Former för finansiering

Sidan blev senast uppdaterad:

För många företag är banklån det vanligaste sättet att finansiera tillväxt på. Leasing, factoring och avbetalning är andra alternativ.

Säkerheten i leasing och avbetalning är objektet som finansieras och i factoring är det företagets fakturor. På liknande sätt som för lån gör banken en bedömning av företaget och en kreditprövning innan leasing, avbetalning eller factoring kan beviljas. Kontrollera alltid räntor och avgifter och efter vilka principer de kan ändras. En värdefull och lättsåld tillgång är en bra säkerhet och kan därför ge bättre kreditvillkor än en mer svårbedömd säkerhet.

Locka investerare

Har du ett patent, ett design- eller varumärkesskydd i ditt företag? Då har du en ekonomisk tillgång som du kan du sälja eller licensiera ut. En registrerad ensamrätt gör det också lättare att locka investerare och affärspartners. Hos PRV kan du få vägledning i hur du ska omsätta företagets immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar hos PRV

Leasing

Leasing kan vara ett alternativ när du behöver maskiner, inventarier eller bilar i företaget. När du bestämt dig för att skaffa en maskin, en bil eller inventarier, säljer leverantören objektet till ett finansföretag (leasegivaren). Leasegivaren hyr sedan ut objektet till ditt företag för en i förväg överenskommen månads- eller kvartalshyra. Efter hyrestidens slut får du möjlighet att köpa objektet till ett i förväg bestämt pris, restvärdet. På så sätt binder inte företaget kapital i utrustning, utan betalar istället en leasingavgift för rätten att använda utrustningen. Eftersom leasing är en form av hyra äger du inte leasingobjektet och därmed räknas det inte heller som en tillgång i balansräkningen.

Du förhandlar själv med leverantören av maskinen eller bilen. Finansbolaget gör en kreditbedömning av ditt företag. Normalt sett utgör objektet fullgod säkerhet för krediten. Leasingavgift betalas i förskott med samma belopp varje månad eller kvartal och är därmed en kostnad i verksamheten. Det finns olika slags leasing. Var därför noga med att sätta dig in i leasingavtalets villkor.

Factoring

Factoring betyder fakturabelåning. Vid factoring beviljas ditt företag kredit med kundfordringarna som säkerhet. Fakturan pantsätts och överlåts till finansbolaget. Ditt företag skickar som vanligt fakturorna till kunden, men finansbolaget sköter inkassering och redovisning av fakturorna.

Avbetalning

Avbetalning är ett annat sätt att ordna finansieringen i syfte att minska kapitalbindningen. Du avtalar med säljaren om avbetalning, och säljaren tar i sin tur kontakt med ett finansbolag som finansierar upplägget. När du köper något på avbetalning blir du ägare till det objekt du köpt och tillgången ska tas upp i balansräkningen.

När behöver du banklån till ditt företag?

Företag kan behöva låna pengar av olika anledningar. Kanske vill du förnya eller ersätta befintliga tillgångar i företaget, expandera eller effektivisera verksamheten eller starta ett dotterbolag. Kanske vill du starta ett helt nytt företag. Banklån är framför allt lämpligt när det handlar om investeringar i materiella tillgångar, som går att sälja på en andrahandsmarknad.

Banklån

Lån och garantier via Almi

För att lyckas med en satsning behövs det i många fall kapital. Oavsett vilken satsning du står inför kan du kontakta Almi som erbjuder finansiering i form av lån och riskkapital. Almi kan dessutom ge rådgivning och guida dig till andra finansieringsmöjligheter.

För Almis lån är utgångspunkten att du inte kan finansiera allt du behöver på annat håll, till exempel genom banken. Det är inte den formella säkerheten som är viktigast för Almi. Istället är det din affärsidés bärkraft och ledningens kompetens som väger tyngst i den finansiella bedömningen. För att kompensera för den högre risken och för att inte konkurrera med bankerna tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta.

Uppstartslån via Marginalen Bank och NyföretagarCentrum

För att lyckas med en satsning behövs det i många fall kapital. Oavsett vilken satsning du står inför kan du kontakta Marginalen Bank som erbjuder förmånliga lån upp till 250 000 kr med en låg personlig borgen. Genom NyföretagarCentrum kan du få kostnadsfri rådgivning på 200 orter i Sverige.

Det som ingår i ansökan är din affärsidé, budget och CV. Affärsidén kan ses som hur ett företag tillfredsställer marknadens behov. Bärkraften i din affärsidé och ledningens kompetens väger tungt i bedömningen. Lånen har en fast ränterabatt och möjliggörs genom en garanti från Europeiska Investeringsfonden.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp