Moms men ingen tull vid tjänstehandel med andra länder

För internationell tjänstehandel gäller samma momsregler oavsett om handeln sker med länder inom eller utanför EU. Men det finns inga tullkontroller eller tullavgifter. De gäller bara varor.

Sidan blev senast uppdaterad:

Moms vid tjänstehandel med andra länder

För internationell tjänstehandel gäller samma momsregler oavsett om handeln sker med länder inom eller utanför EU.

Två huvudregler avgör om säljaren eller köparen ska redovisa och betala moms:

 • Huvudregel 1: Försäljning till företag
  • Köparen ska betala och redovisa moms. Tjänster anses omsatta där köparen är etablerad, bor eller vistas stadigvarande.
 • Huvudregel 2: Försäljning till privatpersoner (och andra som inte är företag)
  • Du som säljare ska redovisa och betala svensk moms oavsett i vilket land köparen finns. Tjänster anses omsatta där säljaren är etablerad.

För vissa typer av tjänster finns det undantag från huvudreglerna.
Läs mer i Skatteverkets broschyr Moms vid utrikeshandel eller på Skatteverkets webbplats.

Kontakta Skatteverket om du köpa eller sälja tjänster utomlands. Moms vid internationell tjänstehandel är ett komplicerat område.

När du pratar med Skatteverket är det viktigt att du har helt klart för dig vad det är för typ av tjänst, var den ska utföras och vem som är köparen. Då kan Skatteverket lättare svara på dina frågor.

Till sidans topp

Köp av tjänster

När du som företagare köper tjänster från ett annat land, gäller huvudregeln för företag.

Det innebär att tjänster anses omsatta i det land där köparen är etablerad, bor eller vistas stadigvarande. Tjänster som du köper är alltså normalt omsatta i Sverige, vilket innebär att du ska redovisa både ingående och utgående moms på köpet, så kallad omvänd skattskyldighet.

För att säljaren ska kunna sälja till dig utan moms, måste säljaren kunna visa att du är företagare som är etablerad utomlands, alltså i Sverige. Ofta räcker det med att du uppger ditt VAT-nummer. Om du inte är momsregistrerad, måste du visa att du är en företagare på annat sätt.

Om säljaren inte kan visa att du är företagare, gäller huvudregel 2 för försäljning till privatpersoner. Se nedan under försäljning av tjänster till privatpersoner.

Huvudregel 2 om försäljning till privatpersoner gäller också om det är oklart om inköpet görs för företagets räkning eller privat.

Undantag

Undantag från huvudregeln för företag gäller bland annat för

 • fastighetstjänster
 • transporttjänster
 • tillträde till evenemang
 • restaurang och catering
 • arbete på lös egendom
 • förmedlingstjänster.

Läs mer om huvudregeln och undantagsreglerna i Skatteverkets broschyr Moms vid utrikeshandel eller på Skatteverkets webbplats.

På Skatteverkets webbplats kan du också läsa anpassad information om köp av tjänster från andra EU-länder och särskilt om inköp av fastighetstjänster. Där hittar du också en sammanställning av undantagsregler vid tjänstehandel inom EU.

Inköp vid affärsresor

Om du som företagare köper tjänster utomlands, exempelvis vid affärsresor, betalar du utländsk moms som du vissa fall har rätt att få tillbaka. 

Läs mer om återbetalning av utländsk moms inom EU och länder utanför EU.

Till sidans topp

Försäljning av tjänster till företag

När du säljer tjänster till ett företag i ett annat land ska köpet behandlas enligt huvudregeln för företag.

Köparen ska alltså redovisa både ingående och utgående moms i det land där köparen är etablerad, bor eller vistas stadigvarande.

För att du ska kunna sälja utan moms, är det normalt tillräckligt att köparen uppger sitt VAT-nummer för att du ska kunna förutsätta att köparen är ett företag som är etablerad utomlands. Om köparen inte är momsregistrerad, måste köparen visa att hen är ett företag på annat sätt.

Om köparen hänvisar till sitt VAT-nummer bör du försäkra dig om att VAT-numret är korrekt. Du kan kontrollera VAT-nummer på Skatteverkets webbplats.

Om köparen inte kan visa att den är ett företag, gäller huvudregel 2 för försäljning till privatpersoner. Se nedan under försäljning av tjänster till privatpersoner.

Huvudregel 2 om försäljning till privatpersoner gäller också om det är oklart om inköpet görs för företagets räkning eller privat.

Undantag

Undantag från huvudregeln för företag gäller bland annat för

 • fastighetstjänster
 • transporttjänster
 • tillträde till evenemang
 • restaurang och catering
 • arbete på lös egendom
 • förmedlingstjänster.

Läs mer om huvudregeln och undantagsregeln i Skatteverkets broschyr Moms vid utrikeshandel eller på Skatteverkets webbplats.

På Skatteverkets webbplats kan du också läsa anpassad information om försäljning av tjänster till andra EU-länder. Där hittar du också en sammanställning av undantagsregler vid tjänstehandel inom EU.

Periodisk sammanställning

Har du sålt tjänster momsfritt till företag som är momsregisterade i ett annat EU-land? Då ska du lämna uppgifter om värdet på dessa tjänster i en periodisk sammanställning.

Läs mer om periodisk sammanställning i Skatteverkets broschyr Moms vid utrikeshandel eller på Skatteverkets webbplats.

Till sidans topp

Försäljning av tjänster till privatpersoner

Om du säljer tjänster till privatpersoner utomlands, gäller huvudregeln för försäljning av tjänster till privatpersoner. Då ska du som säljare lägga på moms och redovisa den i Sverige.  

Denna regel gäller också om du inte kan visa att tjänsten köpts av ett företag i ett annat land.

Undantag

Undantag från huvudregeln för försäljning av tjänster till privatpersoner gäller bland annat för

 • fastighetstjänster
 • tillträde till evenemang
 • restaurang och catering
 • förmedlingstjänster
 • transporttjänster
 • arbete på lös egendom
 • digitala tjänster (elektroniska tjänster, telekommunikation samt radio- och televisionssändningar).

För att underlätta redovisning av moms vid försäljning av digitala tjänster inom EU, finns en särskild tjänst som är frivillig kallad MOSS (Mini One Stop Shop).

Läs mer om huvudregeln för försäljning till privatpersoner, undantagsreglerna och MOSS i Skatteverkets broschyr Moms vid utrikeshandel eller på Skatteverkets webbplats.

På Skatteverkets webbplats kan du också läsa anpassad information om försäljning av tjänster till andra EU-länder. Där hittar du också en sammanställning av undantagsregler vid tjänstehandel inom EU.

Till sidans topp

Faktureringsregler

Normalt ska du följa de svenska faktureringsreglerna för moms oavsett om tjänsten anses omsatt i Sverige eller i köparens land och oavsett vem köparen är.

På Skatteverkets webbplats kan du läsa om de svenska faktureringsreglerna.

Du kan behöva momsregistrera dig i köparens land enligt undantagsreglerna för försäljning av tjänster i internationell tjänstehandel. Då kan du vara tvungen att följa det landets faktureringsregler.

Läs mer om undantagsreglerna i Skatteverkets broschyr Moms vid utrikeshandel eller på Skatteverkets webbplats.

Hänvisning på fakturan

När du säljer tjänster utomlands, kan du behöva göra en särskild hänvisning på fakturan om vad fakturan avser.

Läs om frivilliga och obligatoriska hänvisningskrav i Skatteverkets broschyr Fakturans innehåll – särskild uppgift eller hänvisning.

Till sidans topp

Kom ihåg!

När du skickar en faktura till utlandet underlättar det om du upprättar den på ett gemensamt språk som både du som säljare och köparen förstår. Förutom det lagstadgade innehållet, bör fakturan också innehålla korrekta betalningsuppgifter, till exempel ditt IBAN-nummer och BIC/SWIFT.

Till sidans topp

Skatteverkets skatteupplysning

Till Skatteupplysningen på Skatteverket kan du ringa om du vill ha hjälp med alla typer av skattefrågor. Telefonnumret till Skatteupplysningen är 0771-567 567.

Läs mer om Skatteupplysningen på Skatteverkets webbplats

Till sidans topp

Skatteverkets informationsträffar om moms vid internationell handel

Skatteverket anordnar regelbundet informationsträffar för företagare om olika skattefrågor, till exempel moms vid internationell handel.

På Skatteverkets webbplats kan du söka fram den träff som intresserar dig samt ort och datum för den.

Till sidans topp

 

Till sidans topp

Ingen tull vid tjänstehandel med andra länder

För internationell tjänstehandel finns inga tullkontroller eller tullavgifter. De gäller bara varor.

Varor är materiella ting och till varor räknas även fastigheter, gas, kyla och elektrisk kraft. Tjänster är allting annat som kan tillhandahållas. I de flesta fall är det enkelt att bestämma vad som är en vara. Men i vissa fall kan det vara svårt att dra gränser mellan varor och tjänster.

Exempel: Om ett dataprogram laddas ner från en webbplats räknas det som en tjänst. Men om programmet säljs på CD-skiva, kan det räknas som en vara.

Läs mer om gränsdragningen vara och tjänst på Skatteverkets webbplats.

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se. Om du vill ha svar från oss, ange din e-postadress.