Moms, punktskatt och tull

Beroende på om du handlar med länder inom eller utanför EU gäller olika regler för moms, punktskatt och tull.

Sidan blev senast uppdaterad:

EU är en tullunion och ett momsområde. Det betyder att du kan sälja varor inom EU utan att behöva anmäla det till någon tullmyndighet, vare sig i avsändarlandet eller i mottagarlandet. Men vissa produkter omfattas av import- eller exportrestriktioner och de måste anmälas till tullmyndigheten. Det gemensamma momsområdet innebär att samma momsregler gäller i alla EU-länder.

Läs mer om moms och tull när du ska importera varor från ett annat EU-land.

Läs mer om moms och tull när du ska exportera varor till ett annat EU-land.

Om du däremot importerar från EES-länder och andra länder utanför EU:s tullunion måste du tulldeklarera varorna och betala tull, importmoms och andra avgifter. Det kan också finnas importrestriktioner, kvoter och andra villkor för importen. När du exporterar till dessa länder måste du också tullklarera varorna, som dock inte påförs någon moms. Det kan också finnas exportrestriktioner och andra villkor som du måste uppfylla för att få exportera varorna.

Läs mer om moms och tull när du ska importera varor från länder utanför EU.

Läs mer om moms och tull när du ska exportera varor till länder utanför EU.

När det gäller internationell tjänstehandel gäller i princip samma momsregler oavsett om tjänsterna säljs eller köps inom eller utom EU. För internationell tjänstehandel finns inget tullförfarande.

Läs mer om moms och ingen tull vid internationell tjänstehandel.

Punktskatt är en speciell skatt som finns för vissa varor. Punktskatter används till exempel för att reglera konsumtionen på varor som till exempel alkohol, tobak och bekämpningsmedel.

Läs mer om punktskatter inom och utanför EU.

Film - Hur fungerar det med tull vid affärer med andra länder?

Hur fungerar det med tull när man ska göra affärer med andra länder? Lars Axelsson från Tullverket reder ut de vanligaste frågorna.

Se film med Tullverket

Film - Hur gör jag med skatten vid affärer med andra länder?

Stina Färje från Skatteverket fokuserar på tre viktiga frågor som du bör ha koll på när du gör affärer med andra länder. 1, Vem är kunden? 2, Var finns kunden? 3, Gäller det en vara eller tjänst?

Se film med Skatteverket

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.

Kom igång

Gör din egen checklista för tull och skatt

Här kan du skapa en personlig checklista som ger dig en samlad bild över vad du måste göra i fråga om moms, punktskatt och tull när du ska importera eller exportera.