Handel med tjänster

Om du handlar med tjänster inom EU gäller ofta samma regler som i Sverige. Du behöver inte lämna tulldeklaration oavsett om du handlar med länder inom eller utanför EU.

Sidan blev senast uppdaterad:

EES-länderna – EU-länderna samt Norge, Island och Lichtenstein – har en gemensam marknad för tjänster. Ofta räcker det med att tjänsten uppfyller kraven i Sverige för att den ska kunna säljas i andra EU/EES-länder. Inom vissa områden gäller dock nationella krav och då kan det behövas tillstånd eller liknande för att få utföra tjänsten.

Läs mer om att importera tjänster till EU/EES-området.

Läs mer om att exportera tjänster i till EU/EES-området.

Handel med tjänster med länder utanför EES-området regleras av WTO:s regelverk och de frihandelsavtal som EU tecknat med respektive land.

Läs mer om att importera tjänster från länder utanför EU/EES-området.

Läs mer om att exportera tjänster till länder utanför EU/EES-området.

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se. Om du vill ha svar från oss, ange din e-postadress.