Jordbruks- och livsmedelsexport

Den här samlade informationen från olika myndigheter riktar sig till dig som planerar att exportera livsmedel eller jordbruksprodukter. Här kan du läsa om hur du gör för att föra ut produkter ur Sverige. Du bör redan veta vilka regler som gäller för att handla med eller hantera produkterna inom Sverige.

När du ska sälja till andra länder så behöver du ofta uppfylla en rad krav som dessa länder ställer för att släppa in produkterna. Den här informationen hjälper dig en bit på väg, men du kommer förmodligen att behöva ta kontakt med myndigheter eller andra aktörer i mottagarlandet för att få hela bilden av vad du behöver göra.

Det är stor skillnad på att sälja produkter till ett annat EU-land och att exportera till länder som inte är med i EU.

Läs mer om EU:s 28 medlemsländer på Europeiska unionens webbplats

Inom EU

Fri handel mellan medlemsstaterna

Ofta är det ingen skillnad på reglerna för att sälja till en kund i Sverige och att sälja till en kund i ett annat EU-land.

I vissa fall kan det finnas nationella särregler, och det kan du som företag få hjälp att ta reda på. Varje EU-land har en kontaktpunkt dit du kan vända dig om du vill veta vilka regler som gäller för din produkt. Kontaktpunkten ska svara inom femton arbetsdagar och får inte ta betalt för grundläggande information.

Om du ska sälja livsmedel kan du också kontakta livsmedelsmyndigheten i det land du vill sälja till.

Kompletteringar till regler för en del produkter

För en del produkter har enskilda myndigheter gjort sammanställningar av vad du behöver tänka på. Här hittar du länkar till användbara sidor.

Animaliska livsmedel (Livsmedelsverket)

Utrotningshotade arter (Jordbruksverket)

Växter och utsäde (Jordbruksverket)

Bin och humlor (Jordbruksverket)

Vill du veta mer?

Det finns andra guider och sammanställningar som du kan vilja titta på:

Livsmedelsverkets broschyr om export av livsmedel ger en översikt över frågor som du kan behöva tänka på när du för ut livsmedel till andra länder. Den vänder sig framför allt till personer som håller på att starta ett företag, eller som driver en liten verksamhet.

Handelsguiden hos Jordbruksverket hjälper dig att hitta Jordbruksverkets information om vad som gäller om du vill föra ut jordbruksprodukter och livsmedel till andra länder. Den innehåller också övergripande information om vilka andra myndigheter du kan behöva kontakta.

Business Swedens guide om transport av livsmedel sammanställer vad du behöver tänka på när du transporterar livsmedel.

Nätverk och inspiration

Try Swedish!

Try Swedish! är det officiella svenska varumärket för att marknadsföra svenska livsmedel och dryck utomlands.

Här hittar du artiklar om svensk mat och matkultur samt de event och projekt som genomförs globalt för att lyfta svenska livsmedelsprodukter. Några exempel är Sverigepaviljonger på internationella mässor och inköpssamarbeten med tyska kedjor som anordnar Sverigeveckor. Här finns också en lista över svenska företag som exporterar livsmedel.

Fabulous Flavours of Sweden

Fabulous Flavours of Sweden har tagit fram en broschyr som vänder sig till småskaliga företag som vill exportera hantverksmässiga livsmedel.

Kontakt med svenska myndigheter

Andra myndigheter

Flera myndigheter hanterar frågor som inte är specifika för just jordbruksprodukter och livsmedel. Här hittar du en sammanställning över vad dessa myndigheter kan göra för dig.

Till sidans topp

Utanför EU

Regler som gäller i andra länder

En bra sammanställning över vilka regler som gäller i andra länder hittar du hos EU-kommissionen. Om du använder deras Market Access Database kan du ange vilken produkt du vill exportera och vilket land du vill exportera till, så svarar databasen med en utförlig lista över vad du behöver tänka på och kolla upp. Du får bland annat information om vilka tullar som gäller och information om de dokument och intyg som krävs vid import i olika länder.

Själva databasen finns bara på engelska. Det finns dock en kort presentation på svenska.

Om du hellre vill ha en sammanställning på svenska kan du använda Business Swedens landspecifika lista.

Du kan också vilja läsa Livsmedelsverkets landspecifika lista, som i första hand handlar om vilka intyg du behöver för att exportera livsmedel till olika länder.

Om du vill exportera levande djur eller animalieprodukter som inte är livsmedel hittar du listor över vilka länder du kan exportera till här.

Glöm inte att reglerna inte bara gäller själva produkten du vill exportera. Om du levererar den med träemballage eller på träpall så gäller särskilda regler, och du måste sätta dig in i dem också.

Fråga någon som vet

Om du har svårt att hitta det du behöver i sammanställningarna så bör du i första hand kontakta någon i det land du vill exportera till för att få veta vad som gäller. Om du redan har kontakter med tilltänkta kunder så börja gärna där – om de har erfarenhet av att importera från Sverige eller andra EU-länder så vet de förmodligen redan en hel del om vad som gäller.

Du kan också kontakta landets ambassad i Sverige eller Sveriges ambassad eller konsulat i mottagarlandet.

Exportintyg och andra dokument från svenska myndigheter

Du behöver alltid ett exportintyg om du ska exportera livsmedel. De utfärdas av Livsmedelsverket. Här kan du läsa Livsmedelsverkets information om exportintyg.

Om det livsmedel du vill exportera innehåller produkter från djur måste de komma från godkända anläggningar. Här hittar du en lista över svenska godkända anläggningar.

Om du ska exportera andra jordbruksprodukter än livsmedel så kan du kontakta Jordbruksverket istället. Här kan du läsa Jordbruksverkets information om export av animalieprodukter utom livsmedel, om export av levande djur och om export av växter och utsäde.

Om du ska exportera fisk gäller särskilda regler. Läs mer och kontakta Havs- och vattenmyndigheten.

En del produkter kan du inte exportera idag

En del produkter kan du inte exportera till alla länder. Det beror på att importlandet kräver att Sverige först är godkänt som exportland, och ibland också att anläggningen som produkterna kommer ifrån är godkänd. Det här är en process som tar lång tid.

Om du vill att ditt företag eller din anläggning ska bli godkänd för export så behöver du kontakta svenska myndigheter. Detsamma gäller om du vill att Sverige ska bli godkänt som exportland av ett land som inte tar emot våra produkter idag.

Läs mer och kontakta Livsmedelsverket om du vill exportera livsmedel.

Läs mer och kontakta Jordbruksverket om du vill exportera andra jordbruksprodukter än livsmedel, eller levande djur.

Vill du veta mer?

Det finns andra guider och sammanställningar som du kan vilja titta på:

Livsmedelsverkets broschyr om export av livsmedel ger en översikt över frågor som du kan behöva tänka på när du för ut livsmedel till andra länder. Den vänder sig framför allt till personer som håller på att starta ett företag, eller som driver en liten verksamhet.

Handelsguiden hos Jordbruksverket hjälper dig att hitta Jordbruksverkets information om vad som gäller om du vill föra ut jordbruksprodukter och livsmedel till andra länder. Den innehåller också övergripande information om vilka andra myndigheter du kan behöva kontakta.

Business Sweden’s guide om transport av livsmedel sammanställer vad du behöver tänka på när du transporterar livsmedel. 

Inspiration och nätverk

Try Swedish!

Try Swedish! är det officiella svenska varumärket för att marknadsföra svenska livsmedel och dryck utomlands.

Här hittar du artiklar om svensk mat och matkultur samt de event och projekt som genomförs globalt för att lyfta svenska livsmedelsprodukter. Några exempel är Sverigepaviljonger på internationella mässor och inköpssamarbeten med tyska kedjor som anordnar Sverigeveckor. Här finns också en lista över svenska företag som exporterar livsmedel.

Fabulous Flavours of Sweden

Fabulous Flavours of Sweden har tagit fram en broschyr som vänder sig till småskaliga företag som vill exportera hantverksmässiga livsmedel.

Kontakt med svenska myndigheter

Andra myndigheter

Flera myndigheter hanterar frågor som inte är specifika för just jordbruksprodukter och livsmedel. Här hittar du en sammanställning över vad dessa myndigheter kan göra för dig.