och lansering av nya innovativa produkter och tjänster. Lösningen ska ha ett
  tydligt affärsfokus och potential att påtagligt bidra till energieffektivisering
  eller omställningen av energisystemet.

 3. Läs mer

  Energimyndigheten erbjuder finansiering av projekt genom ansökan i utlysningar, vilka är öppna en till två gånger per år. Utlysningarna sträcker sig från tidig konceptutveckling till storskalig demonstration och marknadsintroduktion.

  Mer information

   Stöd till affärsidéer, test och lansering (energimyndigheten.se)

 4. Regionalt bidrag för företagsutveckling

  Tillväxtverket

  Bidrag

  Regionalt bidrag för företagsutveckling ges till olika slags investeringar som maskiner, byggnader, inventarier, produktutveckling, kompetensutveckling och marknadsföring.

  Läs mer

  Stödet kan sökas av privatägda små och medelstora företag i glesbygd och landsbygd som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Vad som räknas som landsbygd respektive glesbygd fastställs av länsstyrelserna.

  Stödet handläggs av länsstyrelsen eller regionförbundet i ditt län. På Gotland har kommunen denna uppgift.

  Stödet är ett så kallat försumbart stöd och är maximerat till mellan 25 och 50 procent av godkänd investering, dock högst 1 200 000 kronor under en treårsperiod. En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden.

  Mer information

  Regionala företagsstöd hos Tillväxtverket

 5. Planeringsbidrag för Horisont-ansökningar

  Svenska myndigheter

  Bidrag

  Små och medelstora företag kan ansöka om planeringsbidrag för att kunna lämna in Horisont-ansökningar. Ditt företag kan ansöka om planeringsbidrag hos Energimyndigheten, Forte, Rymdstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

  Läs mer

  Svenska myndigheter ska främja deltagandet i Horisont, EU:s ramprogram för forskning och innovation. 

  För att små och medelstora företag ska kunna förbereda och skriva en ansökan till Horisont, kan de ansöka om planeringsbidrag hos Energimyndigheten, Forte, Rymdstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

  Företaget kan bara få ett planeringsbidrag per Horisont-ansökan, oavsett bidragsgivare.

  Små och medelstora företag kan också få kostnadsfri rådgivning av EU SME Support.

  Mer information

  Planeringsbidrag för Horisont - ansökningar hos Vinnova

 1. Företagslån

  Almi

  Lån

  För etablerade företag erbjuder Almi Företagslån för bland annat marknadssatsningar, produktutveckling eller investeringar i produktionsutrustning. Det finns inga formella begränsningar för hur lånet ska användas.

  Läs mer

  Almis Företagslån hjälper dig att finansiera dina investeringar oavsett om det gäller en ny fas i utvecklingen, tillväxtmöjligheter eller ökad effektivisering. Det finns inga formella begräsningar på hur lånet ska användas utan beror på kundens speciella förutsättningar och kan gälla allt från marknadssatsningar, produktutveckling eller en investering i produktutrustning.

  Almis lån vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher. För att kompensera den högre risken tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta. För Almi är det affärsidéns bärkraft och ledningens kompetens som väger tyngst i den finansiella bedömningen av företaget.

  Mer information

  Företagslån hos Almi

 2. Innovationslån

  Almi

  Lån

  För innovationsprojekt har Almi olika finansieringsmöjligheter, bland annat Innovationslånet.

  Läs mer

  För företag och entreprenörer som arbetar med nya innovationer som kan tillföra ökad tillväxt och lönsamhet kan Almi erbjuda olika finansieringsalternativ som till exempel Innovationslånet.

  Almis lån vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher. För att kompensera den högre risken tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta. För Almi är det affärsidéns bärkraft och ledningens kompetens som väger tyngst i den finansiella bedömningen av företaget.

  Mer information

  Innovationslån hos Almi

 3. SME Support – rådgivning och stöd 
 1. Tillväxtverket/Vinnova/Energimyndigheten

  Övrigt

  EU SME Support är en supportfunktion för svenska små och medelstora företag. Företaget kan få kostnadsfri rådgivning och stöd för att söka finansiering från EU:s ramprogram för forskning och innovation – Horisont Europa, Eurostars samt från Innovationsfonden. 

  Läs mer

  På uppdrag av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten arbetar EU SME Support för att fler svenska små och medelstora företag ska söka och få finansiering från EU-programmen Horizon Europe, EIC, Eurostars och European Innovation Fund.

  EU SME Support ger kostnadsfri expertrådgivning och är ditt stöd när du formulerar din ansökan för första gången.  Du kan också få hjälp om du har fått avslag och vill söka igen, eller efter beviljad finansiering, om du behöver stöd vid rapportering och revisioner, eller om du har andra frågor under projektets gång.

  EU SME Support finns över hela Sverige, har bred branschkompetens och stor erfarenhet av såväl affärscoachning som EU-ansökningar. Du får en kontaktperson som är ditt bollplank hela vägen. Du kan även delta i våra workshopar för att vässa din ansökan tillsammans med andra i samma situation.

  Mer information

  EU SME Supports webbplats

 2. Stöd för kompetensutveckling av personal

  Svenska ESF-rådet

  Övrigt

  Europeiska socialfonden finansierar projekt som genom kompetensutveckling stärker individer i och utanför arbetslivet. 

  Läs mer

  Europeiska socialfonden finansierar projekt som genom kompetensutveckling stärker individer i och utanför arbetslivet.

  Programområde 1, kompetensförsörjning, omfattar anställda och icke-sysselsatta deltagare och satsar på omställning och kompetensutveckling med koppling till verksamheten och individens ställning på arbetsmarknaden. Fokus ligger på små och medelstora företag. Kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad ska förstärkas.
   

  Mer information

  Europeiska socialfonden

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp