Skatt och deklaration

Sidan blev senast uppdaterad:

Året efter att du har avslutat ditt företag ska du lämna kontrolluppgifter och inkomstdeklaration.

Du gör den sista redovisningen i aktiebolagets inkomstdeklaration året efter att du ombildat företaget. Du ska då ta med de inkomster och utgifter som bolaget haft fram till ombildningen.

Till sidans topp

Överlåtelse

Det finns särskilda regler som gäller vid överlåtelse av en hel verksamhet eller verksamhetsgren.

Underprisöverlåtelse

När du överlåter tillgångar (inkråm) i en verksamhet och priset understiger marknadsvärdet beskattas normalt mellanskillnaden som för ett uttag. Det innebär att bolaget beskattas som om överlåtelsen skett till marknadsvärdet.

Det finns dock undantag från regeln om uttagsbeskattning. I samband med ombildning kan man överlåta inkråmet till det skattemässiga värdet trots att det kan vara lägre än marknadsvärdet. Bolaget uttagsbeskattas inte för överlåtelsen om

  • hela verksamheten eller hel verksamhetsgren överlåts
  • mottagaren inte har något underskott.

Om förutsättningarna är uppfyllda ska bolaget som huvudregel inte beskattas för något uttag.

När din enskilda näringsverksamhet övertar betalningsansvaret för aktiebolagets skulder är det en del av betalningen för tillgångarna.

Momsfri överlåtelse

Om du ska fortsätta driva verksamheten vidare som enskild näringsidkare efter ombildningen, ska du inte ta ut någon moms vid överlåtelsen. Överlåtelse av en hel verksamhet eller en verksamhetsgren är momsfritt.

Till sidans topp

Likvidation

När du fört över hela verksamheten i aktiebolaget till din enskilda näringsverksamhet kan aktiebolaget träda i likvidation. När bolaget träder i likvidation ska du redovisa det som en försäljning av aktier. Läs mer om likvidation

Till sidans topp

Arbetsgivar- och momsdeklaration

Arbetsgivaravgifter

Bolaget ska redovisa arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för alla redovisningsperioder fram till och med dagen för avregistreringen. Du hittar avregistreringsdagen på Skatteverkets meddelande om avregistrering.

Moms

Bolaget ska redovisa momsen för alla redovisningsperioder fram till och med dagen för avregistreringen. Du hittar avregistreringsdagen på Skatteverkets meddelande om avregistrering.

Till sidans topp

Bolagets inkomstdeklaration

Du ska lämna inkomstdeklaration för bolaget så länge det är registrerat hos Bolagsverket. Det gäller även om du anmält avregistrering för F-skatt, moms och som arbetsgivare till Skatteverket.

Till sidans topp

Fonder

Periodiseringsfonder kan inte föras över från ett aktiebolag till en enskild näringsverksamhet utan måste återföras till beskattning i aktiebolaget.

Avsättningar till ersättningsfond ska skattas fram i aktiebolaget senast när bolaget upphör att bedriva verksamhet.

Till sidans topp

Näringsfastighet

När bolaget överlåter en näringsfastighet ska du redovisa försäljningen i bolagets deklaration. Bolaget får då avdrag för inköpspriset samt de förbättringskostnader som bolaget haft på fastigheten. De värdeminskningsavdrag som bolaget tidigare fått avdrag för ska bolaget återföra som en intäkt.

Om priset är lägre än marknadsvärdet ska bolaget uttagsbeskattas för skillnaden mellan den erlagda ersättningen och marknadsvärdet. Underprisreglerna gäller alltså inte för näringsfastighet som övergår till enskild näringsidkare.

Om bolaget är frivilligt momsregistrerat för uthyrning av lokal tar du normalt över bolagets rättigheter och skyldigheter som är knutna till den frivilliga momsregistreringen.

Glöm inte att ansöka om lagfart på fastigheten hos Lantmäteriet!

Till sidans topp

Delägarens inkomstdeklaration

När du ombildar ditt aktiebolag till enskild näringsverksamhet påverkar det inte dig som delägare. Du ska redovisa utdelning från bolaget på Skatteverkets blankett K10 eller Skatteverkets blankett K12 på samma sätt som du gjort tidigare.

Om bolaget träder i likvidation ska du redovisa det som en försäljning av aktier på blankett K10 eller K12.

Till sidans topp

Lämna kontrolluppgifter

Tänk på att lämna även de sista kontrolluppgifterna. Det kan till exempel vara kontrolluppgifter för löneutbetalningar till anställda. Kontrolluppgifterna ska du lämna senast den 31 januari året efter inkomståret.

Har du bytt företagsform under kalenderåret kan det bli så att du ska lämna kontrolluppgift både för din enskilda näringsverksamhet och för aktiebolaget.

Till sidans topp

Betala rätt preliminär skatt

Skatteverket ändrar inte automatiskt preliminärskatten. För att Skatteverket ska kunna göra en ny preliminär skatteberäkning för bolaget ska du lämna en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket. Annars är risken stor att bolaget betalar för lite eller för mycket preliminär skatt.

Läs om och skicka in preliminär inkomstdeklaration på Skatteverkets webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Berätta gärna mer om vad du tycker om sidan!

Fältet är obligatoriskt

Fältet är obligatoriskt

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp