Byte från enskild näringsverksamhet till aktiebolag

Sidan blev senast uppdaterad:

I det här avsnittet hittar du information om vad du behöver tänka på när du ska byta företagsform från enskild näringsverksamhet till aktiebolag.

Det finns möjlighet att överföra en verksamhet och dess tillgångar till en annan företagsform utan direkta skattekonsekvenser, genom underprisöverlåtelse. Vid underprisöverlåtelser får tillgångarna föras över till de skattemässiga värdena.

Innan du kan föra över din verksamhet måste du registrera ett aktiebolag.

Om den enskilda näringsverksamheten ska upphöra helt kan du avregistrera den när du har fört över hela verksamheten till aktiebolaget.

Om du ska ha kvar viss verksamhet ska du inte avregistrera den enskilda näringsverksamheten. Men du kan behöva kontrollera att preliminärskatten stämmer.

Starta aktiebolag

Moms

Du ska inte ta ut moms om du ombildar den enskilda näringsverksamheten till ett aktiebolag, om bolaget fortsätter att driva verksamheten. Överlåtelse av en hel verksamhet eller en verksamhetsgren är momsfritt.

Om du är frivilligt momsskyldig för uthyrning av lokal tar bolaget normalt över dina rättigheter och skyldigheter som är knutna till den frivilliga momsskyldigheten.

Avsluta bokföringen på rätt sätt

Du ska göra ett sista bokslut oberoende av när under året du avslutar verksamheten. Det innebär att det sista räkenskapsåret kan bli kortare än tolv månader.

Bokför och spara

Glöm inte att bokföra även de sista affärshändelserna och att bevara räkenskapsinformationen i minst sju år.

Avregistrera

Kom ihåg att avregistrera ditt gamla företag om verksamheten ska upphöra helt.

Avregistrera via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsterna kan du använda pappersblanketter för att avregistrera ditt enskilda företag från F-skatt, moms och som arbetsgivare.

Blanketter och information för avregistrering hos Skatteverket

Läs mer om att ombilda enskilt företag till aktiebolag hos Skatteverket

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp