Så fungerar en bostadsrättsförening

Sidan blev senast uppdaterad:

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Du kan anmäla ändringar i styrelsen via e-tjänsterna på verksamt.se.

En bostadsrättsförening (brf) är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt utan tidsbegränsning. I föreningens hus ska det finnas minst tre lägenheter.

I en bostadsrättsförening betalar du en fastställd insats till föreningen bara när lägenheten upplåts för allra första gången. Du som är bostadsrättshavare har ingen rätt att få tillbaka insatsen från föreningen när du inte längre är medlem. Det ekonomiska värdet för bostadsrätten får du istället ut genom en vanlig försäljning. Du har inget personligt ansvar utan riskerar bara din insats.

Ändrad styrelse

För att anmäla ändringar i en bostadsrättsförening loggar du in med din e-legitimation. Om du sedan tidigare sitter i styrelsen väljer du Min översikt och aktuell förening, sedan Bolagsverkets e-tjänst. Är du ny i styrelsen väljer du först "Sök företag eller förening" och sedan den förening du vill anmäla ändring i. När du valt föreningen väljer du Bolagsverkets e-tjänst.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du anmäla ändrad styrelse via pappersblankett.

Använd Bolagsverkets blankett Ändringsanmälan (nr 914)

Medlemmar

En bostadsrättsförening måste ha minst tre medlemmar: privatpersoner eller juridiska personer (företag eller annan organisation).

Styrelse och revisor

Medlemmarna håller en konstituerande föreningsstämma där ni antar stadgarna och väljer en styrelse samt revisor. Föreningen ska ha minst en revisor och revisorn får inte vara

  • styrelseledamot
  • styrelsesuppleant
  • gift, sambo eller nära släkt med någon i styrelsen.

I riktigt stora föreningar ska revisorn vara auktoriserad och anmälas till Bolagsverket.

Läs mer om när föreningen måste ha auktoriserad revisor på sidan Ekonomisk förening

Årsredovisning

En bostadsrättsförening är bokföringsskyldig och måste varje år upprätta en årsredovisning och revisionsberättelse. Årsredovisningen är offentlig. Större bostadsrättsföreningar måste skicka in årsredovisningen till Bolagsverket.

Se om din förening behöver skicka in en årsredovisning i Bolagsverkets Årsredovisningsguide

Ekonomisk plan

I en bostadsrättsförening ska det finnas en ekonomisk plan. Planen är i första hand till för att de blivande bostadsrättshavarna ska kunna avgöra om de vill gå in i föreningen eller inte. Men även leverantörer, banker och andra långivare kan ha intresse av planen. Planen måste vara registrerad hos Bolagsverket innan bostadsrätter får upplåtas. 

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp