Så fungerar en ekonomisk förening

Sidan blev senast uppdaterad:

Att bilda en ekonomisk förening är ett alternativ om ni är minst tre personer som vill driva verksamhet tillsammans.

En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Det innebär att medlemmarna ska få ett ekonomiskt utbyte av att delta i föreningen. Det kan till exempel vara en anställning, ett bättre pris eller sänkta kostnader. Föreningen kan också främja andra intressen än rent ekonomiska, så länge som det ekonomiska intresset dominerar. Bostadsrättsföreningar och kooperativ är exempel på ekonomiska föreningar.

Medlemmar

Både juridiska och fysiska personer kan vara medlemmar. Det krävs minst tre medlemmar som inte är investerande medlemmar. En viktig princip är det öppna medlemskapet. Medlemmarna betalar medlemsinsats och beslutar om grundläggande regler som ska gälla för föreningen. Storleken på den insats varje medlem ska betala kan variera från 1 krona och uppåt.

I stadgarna kan det öppna medlemskapet begränsas. Godtagbara begränsningar är till exempel anställda hos föreningen, viss yrkesgrupp, konsument av viss tjänst, bosatt inom ett visst område eller annan geografisk begränsning.

Medlemmarna ska delta i den ekonomiska verksamheten. Medlemmarna kan till exempel delta som konsumenter, som leverantörer, genom att jobba i verksamheten, ta uppdrag via föreningen, eller genom att använda sig av föreningens tjänster på något annat sätt.

Medlemmarna är inte personligen ansvariga för föreningens förpliktelser. Den ekonomiska risken är i princip begränsad till medlemsinsatsen.

Stadgar

En ekonomisk förening måste ha stadgar. Stadgarna är föreningens grundläggande regler. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna. De ska bland annat innehålla information om föreningens namn, ändamål och verksamhet. Stadgarna innehåller också regler kring föreningsstämman, när den ska hållas och vilka ärenden som ska tas upp på stämman.

Föreningsstämma

Varje år hålls föreningsstämma. På stämman bestämmer medlemmarna om föreningens angelägenheter. Vid årsstämman har varje medlem en röst, oberoende av insats. Undantag kan göras i föreningens stadgar. På stämman utser medlemmarna också styrelse och revisor.

Styrelse

Föreningens styrelse som ska bestå av minst tre personer företräder föreningen utåt och ansvarar för den löpande verksamheten. Styrelsen kan i sin tur utse andra personer, till exempel en verkställande direktör, som får företräda den ekonomiska föreningen. Som styrelseledamot och företrädare har man ansvar för skada som man uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar föreningen.

Vill ni starta en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt utan tidsbegränsning. I föreningens hus ska det finnas minst tre lägenheten.

Mer på sidan Bostadsrättsförening

Vill ni starta ett kooperativ?

Om ni är några personer som vill starta ett företag tillsammans, kan ni starta ett kooperativ. Oftast satsar alla lika mycket ekonomiskt i ett kooperativt företag och de viktigaste besluten fattas gemensamt. Kooperativ är ingen egen företagsform.

Mer på sidan Kooperativ

Den vanligaste företagsformen för kooperativ är ekonomisk förening. Arbets- eller personalkooperativ startas och drivs inom nästan alla branscher, exempelvis hantverkskooperativ, arkitektkooperativ och daghemskooperativ. Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Där kan du som vill starta kooperativ få rådgivning.

Få kostnadsfri rådgivning om kooperativ hos Coompanion

Se Coompanions filmserie med tips och råd för att starta företag med andra

Kombinera olika företagsformer

Det kan ibland vara lämpligt att kombinera olika företagsformer. En ekonomisk förening kan bilda ett aktiebolag (dotterbolag) där en avgränsad verksamhet placeras.

En förening kan till exempel vilja starta en affärsverksamhet som inte passar att driva i föreningen. Verksamheten kan då läggas i ett bolag som föreningen äger, men som har en egen styrelse, personal och redovisning.

Frågor och svar om ekonomisk förening och bostadsrättsförening

Hitta svar på de vanligaste frågorna om att starta ekonomisk förening

Hitta svar på de vanligaste frågorna om att starta bostadsrättsförening

Jämför olika företagsformer

Tabellen Välj företagsform (pdf) från broschyren Starta företag ger dig en översikt över de vanligaste företagsformerna.

Jämför olika företagsformer i tabellen

I verksamt.se:s FAQ hittar du svar på de vanligaste frågorna om företagsformer

Mer om ekonomiska föreningar

Registrera ekonomisk förening

Du måste ha föreningens stadgar och protokollet från föreningsstämman klara innan du börjar med din anmälan.

Skatter och avgifter

I en ekonomisk förening beskattas föreningen för vinsten. Den vinst som delas ut beskattas hos medlemmarna.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp