Handel med EU-länder

EU:s 28 medlemsländer har en tullunion och en gemensam marknad. Det betyder att det finns en gemensam tullgräns mot icke-medlemmar men mellan EU-länderna kan varor, tjänster, personer och kapital röra sig fritt. Som företagare har du rätt att etablera dig var du vill inom unionen.

Sidan blev senast uppdaterad:

Webbplatsen Ditt Europa ger dig praktiska råd när du vill göra affärer i Europa. Där kan du läsa vilka lagar, regler, bolagsformer med mera som gäller i respektive land.

Läs mer om praktiska råd på webbplatsen Ditt Europa

Till sidans topp

Gemensam marknad

EU:s 28 medlemsländer bildar tillsammans med Norge, Island och Lichtenstein den gemensamma EES-marknaden. På EES-marknaden kan varor som tillverkas och säljs lagligt i ett EES-land säljas i alla andra EES-länder utan ytterligare krav. När det gäller tjänster är det inte tillåtet att kräva ytterligare kontroller,  tillstånd med mera utöver de som redan finns i tjänsteföretagets hemland.

Läs mer om EES-avtalet och reglerna för de fyra friheterna på EU-upplysningen.se

Läs mer om EU:s 28 medlemsländer på EU-upplysningen.se

Till sidans topp

Undantag från fri rörlighet

EU/EES-länderna har rätt att skydda viktiga samhällsintressen även om det hindrar den fria rörligheten. Det finns ingen färdig lista på åtgärder som kan vara tillåtna. Några exempel på viktiga samhällsintressen är skydd för liv och hälsa, konsumentskydd eller miljöskydd, skydd av minderåriga, yrkesetiska regler, trafiksäkerhet, skydd av arbetstagare, skydd av kulturell mångfald och stabilitet i socialförsäkringssystemet.

Om du ska  sälja dina varor till andra EU/EES-länder och vill veta vilka nationella regler som gäller för en viss produkt, kan du vända dig till kontaktpunkten för varor. I Sverige finns den hos Kommerskollegium.

Läs mer om kontaktpunkten för varor på Kommerskollegiums webbplats

Om du vill veta vilka krav som gäller för olika tjänsteverksamheter i EU/EES-länderna kan du vända dig till kontaktpunkten för tjänster.

Läs mer om kontaktpunkten för tjänster på Europeiska kommisionens webbplats

Till sidans topp

EU:s skatteområde

För EU-länderna gäller också gemensamma regler för moms och vissa punktskatter. En vara eller tjänst ska beskattas i det EU-land där varan eller tjänsten omsätts eller konsumeras. Det finns undantag, så det är bra om du sätter dig in i dessa skatteregler innan du börjar handla  inom EU.

Till sidans topp

Områden i EU som inte ingår i tullunionen eller står utanför EU:s skatteområde

Vissa områden i några EU-länder tillhör inte tullunionen. För dessa områden gäller reglerna för handel med länder utanför EU. Några EU-områden står utanför det gemensamma skatteområdet. När du handlar med dessa områden, gäller momsreglerna för handel med länder utanför EU.

Läs mer om de nämnda områdena på Tullverkets webbplats.

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.