Skatt och deklaration

Sidan blev senast uppdaterad:

Året efter att du har avslutat ditt handelsbolag ska du lämna kontrolluppgifter och inkomstdeklaration.

Handelsbolaget måste lämna deklaration och du som delägare deklarera din andel, tills dess att bolaget avregistrerats hos Bolagsverket. I samband med att handelsbolagets verksamhet upphör kan du behöva lämna en preliminär inkomstdeklaration för att ändra eventuell F-skatt för bolaget och särskild A-skatt för dig som delägare.

Till sidans topp

Överlåtelsen

För handelsbolag gäller inte reglerna om underprisöverlåtelser. Om överlåtelsepriset är lägre än marknadsvärdet ska därför mellanskillnaden redovisas som eget uttag i inkomstdeklarationen.

Uttagsbeskattning innebär att handelsbolaget ska beskattas för uttag av tillgångar på samma sätt som om företaget sålt tillgångarna till ett marknadsmässigt pris. Förutom att själva betalningen för tillgångarna ska tas upp i företaget på vanligt sätt, ska även skillnaden mellan betalningen och marknadsvärdet tas upp som intäkt.

För att ombilda handelsbolaget och driva verksamheten vidare som enskild näringsidkare behöver du registrera dig till Skatteverket för bland annat F-skatt.

Så här gör du för att starta och registrera enskild näringsverksamhet

Till sidans topp

Momsfri överlåtelse

Om hela verksamheten eller en verksamhetsgren överlåts så är överlåtelsen momsfri. Det innebär att du inte ska redovisa någon moms på själva ombildningen.

Till sidans topp

Arbetsgivar- och momsdeklaration

Arbetsgivaravgifter

Du ska redovisa arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för alla redovisningsperioder fram till och med dagen för avregistreringen. Du hittar avregistreringsdagen på Skatteverkets meddelande om avregistrering.

Moms

Du ska redovisa momsen för alla redovisningsperioder fram till och med dagen för avregistreringen. Du hittar avregistreringsdagen på Skatteverkets meddelande om avregistrering.

Till sidans topp

Fonder

Du ska återföra periodiseringsfonder och expansionsfond när bolaget ombildas. Återföringen kommer att påverka din inkomst från handelsbolaget.

Det går, om ombildningen inte leder till någon uttagsbeskattning, att överföra både periodiseringsfonder och expansionsfond till din enskilda näringsverksamhet. Det finns dock vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda om överföringen av fonderna ska kunna genomföras.

Tänk på att du i vissa fall kan använda dig av reglerna om ackumulerad inkomst vid återföringen av fonder för att få lägre statlig inkomstskatt.

Till sidans topp

Räntefördelning

För handelsbolagets sista räkenskapsår kan du göra räntefördelning. Räntefördelningen kan antingen vara positiv eller negativ och beräknas på kapitalunderlaget.

Du ska göra negativ räntefördelning om kapitalunderlaget, vid förra räkenskapsårets slut, är negativt med mer än 50 000 kronor.

Du får göra positiv räntefördelning om det finns ett positivt kapitalunderlag på mer än 50 000 kronor vid förra räkenskapsårets slut. När verksamheten upphör kan positiv räntefördelning även göras för återförda periodiseringsfonder samt minskning av expansionsfond.

Om ditt sista räkenskapsår är kortare än 12 månader, ska fördelningsbeloppet justeras med hänsyn till räkenskapsårets längd.

Till sidans topp

Näringsfastighet

När det ingår en näringsfastighet i överlåtelsen ska du redovisa överlåtelsen i bolagets deklaration genom att återföra tidigare medgivna värdeminskningsavdrag som en intäkt i verksamheten. Även avdrag för förbättrande reparationer som du gjort under försäljningsåret och de fem föregående åren ska återföras.

Det är du som delägare som ska beskattas om det ingår en fastighet i överlåtelsen. Du redovisar överlåtelsen på Skatteverkets blankett K7 i inkomstslaget kapital. Kom ihåg att justera din andel av bolagets resultat med din andel av bokförd vinst eller förlust på Skatteverkets blankett N3A.

Om handelsbolaget är frivilligt momsregistrerad för uthyrning av lokal tar du normalt över de rättigheter och skyldigheter som är knutna till den frivilliga momsregistreringen.

Kom ihåg att söka lagfart hos Lantmäteriet i samband med överlåtelsen!

Till sidans topp

Egenavgifter och särskild löneskatt

Om du inte vill vänta med redovisningen till kommande år kan du i stället räkna fram de slutliga egenavgifterna eller särskilda löneskatten och göra avdraget direkt på blankett N3A, där du redovisar din andel av handelsbolaget.

I annat fall gör du ett schablonavdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt och då måste du följande år göra en slutlig avstämning i deklarationen.

Redovisa din del av verksamheten i inkomstdeklarationen

Du ska redovisa din andel av bolagets resultat på Skatteverkets blankett N3A. Om du lägger ner handelsbolaget ska du även deklarera vinst eller förlust på Skatteverkets blankett K15A

Till sidans topp

Lämna kontrolluppgifter

Tänk på att lämna även de sista kontrolluppgifterna. Det kan till exempel vara kontrolluppgifter för löneutbetalningar till anställda. Kontrolluppgifterna ska du lämna senast den 31 januari året efter inkomståret.

Har du bytt företagsform under kalenderåret kan det bli så att du ska lämna kontrolluppgift både för handelsbolaget och för din enskilda näringsverksamhet. 

Till sidans topp

Betala rätt preliminär skatt

Skatteverket ändrar inte automatiskt den preliminära skatten. För att Skatteverket ska kunna göra en ny skatteberäkning ska du därför lämna preliminär inkomstdeklaration. Annars är risken stor att bolaget och du som delägare betalar för lite eller för mycket preliminär skatt.

Läs om och skicka in preliminär inkomstdeklaration på Skatteverkets webbplats.

Tänk på att ta hänsyn till om du exempelvis har fonder som du ska återföra till beskattning när du beräknar din del av bolagets resultat. Beräkningen ska göras på summan av enskilda näringsverksamhetens resultat och din andel av handelsbolagets slutliga resultat.

Om du inte lämnar in en ny preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket gäller det tidigare beslutet.

Hjälpte den här informationen dig?

Berätta gärna mer om vad du tycker om sidan!

Fältet är obligatoriskt

Fältet är obligatoriskt

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp