Patent, varumärke, design, upphovsrätt

Ska du lansera ditt företag eller din produkt i ett annat land? Här hittar du tips och råd om patent, varumärke, designskydd och upphovsrätt i andra länder.

Sidan blev senast uppdaterad:

Fördjupad information hittar du hos Patent- och registreringsverket, PRV.

Det är viktigt att du skyddar din tillgång i de länder där du har tänkt att verka. Det gäller oavsett om du har ett patent, ett varumärke eller en design. Att du verkar i ett annat land kan till exempel betyda att du tillverkar eller säljer din produkt eller tjänst där.

Till sidans topp

För dig som ska söka patent

En internationell patentansökan (PCT-ansökan) kan ge dig skydd i cirka 140 länder inklusive Sverige. Läs mer om PCT-ansökan hos PRV.

Om din marknad finns i Europa kan du söka patent via det europeiska patentverket EPO. De kan bevilja patent i drygt 30 länder. Läs mer om europeisk patentansökan hos PRV.

Om du vet att din marknad enbart finns i några få länder kan du ansöka direkt till de ländernas patentmyndigheter.

Till sidans topp

För dig som ska söka varumärke

Du kan skydda ditt varumärke i hela EU genom att skicka en varumärkesansökan till EU:s immaterialrättsmyndighet, EUIPO. Läs mer om EU-varumärke här.

Du kan göra en internationell varumärkesregistrering via WIPO, World Intellectual Property Organisation. Du kan då välja att skydda ditt varumärke i 97 länder och mellanstatliga organisationer (som EU och Benelux). Din internationella ansökan baseras på din ansökan till PRV eller EUIPO. Du måste alltså börja med att skicka din ansökan till någon av dem. Läs mer om internationell registrering här.

Till sidans topp

För dig som har eller ska söka designskydd

Det finns tre vägar att gå för att söka designskydd internationellt:

Sök direkt till ett enskilt land.

Sök till samtliga EU:s medlemsländer via EUIPO.

Gör en internationell registrering via WIPO som kan ge dig skydd i över 65 länder.

Du kan också få ett begränsat designskydd via EU:s förordning om gemenskapsformgivning. Skyddet träder i kraft utan att du behöver göra något annat än att offentliggöra din design och gäller endast i tre år.

Till sidans topp

Ansök om internationellt skydd inom en viss tid

Har du börjat med att skydda dina tillgångar i Sverige? Då kan det vara smart att hålla koll på vilket datum du skickade in din ansökan. När du gör din internationella ansökan har du nämligen möjlighet att använda dig av det datum som du skickade in din svenska ansökan på. En förutsättning är att du gör din internationella ansökan inom en viss tid. Din internationella ansökan anses då vara gjord samtidigt som din svenska ansökan. Det är bra att ha ett tidigt datum för när ansökan kom in, om någon skulle ha skickat in en liknande ansökan om patent, varumärke eller design.

För patent ska du lämna in din internationella ansökan inom tolv månader från att du lämnat in din svenska ansökan. För varumärke och design måste du skicka in ansökan inom sex månader från att du skickade in din svenska ansökan.

Till sidans topp

Upphovsrätt

Upphovsrätten uppstår automatiskt när du skapar ett verk, till exempel en text, ett musikstycke eller en film. Rätten uppkommer samtidigt i alla länder som är anslutna till World Trade Organisation, WTO, eller Bernkonventionen som administreras av WIPO.

Läs mer om upphovsrätt hos PRV.

Till sidans topp

Piratkopiering

Piratkopiering kan drabba alla företag som producerar och säljer varor. Ju mer framgångsrik du är som företagare, desto större är risken att någon kopierar dina produkter. Om du som företagare har registrerade immateriella rättigheter bör du lämna in en ansökan om ingripande till Tullverket i förebyggande syfte. Med hjälp av den information du lämnar in kan tullen lättare identifiera och stoppa misstänkta piratkopior som importeras, exporteras eller passerar genom landet.

PRV berättar mer om piratkopiering och hur du kan skydda dig mot den.

Till sidans topp

IPR Helpdesks

IPR Helpdesks är professionella rådgivare inom immaterialrätt. De är experter på de lagar som gäller patent, varumärke, design och upphovsrätt i just den region där de arbetar. Du hittar en lista på IPR Helpdesks hos PRV.

Till sidans topp

Hur har andra gjort?

Låt dig inspireras av hur andra framgångsrika företag har gjort, och hur de har tänkt runt sina immateriella tillgångar när de har satsat på en internationell marknad. Hos PRV hittar du flera inspirerande berättelser.

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.