Checklista för tull och skatt vid import och export

När du ska börja importera eller exportera måste du veta vad som gäller om tullar, moms och punktskatter. Olika regler gäller beroende på om du ska handla med EU-länder eller Norge, Island och Lichtenstein samt andra länder utanför EU.

Checklistan ger dig överblick över vilka regler som gäller, de myndighetskontakter du behöver ha och vad du måste göra för kunna importera eller exportera.

EU-länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

  1. 1Marknad
  2. 2Typ av handel
  3. Din checklista

1. Marknad

Vad vill du göra?

Vad ska du handla med?

På vilken marknad?

Ansvarig: Tillväxtverket