Välj företagsform

Sidan blev senast uppdaterad:

När du ska starta företag måste du välja företagsform. Vilken företagsform du bör välja beror bland annat på om du ska starta företag ensam eller om ni är flera och vilket ekonomiskt ansvar du är beredd att ta på dig. Välj till exempel mellan aktiebolag, enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, eller ekonomisk förening, ideell förening eller samfällighetsförening.

Aktiebolag 

Ett aktiebolag kan du starta själv eller ihop med en eller flera personer. Om du startar ett aktiebolag måste du ha ett aktiekapital på minst 25 000 kronor. Du betalar in aktiekapitalet på ett särskilt bankkonto. Du får använda halva aktiekapitalet för att köpa tillgångar som kommer att finnas kvar i företaget.  

Aktiekapitalet är normalt ditt enda ekonomiska ansvar, alltså vad du kan behöva betala om bolaget har skulder. Du kan dock bli personligt betalningsansvarig i vissa andra situationer, exempelvis om aktiebolaget inte betalar skatter och avgifter.  

Enskild näringsverksamhet 

Enskild näringsverksamhet kan passa dig som ska starta ett företag ensam. Du måste inte ha något kapital för att få starta företaget, men du är personligen ansvarig för företaget och de skulder som företaget kan få. Det finns alltså inte någon tydlig gräns mellan din personliga ekonomi och företagets. 

Handelsbolag och kommanditbolag 

Ett handelsbolag kan vara ett alternativ om ni är minst två personer som ska starta ett företag tillsammans. Ni måste inte ha något kapital, men ni som är delägare är personligen ansvariga för företagets skulder. Ni delar det ansvaret lika mellan er. 

Kommanditbolag är en variant av handelsbolag. Minst en person måste vara obegränsat personligt ansvarig för kommanditbolagets skulder. De övriga som driver kommanditbolaget är bara ansvariga för det kapital de satsar i företaget. 

Ekonomisk förening 

För att starta en ekonomisk förening krävs minst tre personer som är medlemmar i föreningen. Föreningen en ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen och medlemmarna ska delta i föreningens verksamhet. Medlemmarna betalar en medlemsinsats. Det är i princip deras enda ekonomiska ansvar i föreningen. 

En bostadsrättsförening är också en ekonomisk förening. 

Ideell förening 

En ideell förening får bedriva näringsverksamhet, och kan då skydda namnet hos Bolagsverket. 

Samfällighetsförening 

En samfällighetsförening är till för att förvalta sådant som flera fastigheter nyttjar, till exempel vägar, parkeringsplatser, lekplatser, bryggor, bredband, trapphus och hissar. 

Mer information om olika företagsformer 

Tabellen Välj företagsform (pdf) från broschyren Starta företag ger dig en översikt över de vanligaste företagsformerna.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp