Export av varor till länder utanför EU

När du säljer varor till ett land utanför EU innebär det att du exporterar. Vid export ska du inte redovisa eller lägga på någon svensk moms. Du ska däremot lämna en exportdeklaration till Tullverket.

Sidan blev senast uppdaterad:

Moms och tull vid export av varor till länder utanför EU

Vill du veta mer om vad som gäller när du ska deklarera dina varor som du ska exportera?

Läs mer om tullförfarandet vid export

Exportguiden

För information och vägledning i dina exportförberedelser har Business Sweden skapat Exportguiden.

Grensetjänsten Norge–Sverige

Det land vi handlar mest med utanför EU är grannlandet Norge. Grensetjänsten Norge-Sverige har samordnad information från myndigheter i både Sverige och Norge. Informationen är riktad till företag som vill ta uppdrag, etablera verksamhet eller handla med kunder i Norge.

Se filmen där Grensetjänsten berättar om handel med Norge

Øresunddirektbusiness

Øresunddirektbusiness är guide för företag som bedriver eller tänker starta verksamhet i Öresundsregionen. Här hittar du information om rekrytering av medarbetare, företagsetablering samt marknad och handel mellan Danmark och Sverige.

Nordkalottens Gränstjänst

Nordkalottens Gränstjänst har kunder i Finland, Norge och Sverige. Tjänsten förmedlar relevant och aktuell information som hjälper företagen att fungera på båda sidor av gränsen. Dessutom arbetar Gränstjänsten för att ta bort hinder för gränshandel.

Till sidans topp

Exportrestriktioner

För vissa varor gäller särskilda regler och bestämmelser som du måste ta hänsyn till vid export av varor. Om din vara omfattas av restriktioner måste du i allmänhet ha exportlicens eller någon form av tillstånd. Kontakta den ansvariga myndigheten. Exempel på varor:

Dessutom kan det förekomma sanktioner mot vissa länder i form av handelsrestriktioner för särskilda varor. I vissa fall kan man ändå få tillstånd att exportera sådana varor. Då krävs det exportlicens. I Sverige är det Kommerskollegium och Inspektionen för strategiska produkter som är ansvariga myndigheter.

Till sidans topp

Importkrav i exportland

Landet du ska exportera till kan erbjuda tullförmåner i enlighet med ett frihandelsavtal. Men det kan också ha importrestriktioner som kan påverka dina möjligheter att göra affärer i det landet.

Du bör göra en noggrann undersökning av villkoren för att få tillträde till den aktuella marknaden. Läs mer om marknadsundersökning.

Till sidans topp

Om du stöter på hinder

Export till länder utanför EU kan ibland hindras eller försvåras av t.ex. licenskrav, oskäliga produktbestämmelser, skatter och tilläggsavgifter eller olika typer av godkännandeprocedurer.

Kommerskollegium hjälper företag som stöter på handelshinder såväl inom som utanför EU. Du kan anmäla handelshinder till Kommerskollegium som bedömer vilka möjligheter som finns att lösa problemet.

Läs mer om handelshinder utanför EU.

Registrerade handelshinder utanför EU.

Här kan du anmäla handelshinder utanför EU till Kommerskollegium.

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.