Moms när du säljer tjänster till EU-länder

Här kan du läsa om vad som gäller när du ska sälja tjänster till andra EU-länder. Två huvudregler avgör om det är du som säljare eller köparen som ska redovisa moms vid försäljning av tjänster till andra EU-länder.

Sidan blev senast uppdaterad:

Huvudregler vid försäljning av tjänster

 

Huvudregel 1: Försäljning till företag

Köparen av tjänsten ska beräkna och redovisa moms. När du säljer tjänster till företag anses tjänsterna vara utförda i det land där köparen är etablerad, bor eller vistas stadigvarande.

Huvudregel 2: Försäljning till privatpersoner

Du som säljare ska ta ut och redovisa svensk moms. När du säljer tjänster till privatpersoner anses tjänsterna vara utförda i det land där du som säljaren är etablerad, exempelvis Sverige. Det gäller oavsett i vilket land köparen finns.

För vissa typer av tjänster finns det undantag från huvudreglerna.

Läs mer om reglerna för moms i Skatteverkets broschyr Moms vid utrikeshandel

Läs mer om att sälja tjänster till andra EU-länder på Skatteverkets webbplats

Moms vid tjänstehandel är komplicerat. Kontakta Skatteverket om du ska sälja tjänster utomlands. Det är viktigt att du har klart för dig vad det är för typ av tjänst, var den ska levereras och vem som är köparen. Då kan Skatteverket lättare svara på dina frågor.

Till sidans topp

Försäljning av tjänster till företag

När du säljer tjänster till ett företag i ett annat EU-land ska köparen enligt huvudregeln redovisa både ingående och utgående moms. Du som säljare ska lämna uppgifter om försäljningen och lämna en periodisk sammanställning till Skatteverket.

För att du ska kunna sälja utan moms, räcker det oftast att köparen uppger sitt VAT-nummer. Då kan du förutsätta att köparen är ett företag som är etablerat utomlands. Om köparen inte är momsregistrerad, måste köparen visa att det är ett företag på annat sätt.

Om köparen uppger sitt VAT-nummer bör du försäkra dig om att VAT-numret är korrekt.

Kontrollera VAT-nummer på Skatteverkets webbplats

Om köparen enbart ska använda tjänsten privat, gäller reglerna om försäljning av tjänster till privatpersoner.

Undantag från huvudregeln för företag

Ett antal tjänster anses utförda i det land där du levererar tjänsterna. I vissa fall kan du som säljare bli tvungen att ta ut moms i ett annat land. Sådana tjänster kan exempevis vara:

 • fastighetstjänster
 • transporttjänster
 • inträde till evenemang
 • restaurang och catering
 • arbete på varor
 • förmedlingstjänster
 • korttidsuthyrning av bilar och andra transportmedel.

Läs mer om undantagsreglerna på Skatteverkets webbplats

Periodisk sammanställning

Har du sålt tjänster momsfritt till företag i ett annat EU-land? Då ska du lämna uppgifter om värdet på dessa tjänster i en periodisk sammanställning.

Läs mer om periodisk sammanställning i Skatteverkets broschyr Moms vid utrikeshandel eller på Skatteverkets webbplats

Till sidans topp

Försäljning av tjänster till privatpersoner

Om du säljer tjänster till privatpersoner i andra EU-länder, är huvudregeln att du som säljare ska ta ut och redovisa moms.

Undantag från huvudregeln för privatpersoner

Ett antal tjänster anses utförda i det land där du levererar tjänsterna. I vissa fall kan du som säljare bli tvungen att ta ut moms i ett annat land. Exempel på sådana tjänster är

 • fastighetstjänster
 • inträde till evenemang
 • restaurang och catering
 • kulturella och liknande tjänster
 • förmedlingstjänster
 • transporttjänster
 • arbete på varor
 • uthyrning av bilar och andra transportmedel
 • digitala tjänster.

För att underlätta redovisning av moms vid försäljning av digitala tjänster till privatpersoner inom EU, finns en särskild tjänst som är frivillig. Den kallas för MOSS (Mini One Stop Shop).

Läs mer om och redovisa moms i Skatteverkets e-tjänst MOSS

Läs mer om momsreglerna och om MOSS i Skatteverkets broschyr Moms vid utrikeshandel

Till sidans topp

Faktureringsregler

Normalt ska du följa de svenska faktureringsreglerna för moms oavsett om du levererar tjänsten i Sverige eller i köparens land. Det gäller oavsett vem köparen är.

Läs om de svenska faktureringsreglerna på Skatteverkets webbplats

Du kan behöva momsregistrera dig i köparens land enligt undantagsreglerna för försäljning av tjänster till företag och privatpersoner i andra EU-länder. Då kan du vara tvungen att följa det landets faktureringsregler.

Hänvisning på fakturan

När du säljer tjänster utomlands, kan du behöva göra en särskild hänvisning på fakturan om vad fakturan avser.

Läs om frivilliga och obligatoriska hänvisningskrav i Skatteverkets broschyr Fakturans innehåll – särskild uppgift eller hänvisning

Till sidans topp

Kom ihåg!

När du skickar en faktura till utlandet underlättar det om du använder ett gemensamt språk som både du som säljare och köparen förstår. Förutom det innehåll som måste finnas enligt lag bör fakturan också innehålla korrekta betalningsuppgifter, till exempel ditt IBAN-nummer och BIC/SWIFT.

Till sidans topp

Vara eller tjänst?

Varor är materiella ting. Till varor räknas även fastigheter, gas, kyla och elektrisk kraft. Tjänster är allt annat som kan tillhandahållas. Oftast är det enkelt att avgöra vad som är en vara, men i vissa fall kan det vara svårt att dra gränser mellan varor och tjänster.

Exempel: om ett dataprogram laddas ner från en webbplats räknas det som en tjänst. Men om programmet säljs på en CD-skiva, kan det räknas som en vara.

Läs mer om gränsdragningen mellan vara och tjänst på Skatteverkets webbplats

Till sidans topp

Skatteverkets skatteupplysning

Till Skatteupplysningen på Skatteverket kan du ringa om du vill ha hjälp med alla typer av skattefrågor. Telefonnumret till Skatteupplysningen är 0771-567 567.

Läs mer om Skatteupplysningen på Skatteverkets webbplats

Till sidans topp

Skatteverkets webbseminarium  om moms vid internationell handel

Skatteverket anordnar regelbundet webbseminarier för företagare om olika skattefrågor, till exempel moms vid internationell handel.

Sök fram det seminarium som intresserar dig på Skatteverkets webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.