Så fungerar ett handelsbolag

Sidan blev senast uppdaterad:

Ett handelsbolag är ett företag som har två eller flera bolagsmän, alltså delägare. Bolagsmännen kan vara privatpersoner eller företag. Handelsbolaget är i sig en juridisk person.

Bolagsmännen bestämmer vem eller vilka som ska ha rätt att företräda bolaget och ingå avtal i bolagets namn.

Personligt och solidariskt ansvar

I ett handelsbolag är bolagsmännen alltid personligt och solidariskt ansvariga gentemot utomstående och det kan aldrig avtalas bort. Det personliga ansvaret innebär att bolagsmännen ansvarar med sin privata ekonomi för företagets skulder och ingångna avtal. Det solidariska ansvaret innebär att var och en av bolagsmännen personligen kan tvingas betala företagets alla skulder. Den som har betalat får i sin tur kräva de andra bolagsmännen på deras andel i skulden.

Skriv kompanjonavtal

Även om ni är muntligt överens är det bra att skriva ett kompanjonavtal. I kompanjonavtalet skriver ni ned allt det ni har kommit överens om. Kompanjonavtalet kan till exempel reglera hur ni ska fördela vinsten eller hur ni ska göra om en bolagsman vill gå ur bolaget. Bestämmelser i avtalet och ömsesidiga försäkringar kan bidra till att ge er som kompanjoner ett ekonomiskt skydd.

Det finns inga formella krav på kompanjonavtalet. Här nedan finns exempel på sådant som är vanligt att ha med. Ni har troligen fler punkter för just er verksamhet. Diskutera gärna med en utomstående rådgivare.

I kompanjonavtalet bör ni reglera bland annat

 • arbetsfördelning
 • arbetstider
 • uttag och andra förmåner
 • säkerheter för lån
 • ränta på insatt kapital
 • befogenheter, vem som har rätt att gör vad
 • hur överskott respektive underskott ska fördelas
 • på vilka villkor nya delägare kan ansluta sig
 • hur företaget ska värderas om en delägare vill dra sig ur eller avlider
 • åtgärder vid långvarig sjukdom
 • ömsesidig försäkring.

Handelsbolag kan ha anställda

Ett handelsbolag kan ha anställda. När man anställer någon i ett handelsbolag tar man på sig vissa förpliktelser och det kan därför vara bra att tänka lite extra på det personliga ansvaret. Handelsbolag behöver i de flesta fall inte ha en revisor men alla handelsbolag är bokföringsskyldiga. Delägarna räknas inte som anställda.

Mer om handelsbolag på Bolagsverket.se

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag där vissa bolagsmäns ansvar är begränsat till vad de har satsat i bolaget. Dessa bolagsmän kallas kommanditdelägare. Kommanditdelägarna har normalt ingen rätt att bestämma om hur företaget ska styras. I kommanditbolaget måste det dock finnas minst en delägare med obegränsat ansvar, en så kallad komplementär.

Mer om kommanditbolag på Bolagsverket.se

Frågor och svar om handelsbolag och kommanditbolag

Svar på de vanligaste frågorna om att starta handelsbolag i verksamt.se:s FAQ

Svar på de vanligaste frågorna om att starta kommanditbolag i verksamt.se:s FAQ

Jämför olika företagsformer

Tabellen Välj företagsform (pdf) från broschyren Starta företag ger dig en översikt över de vanligaste företagsformerna.

Jämför olika företagsformer i tabellen

Svar på de vanligaste frågorna om företagsformer i verksamt.se:s FAQ

Mer om handelsbolag och kommanditbolag

Skatter och avgifter

I ett handelsbolag beskattas delägarna för sin andel av verksamhetens vinst.

Registrera handelsbolag

Bolaget får genom registreringen sitt namn och organisationsnummer.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp