Moms och tull vid export av varor till EU-länder

EU är en tullunion som har en tullgräns mot länder utanför EU. Mellan EU-länderna finns inga gränshinder. Det är en gemensam marknad och EU-länderna har gemensamma regler för moms.

Sidan blev senast uppdaterad:

Moms vid export av varor till EU-länder

När du säljer varor till EU-länder ska du ta ut moms. Det är huvudregeln. Men det finns viktiga undantag: försäljning till företag som är momsregistrerade, försäljning till företag utan momsnummer och försäljning till privatpersoner.

Export till områden inom EU som inte ingår i EU:s skatteområde

Om du säljer varor till ett område inom EU som inte ingår i EU:s skatteområde, då gäller reglerna för moms vid export till länder utanför EU.

Läs mer under Moms vid export till länder utanför EU

Till sidans topp

Försäljning av varor till företag i andra EU-länder

Du kan sälja varor utan moms om

  • köparen är registrerad för moms i annat EU-land,
  • köparen åberopar sitt VAT-nummer, och du i din tur anger både köparens och ditt eget VAT-nummer på fakturan,
  • varorna transporteras från Sverige till ett annat EU-land.

Det är sedan köparen som ska redovisa både utgående och ingående moms i det EU-land köparen är momsregistrerad.

Skatteverkets momsguide till varuhandel med andra länder ger dig en överblick över vad som gäller vid försäljning av varor till andra EU-länder.

Läs mer om Skatteverkets momsguide på Skatteverkets webbplats

På Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om varuexport till EU-länder och om  

  • när köparen inte har ett VAT-nummer,
  • när du är mellanman i trepartshandel,
  • vad fakturan ska innehålla.

Läs mer om varuexport till EU-länder på Skatteverkets webbplats

Läs Skatteverkets broschyr Moms vid utrikeshandel på Skatteverkets webbplats

Till sidans topp

Försäljning av varor till privatpersoner

Du ska ta ut svensk moms på varor som du säljer till privatpersoner i ett annat land. Men vid distanshandel kan du bli tvungen att momsregistrera dig i köparens land och redovisa och betala moms där, om du säljer varor till det EU-land över en viss summa.

Skatteverkets momsguide till varuhandel med andra länder ger dig en överblick över vad som gäller vid försäljning av varor till privatpersoner i andra EU-länder.

Läs Skatteverkets momsguide på Skatteverkets webbplats

Läs mer om vad som gäller om köparen är en privatperson på Skatteverkets webbplats

Läs mer i Skatteverkets broschyr Moms vid utrikeshandel

Till sidans topp

Kom ihåg!

När du skickar en faktura till utlandet underlättar det om du upprättar den på ett gemensamt språk som både du som säljare och köparen förstår. Förutom det lagstadgade innehållet, bör fakturan också innehålla korrekta betalningsuppgifter. Till exempel ditt IBAN-nummer och BIC/SWIFT.

Läs mer i Skatteverkets broschyr Moms vid utrikeshandel på Skatteverkets webbplats

Till sidans topp

Skatteverkets skatteupplysning

Till Skatteupplysningen på Skatteverket kan du ringa om du vill ha hjälp med alla typer av skattefrågor. Telefonnumret till Skatteupplysningen är 0771-567 567.

Läs mer om Skatteupplysningen på Skatteverkets webbplats

Till sidans topp

Tull vid export av varor till EU-länder

EU är en gemensam marknad och varor kan passera landgränser utan kontroll och avgifter. Men det finns områden i EU-länder som ligger utanför EU:s skatte- eller tullområden. För de områdena finns det undantag.

Du behöver tillstånd att föra ut vissa varor till andra EU-länder. Då behöver du också anmäla varan till Tullverket när du ska föra ut varan ur Sverige.

Du kan också behöva tillstånd för att föra in varor i andra EU-länder och då kan du behöva tullklarera varorna där.

Till sidans topp

Tullförfarande vid export till områden i EU utanför tull- och momsområdet

Du måste utförseldeklarera varorna hos Tullverket om du exporterar varor till ett område i EU som inte ingår i EU:s skatteområde.

Om du exporterar varor till områden i EU som inte ingår i tullunionen, gäller reglerna för export till länder utanför EU.

Läs mer under Export av varor till länder utanför EU

På Tullverkets webbplats kan du läsa om vilka områden som inte tillhör EU:s tull- eller skatteområde.

Ansök om Eori-nummer

För att kunna tullklarera varorna, behöver du ett speciellt registreringsnummer. Det kallas för ett Eori-nummer.

Ansök om Eori-nummer på Tullverkets webbplats

Handel med Åland

Om du handlar med varor med Åland sköter den finska tullen både införsel- och utförseldeklarationerna. Det har Sverige och Finland kommit överens om.

Till sidans topp

Anmälningsplikt hos Tullverket för vissa varor

Vissa varor måste du ha tillstånd för att föra ut ur Sverige, exempelvis:

Om du ska föra ut sådana varor ur Sverige måste du anmäla det hos Tullverket.

Till sidans topp

Tullverkets upplysningstjänst TullSvar

Till Tullverkets upplysningstjänst TullSvar kan du ringa om du vill ha hjälp med alla typer av tullfrågor. Telefonnumret till TullSvar är 0771-520 520. Ringer du från utlandet är telefonnumret +46 771 520 520.

Ställ din fråga till TullSvar via e-postformulär

Till sidans topp

Tullverkets utbildningar i tullfrågor

Tullverket håller regelbundet kurser och informationsträffar om tullfrågor runt om i Sverige för företag som arbetar med internationell handel.

Läs mer om Tullverkets utbildningsverksamhet på Tullverkets webbplats

Film - Hur fungerar det med tull vid affärer med andra länder?

Hur fungerar det med tull när man ska göra affärer med andra länder? Lars Axelsson från Tullverket reder ut de vanligaste frågorna.

Se film med Tullverket

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.