Moms när du säljer tjänster till länder utanför EU

Här kan du läsa om vad som gäller när du ska sälja tjänster till länder som inte är med i EU. Två huvudregler avgör om det är du som säljare eller köparen som ska redovisa moms vid försäljning av tjänster till länder utanför EU.

Sidan blev senast uppdaterad:

Huvudregler vid försäljning av tjänster

 

Huvudregel 1: Försäljning till företag

Köparen ska beräkna och redovisa moms. När du säljer tjänster till företag anses tjänsterna vara utförda i det land där köparen är etablerad, bor eller vistas stadigvarande.

Huvudregel 2: Försäljning till privatpersoner

Du som säljare ska ta ut och redovisa svensk moms. När du säljer tjänster till privatpersoner anses tjänsterna vara utförda i det land där säljaren är etablerad, exempelvis Sverige. Det gäller oavsett i vilket land köparen finns.

För vissa typer av tjänster finns det undantag från huvudreglerna.

Läs mer om reglerna för moms i Skatteverkets broschyr Moms vid utrikeshandel

Läs mer om att sälja tjänster till länder utanför EU på Skatteverkets webbplats

Moms vid tjänstehandel är komplicerat. Kontakta Skatteverket om du ska sälja tjänster utomlands. Det är viktigt att du har klart för dig vad det är för av typ tjänst, var den ska utföras och vem som är köparen. Då kan Skatteverket lättare svara på dina frågor.

Till sidans topp

Försäljning av tjänster till företag

När du säljer tjänster utan moms till företag i länder utanför EU är huvudregeln att köparen ska beräkna och redovisa moms.  

För att du ska kunna sälja utan moms måste du kunna visa att köparen är ett företag som är etablerat i ett land utanför EU. Det kan du visa med köparens momsregistrering eller annan handling som visar att köparen är ett företag.

Om tjänsten säljs till ett företag men bara ska användas privat, gäller reglerna om försäljning av tjänster till privatpersoner.

Undantag från huvudregeln om försäljning av tjänster till företag

Ett antal tjänster anses utförda i det land där du levererar tjänsterna. I vissa fall kan du som säljare bli tvungen att ta ut moms i ett annat land. Sådana tjänster kan exempelvis vara:

 • fastighetstjänster
 • transporttjänster
 • inträde till evenemang
 • restaurang och catering
 • arbete på varor
 • förmedlingstjänster
 • korttidsuthyrning av bilar och andra transportmedel.

Läs mer om undantagsreglerna på Skatteverkets webbplats

Till sidans topp

Försäljning av tjänster till privatpersoner

Om du säljer tjänster till privatpersoner i länder utanför EU, är huvudregeln att du som säljare ska ta ut och redovisa moms.

Undantag från huvudregeln om försäljning av tjänster till privatpersoner
Ett antal tjänster anses utförda i det land där de levereras. I vissa fall kan du bli tvungen att ta ut moms i ett annat land. Sådana tjänster kan exempelvis vara:

 • fastighetstjänster
 • inträde till evenemang
 • kulturella och liknande tjänster
 • restaurang och catering
 • förmedlingstjänster
 • transporttjänster
 • arbete på varor
 • digitala tjänster
 • uthyrning av bilar och andra transportmedel
 • diverse tjänster som exempelvis rör immaterialrätter, reklam, annonsering, uthyrning av personal och varor, rådgivning, databehandling och information.

Till sidans topp

Faktureringsregler

Normalt ska du följa de svenska faktureringsreglerna för moms oavsett om tjänsten anses levererade i Sverige eller i köparens land. Det gäller oavsett vem köparen är.

Läs mer om de svenska faktureringsreglerna på Skatteverkets webbplats

Du kan behöva momsregistrera dig i köparens land enligt undantagsreglerna vid försäljning av tjänster till företag och privatpersoner utomlands. Då kan du vara tvungen att följa det landets faktureringsregler.

Till sidans topp

Hänvisning på fakturan

När du säljer tjänster utomlands, kan du behöva göra en särskild hänvisning på fakturan om vad fakturan avser.

Läs om frivilliga och obligatoriska hänvisningskrav i Skatteverkets broschyr Fakturans innehåll – särskild uppgift eller hänvisning

Till sidans topp

Kom ihåg!

När du skickar en faktura till utlandet underlättar det om du använder ett gemensamt språk som både du som säljare och köparen förstår. Förutom det innehåll som måste finnas enligt lag bör fakturan också innehålla korrekta betalningsuppgifter, till exempel ditt IBAN-nummer och BIC/SWIFT.

Till sidans topp

Vara eller tjänst?

Varor är materiella ting. Till varor räknas även fastigheter, gas, kyla och elektrisk kraft. Tjänster är allt annat som kan tillhandahållas. Oftast är det enkelt att avgöra vad som är en vara, men i vissa fall kan det vara svårt att dra gränser mellan varor och tjänster.

Exempel: om ett dataprogram laddas ner från en webbplats räknas det som en tjänst. Men om programmet säljs på en CD-skiva, kan det räknas som en vara.

Läs mer om gränsdragningen mellan vara och tjänst på Skatteverkets webbplats

Till sidans topp

Skatteverkets skatteupplysning

Till Skatteupplysningen på Skatteverket kan du ringa om du vill ha hjälp med alla typer av skattefrågor. Telefonnumret till Skatteupplysningen är 0771-567 567.

Läs mer om Skatteupplysningen på Skatteverkets webbplats

Skatteverkets webbseminarium om moms vid internationell handel
Skatteverket anordnar regelbundet webbseminarium för företagare om olika skattefrågor, till exempel moms vid internationell handel.

Söka fram det seminarium som intresserar dig på Skatteverkets webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.