Välj företagsform

Sidan blev senast uppdaterad:

När du ska starta företag måste du välja företagsform. Det finns olika företagsformer som fungerar på olika sätt.

Vilken företagsform du bör välja beror på vad du ska arbeta med och vilka förutsättningar som finns, om du ska starta ensam eller om ni är flera. Oavsett vilken företagsform du väljer ska du ansöka om F-skatt.

Enskild näringsverksamhet

Enskild näringsverksamhet kan passa dig som ska starta ett företag ensam. Det finns inget krav på något satsat kapital, men det finns inte heller någon tydlig gräns mellan dig personligen och ditt företag när det gäller ekonomin.

Så fungerar enskild näringsverksamhet

Aktiebolag

Ett aktiebolag kan startas av en eller flera personer. För att starta ett aktiebolag krävs ett aktiekapital på minst 25 000 kronor. Det personliga ansvaret för bolagets skulder är normalt sett begränsat till aktiekapitalet. Det finns dock situationer där du kan bli personligt betalningsansvarig, exempelvis för obetalda skatter och avgifter.

Så fungerar aktiebolag

Handelsbolag och Kommanditbolag

Ett handelsbolag kan vara ett alternativ om ni är minst två personer som ska starta ett företag tillsammans. Det finns inte något krav på satsat kapital, men delägarna är personligt och solidariskt ansvariga för företagets skulder.

Så fungerar handelsbolag

Kommanditbolag är en variant av handelsbolag. Minst en person måste vara obegränsat personligt ansvarig för företagets skulder, övriga är endast ansvariga med satsat kapital.

Så fungerar kommanditbolag

Ekonomisk förening

För att starta en ekonomisk förening krävs minst tre personer. Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen och medlemmarna ska vara delaktiga i verksamheten. Medlemmarnas ekonomiska ansvar är i princip begränsat till medlemsinsatsen.

Så fungerar ekonomisk förening

En bostadsrättsförening är också en ekonomisk förening.

Så fungerar bostadsrättsförening

Ideell förening

En ideell förening får driva näringsverksamhet. Men den ideella föreningen får inte drivas för att främja medlemmarnas ekonomiska intresse, utan den ska ha ett ideellt syfte.

Så fungerar ideell förening

Samfällighetsförening

En samfällighetsförening är en juridisk person som bildas för att förvalta objekt som är till nytta för flera fastigheter. Objekten kan till exempel vara enskilda vägar, parkeringsplatser, lekplatser, bryggor, bredband, trapphus och hissar.

Så fungerar samfällighetsförening

Jämför olika företagsformer

Tabellen Välj företagsform (pdf) från broschyren Starta företag ger dig en översikt över de vanligaste företagsformerna.

Jämför olika företagsformer i tabellen

I verksamt.se:s FAQ hittar du svar på de vanligaste frågorna om företagsformer

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp