Så fungerar en enskild näringsverksamhet

Sidan blev senast uppdaterad:

Enskild näringsverksamhet är en företagsform där du som privatperson och ensam ägare driver och ansvarar för företaget. Det finns inte någon tydlig gräns mellan dig som ägare och företaget. En annan benämning på enskild näringsverksamhet är enskild firma.

Ingen juridisk person 

En enskild näringsidkare är ingen juridisk person. Som organisationsnummer används företagarens personnummer. Det innebär att du som enskild näringsidkare personligen ansvarar för företagets alla förpliktelser, exempelvis skulder och ingångna avtal. Det är du som privatperson och inte företaget som till exempel hyr en lokal eller är part i en domstolsprocess. Det betyder också att du själv måste betala företagets skulder om inte pengarna i företaget räcker till. En del av den personliga risken kan du minska genom att teckna en företagsförsäkring. 

Du kan ha anställda 

En enskild näringsverksamhet kan ha anställda. När du anställer första gången ska du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. 

Du kan ha flera verksamheter 

Som enskild näringsidkare behöver du i de flesta fall inte ha en revisor men du måste bokföra alla ekonomiska transaktioner i företaget.  

Du kan ha flera verksamheter i en enskild näringsverksamhet. Du bokför de olika verksamheterna tillsammans och betalar skatt för dem tillsammans.  

Om du är under 18 år 

Du som är mellan 16 och 18 år måste ha samtycke från förmyndare och överförmyndare för att driva företag. Förmyndare är oftast dina föräldrar. Överförmyndare finns i varje kommun. Du och dina föräldrar ansöker om samtycke från överförmyndaren på en särskild blankett som du får från din kommun. 

Makar kan driva enskild näringsverksamhet ihop 

Makar eller sambor med gemensamma barn kan driva enskild näringsverksamhet tillsammans. Det räcker med att en av er registrerar sig för F-skatt och moms för att sedan sköta den gemensamma redovisningen. Den andra maken redovisar bara sin andel av inkomsten i sin inkomstdeklaration. Kräver verksamheten särskild kompetens eller erfarenhet som bara en av er har betraktas den andra maken som medhjälpare. Den medhjälpande makens ersättning ska vara marknadsmässig. Endast den företagsledande maken kan bli godkänd för F-skatt. 

Mer information om enskild näringsverksamhet 

Jämför olika företagsformer 

Tabellen Välj företagsform (pdf) från broschyren Starta företag ger dig en översikt över de vanligaste företagsformerna.

Mer om enskild näringsverksamhet

Registrera företaget

Du ansöker om att bli godkänd för F-skatt samt arbetsgivar- och momsregistrerar verksamheten i vår e-tjänst.

Skatter och avgifter

När du bedriver enskild näringsverksamhet är det vinsten du skattar för.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp