Moms och tull vid import av varor från EU-länder

EU är en tullunion som har en tullgräns mot länder utanför EU. Mellan EU-länderna finns inga gränshinder. Det är en gemensam marknad och EU-länderna har gemensamma regler för moms.

Sidan blev senast uppdaterad:

Moms vid import av varor från EU-länder

EU är en gemensam marknad och momsreglerna är samma i alla EU-länder, utom i vissa områden som står utanför EU:s skatteområde.

Läs mer om områden utanför EU:s skatteområde på Tullverkets webbplats

Import av varor från områden i EU som inte tillhör EU:s skatteområde

Om du köper varor från ett företag som är etablerat i ett område som inte ingår i EU:s skatteområde ska du betala importmoms enligt de momsregler som gäller för import från länder utanför EU.

Läs mer om import från länder utanför EU

Läs mer om moms vid varuhandel med EU-länder i Skatteverkets broschyr Moms vid utrikeshandel

Till sidans topp

Köp av varor från andra EU-länder

Du kan köpa varor momsfritt om

  • säljaren är momsregistrerad i ett annat EU-land.
  • du uppger ditt VAT-nummer till säljaren, som i sin tur anger både ditt och sitt eget VAT-nummer på fakturan.
  • varorna transporteras från ett EU-land till ett annat.

När du köper varor momsfritt ska du själv beräkna momsen på varans värde och redovisa den till Skatteverket via din momsdeklaration.

Skatteverkets momsguide till varuhandel med andra länder ger dig en överblick över vad som gäller vid köp av varor från andra EU-länder.

Läs Skatteverkets momsguide på Skatteverkets webbplats

På skatteverkets webbplats finns det mer information om varuimport från EU-länder och vad som gäller om:

  • säljaren felaktigt har tagit ut moms
  • säljaren inte är momsregistrerad
  • du är mellanman i trepartshandel.

Läs mer om varuimport från EU-länder på Skatteverkets webbplats

Läs mer om moms vid varuhandel med EU-länder i Skatteverkets broschyr Moms vid utrikeshandel

Till sidans topp

Skatteverkets skatteupplysning

Till Skatteupplysningen på Skatteverket kan du ringa om du vill ha hjälp med alla typer av skattefrågor. Telefonnumret till Skatteupplysningen är 0771-567 567.

Läs mer om Skatteupplysningen på Skatteverkets webbplats

Till sidans topp

Tull vid import av varor från EU-länder

EU är en gemensam marknad och varor kan passera landgränser utan kontroll och avgifter. Men det finns områden i EU som ligger utanför EU:s gemensamma skatte- och tullområden. Då gäller andra regler.

Om du importerar varan från ett område utanför EU:s skatte- eller tullområden måste du deklarera importmoms. När varan importeras från ett område som inte tillhör tullunionen, kan du behöva betala tullavgift.

Du behöver tillstånd att föra in vissa varor till Sverige. Då behöver du också anmäla varan till Tullverket när du ska föra in varan i landet.

Till sidans topp

Tullförfarande vid import från områden som ligger i EU men utanför tull- eller skatteområdet

Om du importerar varor från ett område i EU som inte ingår i EU:s skatteområde måste du deklarera varorna hos Tullverket. Du ska sedan redovisa importmoms till Skatteverket. Du ska inte betala tull.

Om du importerar varor från ett område som inte ingår i tullunionen, måste du importdeklarera varorna hos Tullverket. Då gäller samma regler som vid import från länder utanför EU.

Läs mer om import från länder utanför EU

Ansök om Eori-nummer

För att kunna tullklarera varorna, behöver du ett speciellt registreringsnummer. Det kallas för ett Eori-nummer.

Ansök om Eori-nummer på Tullverkets webbplats

Till sidans topp

Anmälningsplikt hos Tullverket för vissa varor

Vissa varor måste du ha tillstånd för att föra in i Sverige. När du har ett tillstånd måste du ändå anmäla hos Tullverket när du ska föra in varorna i landet. Det gäller exempelvis:

Till sidans topp

Tullverkets upplysningstjänst TullSvar

Till Tullverkets upplysningstjänst TullSvar kan du ringa om du vill ha hjälp med alla typer av tullfrågor. Telefonnumret till TullSvar är 0771-520 520. Ringer du från utlandet är telefonnumret +46 771 520 520.

Ställ din fråga till TullSvar med hjälp av e-postformulär

Till sidans topp

Tullverkets utbildningar i tullfrågor

Tullverket håller regelbundet kurser och informationsträffar om tullfrågor runt om i Sverige för företag som arbetar med internationell handel.

Läs mer om Tullverkets utbildningsverksamhet på Tullverkets webbplats

Film - Hur fungerar det med tull vid affärer med andra länder?

Hur fungerar det med tull när man ska göra affärer med andra länder? Lars Axelsson från Tullverket reder ut de vanligaste frågorna.

Se film med Tullverket

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.