Riskkapital

Sidan blev senast uppdaterad:

Riskkapital är en insats som en finansiär gör i ditt företag för att i framtiden kunna få avkastning på insatsen.

Riskkapital är ett samlat begrepp för investeringar i företags egna kapital och omfattar både noterade och onoterade företag. Men oftast används begreppet "riskkapital" synonymt för riskkapitalinvesteringar i onoterade företag där investerarens engagemang är aktivt men under en begränsad tid. Affärsänglar är privatpersoner som investerar eget riskkapital i onoterade tillväxtföretag.

Genom att satsa pengar i företaget tar riskkapitalister en större risk än andra finansiärer. Gemensamt för allt riskkapital är att hela eller delar av kapitalet kan gå förlorat om inte företaget utvecklas som planerat.

När passar det att ta in riskkapital?

Riskkapital är lämpligt för speciellt riskfyllda företag/projekt med hög tillväxtpotential och goda vinstmöjligheter. Riskkapital förutsätter också att investeraren engagerar sig aktivt i företaget, till exempel genom representation i styrelsen. Investeringen brukar också vara tidsbegränsad. Investeraren kan ha som målsättning att inom tre till fem år sälja sitt aktieinnehav.

Riskkapitalinvesteraren får sin ersättning för kapital- och arbetsinsats genom den värdeökning i bolaget som hen bidrar till att skapa. Hen får huvuddelen av sin ersättning när hen säljer sin andel i bolaget. Investeraren förväntar sig hög avkastning, eftersom den ska täcka såväl ränta och riskpremie på kapitalet som ersättning för nedlagt arbete.

När är riskkapital aktuellt för företaget?

Investeraren går in i olika skeden i företagets utveckling, men främst just innan företaget startar eller när det precis har kommit igång. Kapital som satsas i ett mycket tidigt skeende brukar kallas såddkapital. Det är pengar som förmedlas till innovatörer eller entreprenörer innan företaget har etablerats. Syftet kan vara att utvärdera eller utveckla ett koncept eller en idé som kan utvecklas till lönsamma varor eller tjänster.

När företaget sedan väl har kommit igång brukar entreprenören behöva mer kapital för att växa. Det är då vanligt att man tar in riskkapitalister som vill satsa på företagets framtida utveckling.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp