Personal och kompetens

När du ska ta steget ut på en internationell marknad bör du skapa nätverk som kan hjälpa dig med att öka din kunskap om den nya marknaden.

Sidan blev senast uppdaterad:

Det kan handla om nätverk med myndigheter, branschorganisationer och andra aktörer som kan hjälpa dig att etablera din produkt på marknaden.

Att delta i nätverk är kanske det allra viktigaste för att lyckas i internationella affärer. Det är ofta avgörande för att upptäcka internationella affärsmöjligheter.

Till sidans topp

Plan för internationell satsning

När du ska etablera ett nätverk för att handla med en ny marknad behöver du språkkunskaper, kompetens att hantera kulturella skillnader och kännedom om hur man gör affärer i landet i fråga.

Du behöver en tydlig strategi för vilken typ av människor och kompetens du behöver i företaget. Du behöver också ha en plan för hur du ska rekrytera eller på annat sätt få tillgång till dem.

För att du ska lyckas kan det vara avgörande att du rekryterar en bra styrelse, rätt personal och att du tar hjälp av experter inom olika områden.

Till sidans topp

Ta hjälp av experter

Har du ett aktiebolag? Då kan du ta in nya delägare som kan tillföra kapital, kontakter och kompetens i internationella affärer. Vill du vara ensam ägare? Då är det en bra idé att rekrytera styrelseledamöter som har erfarenhet av internationell handel.

Om du ska handla med en ny marknad är en god idé att rekrytera delägare, ledamöter eller andra experter som känner till den aktuella marknaden och som är bra på exportförsäljning.

Om du behöver hjälp att rekrytera nya ledamöter eller experter, kan du kontakta inkubatorer samt lokala och nationella nätverk i din bransch.

Till sidans topp

Anställa personal

Kanske finns det redan personal som har rätt förutsättningar i ditt företag. Annars kan du behöva nyanställa.

Du kanske ska anställa någon med utländsk bakgrund som kan språket och landet eller regionen där den nya marknaden finns. Då bör du ha en plan för att integrera personen på arbetsplatsen.

Det är viktigt att den nyanställda lär sig att förstå svensk affärskultur och hur vi brukar göra på svenska arbetsplatser. Då blir det lättare för peronen att passa in socialt på arbetet.

När du etablerat dig på en ny marknad, kan du behöva personal på plats för att uppfylla dina åtaganden mot köparen. Det finns särskilda regler för socialförsäkringsskydd och inkomstskatt som gör det lättare att sända ut arbetstagare. Läs mer under rubriken Utsändning av anställda.

Utsändning av anställda

Den som tillfälligt sänds ut av sin arbetsgivare för att arbeta i ett EU/EES-land eller Schweiz omfattas av den svenska socialförsäkringen om hen stannar under högst två år. Det går att söka dispens för en längre tidsperiod.

Om den anställda blir utsänd till ett annat land utanför EU/EES och Schweiz omfattas hen av den svenska socialförsäkringen om den anställda arbetar utomlands i högst ett år. För vissa länder kan utsändningstiden förlängas. Det gäller till exempel USA, Kroatien och Marocko.

Läs mer om villkor för utsändning till EU/EES, Schweiz samt övriga länder på Försäkringskassans webbplats

Läs mer om egenföretagare som tillfälligt arbetar utomlands på Försäkringskassans webbplats

Läs mer om kontrolluppgifter, socialavgifter och skatteavdrag när du sänder ut personal utomlands på Skatteverkets webbplats

Skatteverkets skatteupplysning

Till Skatteupplysningen på Skatteverket kan du ringa om du vill ha hjälp med alla typer av skattefrågor som rör utsändning av anställda. Telefonnumret till Skatteupplysningen är 0771-567 567.

Läs mer om Skatteupplysningen på Skatteverkets webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.

Mer om att anställa utomlands

Att anställa

Behöver du anställa någon i ett annat land?