Handel med varor

Om du handlar med varor inom EU gäller ofta samma regler som i Sverige. Handlar du däremot med varor utanför EU kan särskilda regler gälla för vissa produkter. Du behöver också lämna en deklaration till Tullverket och i vissa fall betala tullavgift.

Sidan blev senast uppdaterad:

EES-länderna – EU-länderna samt Norge, Island och Lichtenstein – har en gemensam marknad där varor som uppfyller EU:s eller nationella produktregler kan säljas i alla EES-länder. För många varor har EU tagit fram gemensamma produktregler. Dessa varor ska CE-märkas för att få säljas på EES-marknaden.

De varor som inte omfattas av EU-regler ska uppfylla produktkraven i nationella regler. Dessa varor får inte CE-märkas.

Läs mer om att importera varor från länder inom EU/EES.

Läs mer om att exportera varor till EU/EES-länder.

Exporterar du till länder utanför EES-området, måste du ta reda på vilka produktkrav som gäller för respektive land.

Läs mer om att exportera varor till länder utanför EU/EES.

När du importerar varor från länder utanför EES-området, ansvar du för att varor som ska vara CE-märkta är det och att andra varor uppfyller nationella produktkrav.

Läs mer om att importera varor från länder utanför EU/EES.

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se. Om du vill ha svar från oss, ange din e-postadress.