Regler för världshandel

Den viktigaste organisationen för världshandeln är World Trade Organization (WTO) som har 163 medlemsländer. Ytterligare 20 har sökt medlemskap. Bara några få länder har valt att stå utanför WTO-systemet.

Sidan blev senast uppdaterad:

WTO tar fram regler för världshandeln genom globala avtal som är lika för alla medlemmar. Målet är frihandel genom att avskaffa tullar och andra handelshinder.

Idag sker 97 procent av världshandeln mellan WTO-medlemmar.

Till sidans topp

Diskrimineringsförbud

Det finns två viktiga principer för WTO-handeln. Den ena är mest gynnad nation-behandling (MGN). Den innebär att varje förmån som ett land ger ett annat land också ges till övriga länder, automatiskt och utan villkor. Det kan till exempel handla om tullsänkning.

Den andra är nationell behandling. Varje medlemsland måste behandla andra länder och deras företag lika när det gäller interna skatter och avgifter, tekniska föreskrifter eller bestämmelser om försäljning, köp, distribution och så vidare.

På tjänsteområdet är nationell behandling något som varje land kan välja att ge andra länder ensidigt eller efter förhandlingar.

Undantag diskrimineringsförbud

Det går att göra undantag från MGN och nationell behandling för frihandelsavtal och tullunioner. EU är en tullunion. EU har också en rad frihandelsavtal med olika länder.

Till sidans topp

Viktiga WTO-avtal

Det finns många WTO-avtal inom olika specifika områden, såsom textil, jordbruk, offentlig upphandling med mera. Tre av dem betecknas som WTO:s huvudavtal: GATT för handel med varor,  GATS  för tjänstehandel och TRIPS  för skydd av immateriella rättigheter.

  • GATT (General Agreement of Tariffs and Trade) har sänkt tullarna för industrivaror. I varuhandeln har därför andra restriktioner större betydelse. För jordbruksvaror är det dock fortfarande tillåtet med exportsubventioner och skyddstullar.
     
  • I GATS (General Agreement of Trade in Services) delas tjänster in i tolv övergripande branscher, bland annat telekommunikation, distribution, transport och yrkesmässiga tjänster. WTO-länderna väljer själva i vilka branscher och vilken utsträckning man vill göra åtaganden.
     
  • TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) reglerar skydd för upphovsrätt, varumärken, geografiska ursprungsbeteckningar, mönster, patent, kretsmönster i datachips samt företagshemligheter.

Läs mer om avtalen i Kommerskollegiums webbaserade uppslagsbok Handelspolitiskt ABC

Till sidans topp

Internationell tullklassificering av varor

Världstullorganisationen (WCO) har 180 medlemmar, däribland Sverige och övriga EU-länder. WCO har tagit fram det harmoniserade systemet (HS), the Harmonized Commodity Description and Coding System.

Genom HS-systemet tullklassificerar WCO-länder varor på samma sätt. I EU:s gemensamma tulltaxa Taric har varukoderna tio siffor. De första sex siffrorna är HS-nummer.

Om du ska handla med ett annat land och vill veta vilka regler som gäller för din vara, underlättar HS-varukoden kontakten med tullmyndigheten i det aktuella landet.

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se. Om du vill ha svar från oss, ange din e-postadress.