Punktskatt vid import och export

EU:s punktskatteregler gäller alkohol-, energi- och tobaksprodukter. EU:s regelverk avgör i vilket land punktskatten ska betalas. På den här sidan kan du läsa om uppskovsförfarande, punktskattenummer, EMCS och e-AD.

Sidan blev senast uppdaterad:

Punktskatter vid internationell handel

Du ska betala punktskatt om du

  • tillverkar, bearbetar, lagrar eller flyttar alkohol-, energi- eller tobaksvaror inom eller mellan EU-länder
  • importerar sådana varor från länder och områden i EU som inte tillhör EU:s skatteområde.

Men det här gäller bara om du inte är godkänd att använda ett uppskovsförfarande.

Läs mer om punktskatter på Skatteverkets webbplats

Till sidans topp

Reklamskatt på importerade annonsblad

Sverige har nationella regler för punktskatt på vissa varor och tjänster. Av dem är det bara reklamskatt som du ska betala till Tullverket när du importerar annonsblad som givits ut i ett land utanför EU. 

Läs mer om punktskatt vid import på Tullverkets webbplats

Till sidans topp

Uppskovsförfarande

Om du är godkänd för att använda ett uppskovsförfarande, kan du tillverka, bearbeta, lagra och flytta alkohol-, energi- och tobaksvaror utan att du påförs punktskatt.

Då skjuter du upp betalningen av punktskatten tills varan inte längre omfattas av skatteuppskov. Det inträffar när varan ”släpps för konsumtion”. Då ska punktskatt betalas i det EU-land detta sker och med det landets skattesatser.

Du ansöker om uppskovsförfarande hos Skatteverket.

Kontakta Skatteverkets informationstjänst om punktskatter på Skatteverkets webbplats

Punktskattenummer

När du är godkänd för ett uppskovsförfarande, får du ett punktskattenummer som är knutet till de varor du får hantera under förfarandet.

Till sidans topp

Excise Movement and Control System (EMCS) och e-AD

EMCS är ett elektroniskt system som du måste använda när du:

  • hanterar alkohol-, energi- och tobaksprodukter inom Sverige
  • exporterar och importerar sådana varor under skatteuppskov.

I EMCS-systemet måste du använda e-AD (elektroniskt administrativt dokument) annars omfattas inte varan av skatteuppskov och då ska du betala punktskatt.

Läs mer om EMCS och e-AD på Skatteverkets webbplats.

Till sidans topp

Punktskatt vid import från EU-länder

Importerar du punktskattepliktiga varor från ett annat EU-land, måste också avsändaren ha använt e-AD. Annars gäller inte skatteuppskovet. Du måste också lämna en mottagningsrapport i EMCS.

Om du importerar varorna från ett område i EU som inte ingår i EU:s skatteområde gäller reglerna för punktskatt vid import från länder utanför EU.

Till sidans topp

Punktskatt vid import från länder utanför EU

Om du är godkänd för att använda ett uppskovsförfarande, kan du sända iväg varor under skatteuppskov från din importplats till en mottagare som också är godkänd att hantera varor under skatteuppskov.

Då ska du upprätta en e-AD i EMCS och ange det i importdeklarationen. Du kan kontrollera behörigheten med mottagarens punktskattenummer i tjänsten Seed-on Europa.

Läs mer och använd tjänsten Seed-on Europa på Skatteverkets webbplats

Om varorna inte omfattas av skatteuppskov, ska du betala punktskatt till Tullverket om du är skyldig att betala tull för varorna enligt tullagstiftningen.

Läs mer om punktskatt vid import på Tullverkets webbplats

Import under vissa tullförfaranden

Du ska inte betala punktskatt om du importerar varor under

  • aktiv förädling
  • transitering.

Under sådana förfaranden övergår inte varorna till fri omsättning i Sverige.

Läs mer om aktiv förädling och transitering

Till sidans topp

Punktskatt vid export av varor till EU-länder

Du ska alltid använda EMCS och e-AD när du exporterar varor till andra EU-länder under uppskovsförfarande, annars gäller inte skatteuppskovet och då måste du betala punktskatt.

När du flyttar varor under skatteuppskov till ett annat EU-land måste mottagaren vara godkänd mottagare, annars kan du bli skyldig att betala punktskatt i det landet. Du kan kontrollera så att mottagaren är godkänd i tjänsten Seed-on Europa. Det gör du genom att fylla i mottagarens punktskattenummer.

Läs mer och använd tjänsten Seed-on Europa på Skatteverkets webbplats

Om du exporterar till områden i EU som inte ingår i EU:s skatteområde gäller reglerna för punktskatt vid export till länder utanför EU. Läs mer nedan under punktskatt vid export av varor till länder utanför EU.

Distansförsäljning till konsumenter

Om du säljer energi-, alkohol- och tobaksvaror till konsumenter i ett annat EU-land, ska du betala punktskatt i det land där varan levereras.

Vissa länder kräver att du ska ha en skatterepresentant som är etablerad där. Då ansvarar skatterepresentanten för att punktskatten betalas.

Vill du veta mer om distansförsäljning?

Kontakta Skatteverkets informationstjänst om punktskatter på Skatteverkets webbplats

Till sidans topp

Punktskatt vid export av varor till länder utanför EU

Du ska alltid använda EMCS när du exporterar varor under uppskovsförfarande. Det ska du göra oavsett om utfartstullkontoret är i Sverige eller i ett annat EU-land. Du ska alltid ange e-AD i exportdeklarationen.

Om du inte använder EMCS och e-AD vid export, gäller inte uppskovsförfarandet. Då måste du betala punktskatt för varorna.

Till sidans topp

Tullverkets upplysningstjänst Tullsvar                     

Har du frågor om vad som gäller vid export och import? Kontakta Tullverket på 0771-520 520.

Ställ din fråga till Tullsvar via e-postformulär

Till sidans topp

Skatteverkets informationstjänst om punktskatter

Har du frågor om punktskatter, exempelvis om uppskovsförfarande, säkerheter, EMCS, e-AD, återbetalning av punktskatt och dubbelbeskattning?

Skatteverket särskilda upplysning för punktskatter på Skatteverkets webbplats

Läs mer om punktskatter på Skatteverkets webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.