Investera för tillväxt

Sidan blev senast uppdaterad:

Håller ditt företag på att växa och behöver tillskott av kapital och kompetens? Då kan det finnas offentlig finansiering att söka som kompletterar det egna kapitalet och banklån.

 1. Anställ med ekonomiskt stöd

  Arbetsförmedlingen

  Bidrag

  Du kan få ekonomiskt stöd om du väljer att anställa en person som har svårare att komma in på arbetsmarknaden.

  Läs mer

  Det kan vara en person som har varit arbetslös en längre tid, är ny i Sverige, saknar arbetslivserfarenhet eller som har nedsatt arbetsförmåga. Stöden gör det möjligt för dig att få värdefull kompetens och bidra till att fler får arbete.

  Mer information

  Anställa med stöd.

 2. Affärsutvecklingscheckar

  Tillväxtverket

  Bidrag

  Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets finansiering till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.

  Läs mer

  Vilka företag kan söka finansiering?

  Affärsutvecklingscheckarna riktar sig till företag som:

  • vill växa
  • har 2–49 anställda
  • har en omsättning på 3 miljoner–100 miljoner kronor
  • har sin ekonomi i ordning.

   

  Vad kan jag söka finansiering för?

  Köp av tjänst och projektanställning (som påbörjas efter beslut och är en ny kompetens till företaget). Projektet ska vara nivåhöjande för företaget, alltså utveckling utöver den vanliga verksamheten. Du kan söka mellan 50 000 och 200 000 kronor. Checken kan finansiera max hälften av kostnaden - resten betalar ditt företag.

  Mer information

  Affärsutvecklingscheckar hos Tillväxtverket

 3. Affärsutvecklingsstöd för miljö- och energiteknik

  Energimyndigheten

  Bidrag

  Energimyndigheten hjälper innovativa företag inom miljö- och energiteknik att ta nya produkter och tjänster till marknaden.

  Läs mer

  Energimyndigheten stödjer företagen till dess att innovationen nått en sådan mognadsgrad att privata aktörer är beredda att gå in med finansiering och driva fortsatt utveckling. 

  Mer information

  Affärsutvecklingsstöd hos Energimyndigheten

 4. Projektstöd (Gödselgasstöd)

  Jordbruksverket 

  Bidrag

  Du som driver en biogasanläggning och rötar gödsel kan ansöka om att få delta i ett projekt och söka gödselgasstöd. Syftet är att skapa dubbel miljö- och klimatnytta genom att minska metanutsläpp från gödsel. Det ska också minska behovet av fossila energikällor.

  Läs mer

  För att kunna söka gödselgasstödet så måste du ingå i projektet för gödselgas.
  Du som vill delta i projektet, har en biogasanläggning och rötar gödsel ska skicka in en ansökan till Jordbruksverket.

  Stödet beräknas på hur mycket gödsel du tar in i anläggningen och hur mycket gödselgas du producerar. Om du samrötar gödseln med annat material får du alltså endast betalt för den gas som teoretiskt sett kan härledas från stallgödsel.

  Mer information

  Gödselgasstöd hos Jordbruksverket

 5. Investeringsstöd för företag på landsbygden

  Jordbruksverket 

  Bidrag

  Det finns investeringar som syftar till att förbättra miljön, skapa nya jobb och öka konkurrenskraften för företag på landsbygden. 

  Läs mer

  Stöd för investeringar inom lantbruk, trädgård, rennäring och skogsbruk 

  Ökad konkurrenskraft 

  Investeringsstöd för dig som vill investera i stallar, växthus, anläggning för torkning och lagring av skörd, täckdikning, renvaktarstuga med mera. 

  Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn. Du söker både stöd och utbetalning i vår e-tjänst. 

  Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft - Jordbruksverket.se 

  Diversifiering till annat än jordbruk 

  Investeringsstöd för dig som har ett företag inom jordbruk, trädgård eller rennäring och vill bredda din verksamhet. 

  Du kan få stöd för investeringar om du har ett jordbruksföretag, trädgårdsföretag och rennäringsföretag och vill investera i annan verksamhet. Du söker både stöd och utbetalning i vår e-tjänst. 

  Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk - Jordbruksverket.se 

 6. Jordbrukarstöd

  Jordbruksverket 

  Bidrag

  För lantbrukare finns det olika jordbrukarstöd. Det finns gårdsstöd, miljöersättningar, ersättning för ekologisk produktion och andra stöd.

  Läs mer

  På nedanstående sida finns alltid uppdaterad information om de olika stöden baserat på den senaste jordbrukspolitiken. 

  Mer information

  Jordbrukarstöd hos Jordbruksverket

 7. Fiskeristöd

  Jordbruksverket

  Bidrag

  Jordbruksverket erbjuder projekt- och företagsstöd inom havs- och fiskeriprogrammet.

  Läs mer

  Jordbruksverket erbjuder stöd inom havs- och fiskeriprogrammet som bland annat rör:

  • Stöd till fiske
  • Stöd till vattenbruk
  • Stöd till saluföring och beredning
  • Stöd för genomförandet av havs- och fiskeripolitiken

  Mer information

  Stöd i havs- och fiskeriprogrammet hos Jordbruksverket

 8. Konst- och kulturverksamheter

  Kulturrådet 

  Bidrag

  För att främja mångfald, kvalitet och fördjupning i utgivningen samt främja spridning och läsning ges stöd till produktion av kulturtidskrifter, i tryckt och digital form.

  Läs mer

  Scenkonst, musik, litteratur, kulturtidskrifter, bibliotek och läsfrämjande, bild och form, museer, utställningar, regional kulturverksamhet, nationella minoriteters kultur och andra kulturella ändamål kan få statligt stöd av Kulturrådet. Statliga bidrag till regional kulturverksamhet fördelas dels genom kultursamverkansmodellen, dels direkt till Stockholms län som ännu inte deltar i modellen.

  Organisationer och fria aktörer kan beviljas bidrag av Kulturrådet. De flesta bidrag går att söka under en begränsad ansökningsperiod. En ansökningsperiod öppnar fyra veckor innan sista ansökningsdatum. Läs mer om ansökningstider under respektive bidrag.

  Mer information

  Stöd hos Kulturrådet

 9. Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen

  Länsstyrelse eller region 

  Bidrag

  Stödet är ett kompletterande långsiktigt stöd till små dagligvarubutiker i särskilt utsatta glesbygder där förutsättningarna är begränsade, för att kommersiella aktörer ska kunna bidra till att skapa en god tillgång till kommersiell service. 

  Läs mer

  Särskilt driftstöd kan ges till ägaren av ett försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror och uppfyller vissa krav. Särskilt driftstöd lämnas med högst 300 000 kronor per år och försäljningsställe. Frågan om stöd ska prövas för varje år.

  Mer information

  Särskilt driftstöd hos Tillväxtverket.

 10. Transportbidrag

  Tillväxtverket

  Bidrag

  Förädlar du produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland? Då kan transportbidraget lindra de nackdelar du har på grund av långa avstånd.

  Läs mer

  Transportbidraget vänder sig till tillverkningsindustrin i de fyra nordligaste länen. Det kan sökas för

  - Uttransporter av hel- och halvfabrikat som har genomgått en betydande bearbetning. Vissa varor är dock undantagna.

  - Intransporter av råvaror och halvfabrikat som har genomgått en betydande bearbetning i stödområdet. Endast vissa näringsgrenar är godkända för transportbidrag.
  Transporten ska vara längre än 401 km och ske på järnväg, i yrkesmässig trafik på väg eller till sjöss.

  Mer information

  Transportbidrag hos Tillväxtverket

 11. Regionalt bidrag för företagsutveckling

  Tillväxtverket

  Bidrag

  Privatägda små och medelstora företag som vill starta, utvecklas och växa kan söka regionala bidrag om de har svårt att hitta eller få finansiering på den privata marknaden.

  Läs mer

  Syftet med företagsstödet är att främja en hållbar tillväxt och stärka konkurrenskraften i företag och därmed främja en hållbar regional utveckling.

  Möjligheterna till stöd är olika, och beror på var i landet företaget finns och vad företaget gör.

  Mer information

  Kontakta din region för mer information om stödet.

 12. Regionalt investeringsstöd

  Tillväxtverket

  Bidrag

  Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar i delar av landet. Stödet kan ges för investeringar i materiella och immateriella tillgångar.

  Läs mer

  En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen. För att stödet ska beviljas måste verksamheten bedömas bli lönsam och varaktig.

  Stödområdena omfattar hela Norrbotten, Västerbotten, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län i sin helhet, med undantag för tätorterna Luleå, Umeå, Sundsvall, Falun och Borlänge.

  I stödområdena ingår dessutom följande kommuner:

  • Gävleborgs län: Ljusdals, Bollnäs, Hudiksvalls, Nordanstigs, Ockelbo, Ovanåkers, Söderhamns, Hofors och Sandvikens kommuner.

  • Västra Götalands län: Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Melleruds, Åmåls, Gullspångs, Karlsborgs, Tibro och Töreboda kommuner.

  • Västmanlands län: Fagersta, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner.

  • Örebro län: Hallsbergs, Hällefors, Laxå, Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner.

  • Södermanlands län: Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner.

  • Östergötlands län: Boxholms, Finspångs, Kinda, Motala, Valdemarsviks, Ydre, Åtvidabergs och Ödeshögs kommuner.

  • Jönköpings län: Aneby, Nässjö och Tranås kommuner.

  • Gotlands län: Gotlands kommun.

  • Kalmar län: Emmaboda, Hultsfreds, Högsby, Oskarshamns, Torsås och Västerviks kommuner.

  • Kronobergs län: Lessebo, Markaryds och Uppvidinge kommuner.

  • Blekinge län: Karlshamns, Olofströms och Ronneby kommuner.

  • Skåne län: Bromölla, Hässleholms, Osby, Perstorps och Östra Göinge kommuner.

  • Värmlands län: Torsby, Arvika, Eda, Filipstads, Hagfors, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle och Årjängs kommuner 

  Mer information

  Regionalt investeringsstöd

 1. Företagslån

  Almi

  Lån

  Vid köp av ett företag kan Almi erbjuda Företagslånet för att underlätta finansieringen av köpet. 

  Läs mer

  Almis lån vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher. För att kompensera den högre risken tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta.

  För Almi är det affärsidéns bärkraft och ledningens kompetens som väger tyngst i den finansiella bedömningen av företaget.

  Mer information

  Företagslån hos Almi

 2. Norrlandsfonden

  Norrlandsfonden

  Lån

  Norrlandsfonden finansierar allt från nyetablering av företag till utveckling och expansion i befintliga företag. Lånen är riktade till företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg.

  Läs mer

  Norrlandsfonden erbjuder några olika låneformer:

  Flexibla Topplån är särskilt lämpligt för nyetableringar eller investeringar i nya produkter, produktionsmetoder, nya marknader och marknadsföring samt maskiner, byggnader och rörelsekapital.

  Konvertibla Skuldebrev är en bra låneform för företag som har behov av ett uthålligt lånekapital och som planerar att sprida ägandet till exempelvis ett riskkapitalbolag. Konvertibeln öppnar nya möjligheter till kompletterande och långsiktig finansiering.

  Norrlandsfonden ställer ut garantier och borgensåtaganden för enskilda affärsuppgörelser för exempelvis förskott och fullgörandeåtaganden. Norrlandsfondens borgensåtaganden täcker till exempel säsongsmässiga likviditetsbehov.

  Mer information

  Lån hos Norrlandsfonden

 1. Almi Invest

  Almi Invest

  Riskkapital

  Almi Invest söker drivna entreprenörer med affärsidéer som kan bygga framtidens tillväxtföretag. Bolaget är nystartat eller inne i en tidig expansionsfas.

  Läs mer

  Affärsidén ska vara skalbar, innovativ och möta ett stort kundbehov regionalt som nationellt. Det är också en fördel om företagets innovation har en internationell tillväxtpotential och kan bli Sveriges lovande exportföretag.

  Almi Invest har investerat kring 1,2  Mdr kr i cirka 400 tillväxtbolag i olika branscher. 

  Mer information

  Riskkapital hos Almi Invest

 2. Industrifonden

  Industrifonden

  Riskkapital

  Industrifonden erbjuder riskkapital, normalt i form av ägarkapital till små och medelstora svenska företag med internationell tillväxtpotential.

  Läs mer

  Industrifonden investerar där de tror starkt på entreprenören och det övriga teamet i bolaget.

  Bolaget ska också ha:

  • En unik affärsmodell, teknologi, produkt eller tjänst
  • Vilja och förmåga att växa
  • Goda utsikter till lönsamhet på en växande, internationell marknad
  • Tydliga exitmöjligheter
  • Ägarkapital

  Industrifonden investerar oftast i form av ägarkapital direkt i företaget genom att delta i nyemissioner. Investeringar sker också genom konvertibler som senare kan omvandlas till aktier.

  Mer information

  Industrifonden

 1. Språngbrädeprocess

  Connect

  Övrigt

  Connects kostnadsfria språngbrädeprocess hjälper dig som vill vässa din affärsstrategi, paketera din affärsidé och komma i kontakt med investerare som kan bidra med kompetens och kapital. 

  Läs mer

  Genom Connects språngbrädeprocess kan du få de verktyg du behöver för att kunna utveckla företagets vision och strategi, planera för strategisk tillväxt och bygga samt behålla en konkurrenskraftig position på marknaden.

  Mer information

  Språngbrädeprocess hos Connect

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp