Moms och tull vid export av varor till länder utanför EU

EU är en tullunion som har en tullgräns mot länder utanför EU. EU-länderna har gemensamma tullregler och gemensam tulltaxa. Det betyder också EU har gemensamma regler för moms vid export av varor till länder utanför EU.

Sidan blev senast uppdaterad:

Moms vid export av varor till länder utanför EU

Om du exporterar varor till länder utanför EU ska du inte lägga på någon moms, oavsett om köparen är ett företag eller en privatperson. Även om export är momsfri, kan du ändå göra avdrag för ingående moms.

Till export räknas bland annat svenska företags försäljningar från filialer i andra länder,  försäljning av varor till exportbutiker och försäljning i Sverige till privatpersoner som är bosatta utanför EU, så kallad taxfree-försäljning.

Momsreglerna för export gäller för varor du säljer till följande:

  • länder utanför EU
  • EU-områden som ligger utanför EU:s skatteområde.

Läs mer om EU-områden som ligger utanför EU:s skatteområde på Tullverkets webbplats

Den som är tullskyldig ska redovisa importmoms i det land varorna levereras till. Om du säljer till ett område utanför EU:s skatteområde, är det i regel köparen som ska redovisa importmoms.

Skatteverkets momsguide till varuhandel med andra länder ger dig en överblick över vad som gäller vid försäljning av varor till länder utanför EU.

Läs mer i Skatteverkets momsguide på Skatteverkets webbplats

På Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om export till länder utanför EU samt om försäljning till turister och andra utländska besökare, och när momsen kan betalas tillbaka i efterhand.

Läs mer om export till länder utanför EU på Skatteverkets webbplats

Läs mer om moms vid export i Skatteverkets broschyr Moms vid utrikeshandel på Skatteverkets webbplats

Till sidans topp

Faktureringsregler

Vid export ska du följa de svenska faktureringsreglerna för moms. Det gäller oavsett om varan är såld i Sverige eller i köparens land och oavsett vem köparen är.

Läs om de svenska faktureringsreglerna på Skatteverkets webbplats

Vid export är det i regel frivilligt att skriva en hänvisning på fakturan om varför ingen moms tas ut. Ibland är det obligatoriskt.

Läs mer om frivilliga och obligatoriska hänvisningar i broschyren Fakturans innehåll – särskild uppgift eller hänvisning på Skatteverkets webbplats

Till sidans topp

Kom ihåg!

När du skickar en faktura till utlandet underlättar det om du upprättar den på ett gemensamt språk som både du som säljare och köparen förstår. Förutom det lagstadgade innehållet, bör fakturan också innehålla korrekta betalningsuppgifter. Till exempel ditt IBAN-nummer och BIC/SWIFT.

Till sidans topp

Skatteverkets skatteupplysning

Till Skatteupplysningen på Skatteverket kan du ringa om du vill ha hjälp med alla typer av skattefrågor. Telefonnumret till Skatteupplysningen är 0771-567 567.

Läs mer om Skatteupplysningen på Skatteverkets webbplats

Till sidans topp

Tull vid export av varor till länder utanför EU

När du exporterar varor till länder utanför EU, är det mycket att tänka på. Om du är osäker bör du ta kontakt med Tullverket.

När du pratar med Tullverket ska du vara tydlig med vad för slags vara du ska exportera och vad du ska göra med den. Då kan Tullverket lättare svara på dina frågor.

Till Tullverkets upplysningstjänst TullSvar kan du ringa om du vill ha hjälp med alla typer av tullfrågor. Telefonnumret till TullSvar är 0771-520 520. Ringer du från utlandet är telefonnumret +46 771 520 520.

Ställ din fråga till TullSvar med hjälp av ett e-postformulär

Till sidans topp

Tullförfarande vid varuexport

När du säljer en vara till någon i ett land utanför EU ska du lämna en exportdeklaration till Tullverket. Du ska inte redovisa eller lägga på någon svensk moms.

För att deklarera varor som du exporterar behöver du

  • ansöka om ett Eori-nummer
  • klassificera varan och ange rätt varukod
  • ta reda på handelsvillkor och om det finns exportrestriktioner
  • ta reda på om du kan få exportbidrag för varan
  • ett exportbevis
  • föranmäla export och transitering
  • lämna en exportdeklaration.

Dessutom kan det finnas särskilda villkor om du bara ska exportera varan tillfälligt eller om varan ska transiteras genom ett eller flera länder (att transitera är att transportera varor genom ett eller flera länder utan att betala tull och skatt). De villkoren behöver du ta reda på.

Till sidans topp

Ansök om ett Eori-nummer

Du behöver inget tillstånd för att börja exportera. Däremot behöver du ett speciellt registreringsnummer, ett Eori-nummer.

Ansök om Eori-nummer på Tullverkets webbplats

Till sidans topp

Ange rätt varukod för att klassificera varan

Du ska även ange en varukod, det vill säga en sifferkod som beskriver din vara och styr tullsatsen och andra bestämmelser. Genom att ange varukod klassificerar du din vara. Du hittar alla varukoder i Tulltaxan på Tullverkets webbplats.

Läs mer om klassificering och bindande klassificeringsbesked på Tullverkets webbplats.

Lär dig hur tulltaxan fungerar och hur du kan ta fram tullsatser, varukoder, import- och exportbestämmelser, växelkurser, varuhandböcker med mera.

Till sidans topp

Ta reda på handelsvillkor och om det finns exportrestriktioner

När du har klassificerat din vara, kan du använda tulltaxan för att se om det finns exportrestriktioner för varan eller internationella sanktioner. Om det finns restriktioner eller sanktioner behöver du oftast speciella tillstånd.

Läs mer om exportrestriktioner på Tullverkets webbplats

Läs mer om internationella sanktioner på Regeringens webbplats

Du bör också ta reda på om EU har frihandelsavtal med exportlandet och om du kan dra nytta av några förmåner för din vara. Exempel på förmåner är tullbefrielse och nedsatt tull.

Läs mer om frihandelsavtal på Business Swedens webbplats

För att få sådana förmåner måste du kunna visa att varan du exporterar uppfyller ursprungsvillkoren i frihandelsavtalen.

Läs mer om ursprungsintyg på Tullverkets webbplats

Till sidans topp

Ta reda på om varan är berättigad exportbidrag

Du som exporterar jordbruksvaror till ett land utanför EU har möjlighet att få exportbidrag för vissa varor.

Läs mer om vilka varor som kan få exportbidrag på Jordbruksverkets webbplats

Till sidans topp

Att exportera en vara tillfälligt och återföra den utan avgifter

Behöver du skicka dina varor utanför EU tillfälligt? Vet du redan från början att de ska komma tillbaka igen? Då kan det finnas möjlighet att använda passiv förädling eller temporär export med eller utan ATA-carnet.

Passiv förädling – export för att bearbeta eller reparera varor

Du kan tillfälligt exportera en vara för att bearbeta eller reparera den. Sedan kan du återimportera den förädlade varan tullfritt eller med lägre tull och moms än vid vanlig import. För att kunna göra det ska du ha tillstånd till passiv förädling.

Läs mer om passiv förädling på Tullverkets webbplats

Temporär export och ATA-carnet

Du kan tillfälligt exportera exempelvis utställnings- eller undervisningsmaterial. Sedan kan du återimportera materialet i oförändrat skick utan att behöva betala tull och moms. För att kunna göra det måste du ansöka om temporär export och få tillstånd för det. För att du ska slippa betala tull och moms när du importerar varan igen, måste du kunna visa att du har exporterat varan.

I stället för temporär export kan du använda ATA-carnet. Det är ett dokument som du köper av en handelskammare. Då behöver du inga andra tullhandlingar och du slipper ställa garanti för tullavgifterna vid gränspassagen.

Läs mer om temporär export och ATA-carnet på Tullverkets webbplats

Läs mer om hur du kan använda TA-carnet på Sveriges handelskamrars webbplats

Till sidans topp

Behöver du ett exportbevis?

När du ska återimportera en vara efter passiv förädling eller efter att ha exporterat den temporärt, kan du behöva bevis på att varan har förts ut ur EU. Även Skattemyndigheten och andra myndigheter kan vilja se ett exportbevis.

Läs mer om exportbevis på Tullverkets webbplats

Till sidans topp

Transitering av exporterade varor

Du kan transportera dina varor genom ett eller flera länder utan att betala tull och skatt. Det kallas för transitering. Då måste du ställa en garanti för den obetalda tullen och skatten hos Tullverket.

Läs mer om transitering och exempel på transitering på Tullverkets webbplats

Till sidans topp

Föranmäl varuexport och transitering

Alla varor som ska exporteras från EU ska föranmälas till en tullmyndighet. Föranmälan ska skydda EU från farliga varor och leva upp till ökade säkerhetskrav i världshandeln. Man behöver inte föranmäla när man exporterar varor till Norge och Schweiz. Vid en normal export lämnar du uppgifterna för föranmälan i den ordinarie tulldeklarationen.

Läs mer om föranmälan av varor vid export på Tullverkets webbplats

Till sidans topp

Lämna en exportdeklaration

Du ska lämna din exportdeklaration elektroniskt. Du kan skaffa tillstånd för elektronisk deklaration och fylla i uppgifterna själv. Du kan också anlita ett deklarationsombud, vilket många företag gör. Deklarationsombudet kan till exempel vara en speditör. Det kostar pengar, men det sparar tid.

Läs mer om tillstånd på Tullverkets webbplats

Läs mer om hur du gör en exportdeklaration på Tullverkets webbplats

När ett exporttullkontor har godkänt din exportdeklaration kan du exportera dina varor. Du får då ett exportföljedokument. Det ska du ta med dig till den tullklareringsexpedition där varorna lämnar EU:s tullområde, utfartstullkontoret.

Läs mer om svenska och norska klareringsexpeditioner på Tullverkets webbplats

Underlag till exportdeklaration

Du som exporterar varor måste kunna visa upp styrkande handlingar. Exempel på styrkande handlingar är faktura, exporttillstånd, exportlicens och exportbevis.

Läs mer om styrkande handlingar på Tullverkets webbplats

Landet du exporterar till kan ställa andra krav på fakturan och annan dokumentation än de som gäller i Sverige. Din kund kanske kan hjälpa dig att ta fram dessa uppgifter. Annars hittar du i vår karttjänst kontaktuppgifter till aktörer som kan hjälpa dig att ta reda på vilka krav som dokumentationen måste uppfylla.

Du kan också hitta dessa krav i Skeppningshandboken som ges ut av Business Sweden.

Läs mer om Skeppningshandboken på Business Swedens webbplats

Ursprungsintyg

Exporterar du en vara till ett land som EU har frihandelsavtal med? Då kan mottagaren slippa att betala tull eller få nedsatt tull om du kan bevisa att varan uppfyller ursprungsvillkoren i frihandelsavtalen genom ursprungsintyg.

Läs mer om ursprungsintyg på Tullverkets webbplats

Leverantörsdeklarationer

Tillverkar du varor till kunder utanför EU? Då kan du behöva leverantörsdeklarationer från dina underleverantörer inom EU för att bevisa att materialet som använts vid tillverkningen har ursprung i EU.

Läs mer om leverantörsdeklarationer på Tullverkets webbplats

Till sidans topp

Exportkurs på distans i Tullverkets regi

Har du inte så mycket tullerfarenhet sedan tidigare? Då kan du anmäla dig till Tullverkets exportkurs. Kursen ger grundläggande kunskaper om export och du behöver inte ha några förkunksaper.

Anmäl dig till Tullverkets exportkurs på Tullverkets webbplats

Tullverket håller regelbundet kurser och informationsträffar om tullfrågor runt om i Sverige för företag som arbetar med internationell handel.

Läs mer om Tullverkets utbildningsverksamhet på Tullverkets webbplats

Till sidans topp

Tullverkets upplysningstjänst TullSvar

Till Tullverkets upplysningstjänst TullSvar kan du ringa om du vill ha hjälp med alla typer av tullfrågor. Telefonnumret till TullSvar är 0771-520 520. Ringer du från utlandet är telefonnumret +46 771 520 520.

Ställ din fråga till TullSvar via e-postformulär

Film - Hur fungerar det med tull vid affärer med andra länder?

Hur fungerar det med tull när man ska göra affärer med andra länder? Lars Axelsson från Tullverket reder ut de vanligaste frågorna.

Se film med Tullverket

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.