Välj företagsform

När du ska starta företag måste du välja företagsform. Det finns olika företagsformer som fungerar på olika sätt.

Sidan blev senast uppdaterad:

Vilken företagsform du bör välja beror på vad du ska arbeta med och vilka förutsättningar som finns, om du ska starta ensam eller om ni är flera. Oavsett vilken företagsform du väljer ska du ansöka om F-skatt.

Till sidans topp

Enskild näringsverksamhet

Enskild näringsverksamhet kan passa dig som ska starta ett företag ensam. Det finns inget krav på något satsat kapital, men det finns inte heller någon tydlig gräns mellan dig personligen och ditt företag när det gäller ekonomin.

Till sidans topp

Aktiebolag

Aktiebolag kan startas av en eller flera personer. För att starta ett aktiebolag krävs ett aktiekapital på minst 50 000 kronor. Det personliga ansvaret för bolagets skulder är normalt sett  begränsat till aktiekapitalet. Det finns dock situationer där du kan bli personligt betalningsansvarig, exempelvis för obetalda skatter och avgifter.

Till sidans topp

Handelsbolag och Kommanditbolag

Handelsbolag kan vara ett alternativ om ni är minst två personer som ska starta ett företag tillsammans. Inte heller här finns något krav på satsat kapital, men delägarna är personligt och solidariskt ansvariga för företagets skulder.

Kommanditbolag är en variant av handelsbolag. Minst en person måste vara obegränsat personligt ansvarig för företagets skulder, övriga är endast ansvariga med satsat kapital.

Till sidans topp

Ekonomisk förening

För att starta en ekonomisk förening krävs minst tre personer. Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen och medlemmarna ska vara delaktiga i verksamheten. Medlemmarnas ekonomiska ansvar är i princip begränsat till medlemsinsatsen. En bostadsrättsförening är också en ekonomisk förening.

Till sidans topp

Ideell förening

En ideell förening får driva näringsverksamhet. Men den ideella föreningen får inte drivas för att främja medlemmarnas ekonomiska intresse, utan den ska ha ett ideellt syfte.

Till sidans topp

Samfällighetsförening

En samfällighetsförening är en juridisk person som bildas för att förvalta objekt som är till nytta för flera fastigheter. Objekten kan till exempel vara enskilda vägar, parkeringsplatser, lekplatser, bryggor, bredband, trapphus och hissar.

Till sidans topp

Jämför olika företagsformer

Tabellen Välj företagsform (pdf) från broschyren Starta företag ger dig en översikt över de vanligaste företagsformerna.

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om företagsformer.

Till sidans topp

 

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.