Finansiering vid start

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du offentliga aktörer som erbjuder lån och bidrag till dig som ska starta företag

Filtrera sökträffar

 1. Stöd till start

  Arbetsförmedlingen

  Bidrag

  Du som är arbetssökande och har goda förutsättningar att starta en egen verksamhet kan i vissa fall få stöd och hjälp när du startar eget företag. Programmet kallas stöd till start av näringsverksamhet och ger dig ett bidrag till din försörjning under inledningen av verksamheten

  Läs mer

  Din arbetsförmedlare bedömer först vilka förutsättningar du har att få ett arbete. Arbetsförmedlaren utgår från dina erfarenheter och det yrkesområde du söker arbete inom, men tar också hänsyn till den konjunktur som råder. Du måste även ha goda förutsättningar att driva företag. Det betyder att verksamheten ska kunna ge tillfredsställande lönsamhet och en varaktig sysselsättning.

  Du måste dessutom uppfylla något av följande:

  • vara minst 25 år, anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och i behov av fördjupat stöd
  • vara ung och ha en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan
  • vara 18 år och stå långt från arbetsmarknaden på grund av särskilda skäl
  • uppfylla villkoren för att få delta i arbetslivsintroduktionen
  • vara minst 20 år och uppfylla villkoren för att delta i jobbgarantin för ungdomar
  • delta i jobb- och utvecklingsgarantin.

  Mer information

  Läs mer om Arbetsförmedlingens stöd till start av näringsverksamhet.

 2. Särskilt stöd till start

  Arbetsförmedlingen

  Bidrag

  Du kan få ett särskilt stöd för att starta en näringsverksamhet om du är arbetssökande och har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. 

  Läs mer

  Du kan få ersättningen om du:

  • har nedsatt arbetsförmåga till följd av en funktionsnedsättning och har goda förutsättningar att driva företag
  • har en affärsidé som bedöms kunna bli lönsam och bidra till en stor del av din försörjning.

  Du kan också få ersättning om du vill starta en verksamhet tillsammans med andra.

  Du kan få ersättning med upp till 60 000 kronor för att skaffa utrustning och annat i samband med att du startar verksamheten. Det särskilda stödet kan också kombineras med stöd till start av näringsverksamhet (enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program). Det är ett bidrag till din försörjning under
  inledningen av verksamheten.

  Mer information

  Läs mer om särskilt stöd till start av näringsverksamhet.

 3. Startstöd 

  Jordbruksverket

  Bidrag

  Startstödet gör det enklare för unga att starta eller ta över ett jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag.   

  Läs mer

  Startstödet söks hos länsstyrelsen eller Sametinget. Den som söker stödet måste vara under 40 år när ansökan kommer in till länsstyrelsen eller Sametinget

  För att få startstöd ska företaget vara inriktat på primärproduktion. Primärproduktion är till exempel mjölkproduktion, köttproduktion, växtodling, odling av energigrödor, biodling, vilt- eller hästuppfödning.

  Mer information

  Läs mer om Jordbruksverkets startstöd

 1. Mikrolån

  Almi

  Lån

  Almi erbjuder Mikrolån för alla entreprenörer som vill starta ett nytt företag.

  Läs mer

  Almi kan vara ett komplement för nyföretagaren eller entreprenören som i ett tidigt skede kan ha svårt att få finansiering från annat håll som täcker hela behovet för företaget.

  Almis lån vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher. För att kompensera den högre risken tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta. För Almi är det affärsidéns bärkraft och ledningens kompetens som väger tyngst i den finansiella bedömningen av företaget.

  Mer information

  Läs mer om Almis lån.

 2. Företagslån

  Almi

  Lån

  Vid köp av ett företag kan Almi erbjuda företagslån för att underlätta finansieringen av köpet. 

  Läs mer

  Almis lån vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher. För att kompensera den högre risken tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta.

  För Almi är det affärsidéns bärkraft och ledningens kompetens som väger tyngst i den finansiella bedömningen av företaget.

  Mer information

  Läs mer om Almis Företagslån

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp