Moms när du köper tjänster från EU-länder

Här kan du läsa om vad som gäller när du köper tjänster från länder som är med i EU. För vissa typer av tjänster finns undantag från den nämnda huvudregeln.

Sidan blev senast uppdaterad:

Läs mer i Skatteverkets broschyr Moms vid utrikeshandel eller på Skatteverkets webbplats.

Moms vid tjänstehandel är komplicerat. Kontakta Skatteverket om du ska köpa tjänster från ett annat EU-land. Det är viktigt att du har klart för dig vad det är för typ av tjänst och var den ska utföras. Då kan Skatteverket lättare svara på dina frågor.

Till sidans topp

Köp av tjänster

När du som företagare köper tjänster från ett annat EU-land anses tjänsterna utförda i det land där du som köpare är etablerad, bor eller vistas stadigvarande.

Tjänster som du köper är alltså normalt utförda i Sverige. Det betyder att du ska redovisa både ingående och utgående moms på köpet, så kallad omvänd skattskyldighet. Du måste alltså vara momsregistrad. Om du inte är det, så måste du registrera dig.

Anmäl dig för momsregistrering i vår e-tjänst

Om du enbart ska använda den köpta tjänsten privat, gäller reglerna för försäljning av tjänster till privatpersoner. Då ska säljaren ta ut moms enligt sitt lands regler.

Undantag från huvudregeln om att köparen ska redovisa moms

Vissa tjänster är undantagna från huvudregeln om att det är du som köpare som ska beräkna och redovisa moms. Om du köper en sådan tjänst av en företagare i ett annat EU-land och tjänsten är utförd i Sverige, ska säljaren momsregistrera sig i Sverige och redovisa moms. Detta gäller följande tjänster:

  • persontransporter
  • inträden till evenemang
  • restaurang och catering
  • korttidsuthyrning av bilar och andra transportmedel.

Läs mer om undantagsreglerna vid köp av tjänster från EU-länder på Skatteverkets webbplats

Även fastighetstjänster är undantagna från huvudregeln

Moms på fastighetstjänster ska beräknas och redovisas i det land där fastigheten finns. Om den finns i Sverige, ska du som köpare beräkna och redovisa moms. Men om säljaren momsregistrerar sig i Sverige, ska säljaren redovisa moms.

Läs mer om fastighetstjänster och hur du redovisar moms när du köper sådana tjänster på Skatteverkets webbplats

Inköp vid affärsresor

Om du som företagare köper tjänster utomlands, exempelvis vid affärsresor, betalar du utländsk moms. I vissa fall har du rätt att få tillbaka den momsen. 

Läs mer om återbetalning av utländsk moms inom EU och länder utanför EU

Till sidans topp

Vara eller tjänst?

Varor är materiella ting. Till varor räknas även fastigheter, gas, kyla och elektrisk kraft. Tjänster är allt annat som kan tillhandahållas. Oftast är det enkelt att avgöra vad som är en vara. Men i vissa fall kan det vara svårt att dra gränser mellan varor och tjänster.

Exempel: Om ett dataprogram laddas ner från en webbplats räknas det som en tjänst. Men om programmet säljs på en CD-skiva, kan det räknas som en vara.

Läs mer om gränsdragningen mellan vara och tjänst på Skatteverkets webbplats

Till sidans topp

Skatteverkets skatteupplysning

Till Skatteupplysningen på Skatteverket kan du ringa om du vill ha hjälp med alla typer av skattefrågor. Telefonnumret till Skatteupplysningen är 0771-567 567.

Läs mer om Skatteupplysningen på Skatteverkets webbplats

Till sidans topp

Skatteverkets webbseminarium om moms vid internationell handel

Skatteverket anordnar regelbundet webbseminarier för företagare om olika skattefrågor, till exempel moms vid internationell handel.

Sök fram det seminarium som intresserar dig på Skatteverkets webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.