Att tänka på

Internationell handel ökar dina möjligheter, men det betyder också större risker. Du kan råka ut för uteblivna betalningar eller leveranser, eller få högre kostnader om du måste anpassa varan eller tjänsten till en ny marknad. Nedan tar vi upp exempel på risker.

Sidan blev senast uppdaterad:

Kommersiell risk

Ta reda på så mycket du kan om den du gör affärer med. Finns förutsättningar för en bra affärsrelation? Hur svårt kan det bli att lösa potentiella tvister? Är din kund den som den utger sig för att vara? Gör en bakgrundskoll av din tänkta affärspartner:

  • Begär en kopia av deras företagsregistrering.
  • Begär en kopia av export/importlicens då det krävs.
  • Fråga efter referenser om företag i Sverige som företaget handlat med tidigare.
  • Kolla in deras webbsida.

Ta reda på hur stor risken är för att din kund eller leverantör går i konkurs så att du inte riskerar uteblivna betalningar eller leveranser.

Internationella kreditupplysningsföretag eller din bank kan hjälpa dig med kreditkontroller. Du kan också kontakta Business Swedens utlandskontor eller landets Invest in Agency för att få hjälp att ta fram information om din kund eller leverantör.

Till sidans topp

Valutarisk

Om din köpare vill betala i en utländsk valuta, finns risken att valutans värde i svenska kronor minskar från kontraktstillfället till dess att du får betalt. Omvänt gäller vid import om din leverantör vill ha betalt i utländsk valuta. Då är risken att valutans värde i svenska kronor ökar från kontraktstillfället tills du betalar.

Du kan försöka skydda dig och lägga valutarisken på köparen eller leverantören genom att kräva att betalningen ska göras i svenska kronor. Du kan kontakta din bank som normalt har olika lösningar för att minska valutarisker. 

Till sidans topp

Legala risker

Det kan vara betydande skillnader mellan det svenska rättssystemet och rättssystemet i det land du ska handla med. Du måste förstå skillnaderna och hur de kan påverka dina möjligheter att handla med landet.

Hur lätt är det att få tillgång tillgång till domstolar och tvistlösningssystem? Vissa länder kanske inte tillåter lokal tvistlösning eller sätter restriktioner för vilka typer av rättsliga krav som kan ställas.

Om det inte finns rättsliga möjligheter eller om det skulle bli för dyrt att ta vara på dina juridiska rättigheter, exempelvis att skydda dina immateriella tillgångar, bör du vara medveten om riskerna.

Till sidans topp

Risk för piratkopiering

Att vara noggrann med dina immateriella rättigheter såsom patent, varumärke, design och upphovsrätt (och ursprungsprodukter), kan skydda dig mot kopior och efterbildningar av dina konkurrenter på din nya marknad.

I vissa länder sker det mycket piratkopiering. Fundera på riskerna med att etablera dig på sådana marknader.

Om du importerar och exporterar varor och tjänster, bör du också försäkra dig om att du inte gör intrång på någon annans rättigheter.

Till sidans topp

Politisk risk

Handlar du med länder som är politiskt, socialt eller ekonomiskt instabila på grund av ekonomiska faktorer, naturkatastrofer, civil olydnad, krig eller konflikter? Då finns risker med uteblivna betalningar eller leveranser och annat som kan försvåra handeln. Det kan också påverka den personliga säkerheten för dig och din personal eller dina affärspartner.

Även byråkrati kan försvåra handeln med landet på lokal, regional och nationell nivå och genom internationella sanktioner.

Om det är risk för korruption och brist på mänskliga rättigheter ska du fundera på om du ska handla med landet. Hur ska du i så fall hantera riskerna och problemen?

Landrisk- och korruptionsriskanalyser

Ta reda på land- och korruptionsriskerna i olika länder med hjälp av vår karttjänst.

Till sidans topp

Transportrisker

Du bör se till att dina varor är försäkrade under hela transporten. Det finns alltid risk för att varor skadas eller försvinner. Om din transportör eller speditör har bristfälliga kunskaper om exempelvis transportmärkning, transportemballage eller förtullning kan varorna stoppas. Det kan också ta längre tid för kunderna att få varorna.

Till sidans topp

Kulturella och språkliga skillnader

Det som lockar köpare i Sverige, kanske inte gör det i andra länder. Du bör ta reda på kulturella vanor och fundera på om din produkt eller tjänst kommer att kunna säljas på den nya marknaden.

Ta reda på om logotyp, produktnamn, företagsfärger, marknadsföringsmaterial med mera har någon betydelse för den lokala kulturen.

Sök råd om kulturella frågor från människor som har arbetat, verkat i eller exporterat till landet ifråga så att du kan undvika kostsamma misstag. Du kan kontakta Business Swedens lokalkontor eller en handelskammare för hjälp, du hittar kontaktuppgifterna i karttjänsten.

Till sidans topp

Hur hanterar du riskerna?

Du måste identifiera och värdera troliga risker och de möjliga konsekvenserna av dem. I vissa fall kan du undvika dem, i andra kan du minimera riskerna eller se till att klara av att hantera deras konsekvenser.

För att minska betalningsrisker kan du exempelvis begära förskottsbetalning, betalning mot remburs eller betalningsgaranti från bank. Läs mer om att se till att få betalt.

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se. Om du vill ha svar från oss, ange din e-postadress.