Att söka riskkapital

Sidan blev senast uppdaterad:

Det kan vara tidskrävande att hitta en riskkapitalist som är beredd att investera i just din verksamhet. Därför är det viktigt att du är väl förberedd och insatt i hur olika finansiärer tänker.

Förbered dig väl

När du ska presentera din idé vill investeraren alltid ha en genomtänkt affärsplan. Det ska tydligt framgå varför investeringen kommer att bli lönsam och företaget framgångsrikt. Du behöver även beskriva vilka personer som driver företaget och vad de kan tillföra affärsidén.

Därefter ska det finnas information om produkten och vilken marknad företaget riktar sig till. Det ska även finnas en marknadsplan i affärsplanen

Det är inte alltid enkelt att komma i kontakt med en riskkapitalist, men det finns aktörer som kan hjälpa dig. Bland annat den ideella organisationen Connect Sverige, som erbjuder stöd och rådgivning för entreprenörer och tillväxtbolag. Connect Sverige sammanför tillväxtföretag med kunskap och kapital.

Industrifonden är en stiftelse som bildats av staten. Industrifonden erbjuder riskkapital, kompetens och nätverk till små och medelstora svenska företag med internationell tillväxtpotential.

Connect Sverige
Industrifonden

Värdering av företaget

Du och investeraren måste komma överens om hur mycket pengar som behövs och när de behövs. Värdet på företaget och investerarens insats ska också värderas. Villkoren i själva samarbetet regleras genom ett aktieägaravtal. En viktig del i värderingen av ett bolag är vilka skulder och avtal som företaget har. En investerare gör alltid en genomgång av alla avtal som ingåtts i verksamheten innan en investering görs.

Beroende på investeringens storlek och hur svår bedömningen av projektet är, brukar det ta mellan två och sex månader innan du får tillgång till pengarna.

Värderingen påverkas av hur mycket som redan har investerats i projektet i form av till exempel arbetstid och utgifter och vad företaget förväntas vara värt när investeraren planerar att sälja sin andel.

Det kommer allt fler riktlinjer och regleringar för att institutionella investerare ska redovisa på vilket sätt de tar hänsyn till hållbarhet i sina investeringar. Därför är det en god idé att vara förberedd och kunna beskriva det i din dialog med en investerare.
 
Hållbarhetguiden på verksamt.se

Gör realistiska prognoser

Riskkapitalisten förväntar sig väl underbyggda prognoser av intäkter och kostnader. För att motivera dina prognoser måste du ha en marknadsplan som visar hur marknaden ska bearbetas. Var därför så konkret och tydlig som möjligt i din affärsplan och i dina presentationer. Lova inte mer än vad du kan hålla.

Bygg upp och använd ditt nätverk

Det är viktigt att visa att det finns kompetens och ett nätverk som ger de allra bästa förutsättningarna för att du ska lyckas med din affärsidé eller ditt projekt. Om det fattas kompetens är det nödvändigt att fundera på hur du ska få den, till exempel genom rekrytering, kompetensutveckling eller genom att hitta nya samarbetspartners.

Ta råd från så många som möjligt

Ta råd från så många som möjligt som har kompetens om investeringsprocessen. Det kan vara till exempel revisorer, jurister och banker som kan bidra med att göra ditt prospekt så realistiskt som möjligt och även klargöra de olika förutsättningarna för en riskkapitalinvestering. Även offentliga organisationer som Almi Invest kan vara bra att kontakta för mer hjälp. Om du har möjlighet att vara inkubatorföretag kommer detta vara till stor hjälp i processen att söka riskkapital och få kontakt med affärsänglar.

Almi Invest

För- och nackdelar med riskkapital

En fördel med riskkapital är att du får resurser för att kunna investera i ditt företag, vilket ger förutsättningar för en snabbare utveckling. Det ger även företaget en fördel eftersom det inte krävs några räntebetalningar på kapitalet. En riskkapitalist brukar dessutom ha både kompetens och kontakter som kan hjälpa dig att utveckla företaget.

En nackdel med att ta in en extern investerare är att du får ett minskat inflytande i ditt företag. Riskkapitalisten ställer ofta krav på snabb tillväxt. Det krävs också en omfattande och regelbunden rapportering om hur verksamheten utvecklas.

Du bör också väga in varifrån riskkapitalets pengar kommer, och att företagets och dina personliga värderingar stämmer överens med riskkapitalistens. Det är viktigt för att relationen ska kunna bli långsiktig. Har du ett värderingsdrivet företag som starkt kommunicerar kring värderingar finns det dessutom risker i att ta emot kapital från en investerare som går emot dessa värderingar. 

Hållbarhetguiden på verksamt.se 

Krav och villkor

Investerare undersöker i första hand om företaget har möjlighet att växa och bli lönsamt. Det är därför viktigt att du har gjort en marknadsundersökning och kan visa att det finns en efterfrågan på produkten.

Investerare vill oftast att företaget ska kunna växa på en internationell marknad. Du måste dessutom kunna visa att rätt kompetens och erfarenhet finns i företaget för att kunna driva idén.

Frågor och svar om riskkapital

Läs svaren på de vanligaste frågorna om riskkapital

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp