Så fungerar en ideell förening

Sidan blev senast uppdaterad:

En ideell förening har ett ideellt ändamål eller bedriver ideell verksamhet. En ideell förening får inte ha till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva affärsmässig verksamhet.

Ett ideellt syfte kan vara att verka för medlemmarnas rättigheter, intressen eller för allmännyttiga ändamål som till exempel att motverka fattigdom. Medlemmarna behöver inte bidra med en kapitalinsats. Däremot är det vanligt att det tas ut en medlemsavgift.

En ideell förening bildas genom att minst tre personer bestämmer syfte och namn. Vill man registrera sin förening måste man skriva stadgar och välja en styrelse. Vem som får bli medlem och hur framgår av föreningens stadgar. Ideella föreningar registreras hos Skatteverket.

Mer om ideella föreningar hos Skatteverket

Föreningar som vill driva näringsverksamhet

En enkel regel att utgå ifrån är att en ideell förening inte kan bedriva näringsverksamhet som ger medlemmarna ekonomisk vinst. Men föreningen kan bedriva näringsverksamhet om pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamheten som finns för ungdomarna på orten.

Allmännyttiga ideella föreningar

En allmännyttig ideell förening är alltid öppen för nya medlemmar, som delar föreningens målsättning. Allmännyttiga ideella föreningar är, till skillnad från övriga ideella föreningar, skattebefriade för en del inkomster om de uppfyller skattereglernas krav på ändamål, öppen medlemsantagning och användning av medlen i den allmännyttiga verksamheten. 

Detta gäller även inkomster av näringsverksamhet (rörelseinkomster) som:

  • till huvudsaklig del kommer från en verksamhet som är ett direkt led i främjandet av den allmännyttiga verksamheten, eller
  • har någon annan naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga verksamhet, eller
  • av hävd utnyttjats som finansieringskälla för ideell (allmännyttig) verksamhet.

Mer om allmännyttiga ideella föreningar hos Skatteverket

Skulle en ideell förening inte uppfylla kraven blir verksamheten helt eller delvis skattepliktig och då ska föreningen registrera verksamheten hos Skatteverket.

Med allmännyttig verksamhet menas att verksamheten är något som samhället tycker är värt att stödja. Exempel på det kan vara välgörenhet, kultur, idrott, utbildning eller ungdomsverksamhet.

Det finns nästan ingen lagstiftning om ideella föreningar (förutom vissa skatteregler), men det finns rättspraxis kring vad som räknas som ideell förening och hur en ideell förening bildas. En ideell förening har ett ideellt ändamål men kan bedriva ekonomisk verksamhet för att främja sitt ideella ändamål.

Det finns lagstiftning om ekonomiska föreningar (föreningar som har som syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva ekonomisk verksamhet). Om en ideell förening främjar medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva näringsverksamhet, blir föreningen en oregistrerad ekonomisk förening utan rättskapacitet. Det betyder att medlemmarna, eller de som agerar i föreningens namn, blir personligt betalningsskyldiga för föreningens skulder.

Ideella föreningar som äger bolag

Det kan ibland passa bättre att en ideell förening bedriver en del av sin verksamhet i ett bolag. Detta för att skilja den ideella verksamheten från affärsverksamheten. Det här är ganska vanligt inom elitidrotten. Men det kan också passa för en bygdeförening som till exempel vill driva en turistverksamhet eller liknande för att stödja byns utveckling.

Mer om ideell förening

Starta och registrera ideell förening

En ideell förening behöver inte registreras. Men om du vill att föreningen ska ha ett organisationsnummer anmäler du föreningen till Skatteverket.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp