Skatt och moms

Sidan blev senast uppdaterad:

Moms är en skatt vi betalar på nästan all konsumtion av varor och tjänster. Inom kulturområdet gäller olika momssatser.

När ett företag säljer en vara eller en tjänst läggs det normalt på moms. Det kallas utgående moms. Moms på företagets kostnader kallas ingående moms.

Det är två olika momssatser, 6 procent och 25 procent, som används vid bokutgivning och försäljning av tryckta produkter. Tänk på det när du skriver fakturor eller betalar.

Till sidans topp

6 procent moms

Momsen är normalt 6 procent, så kallad bokmoms, på följande produkter:

 • böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka blad
 • tidningar och tidskrifter oavsett ämnesområde (t ex nyhets- och veckotidningar)
 • bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn
 • musiknoter
 • kartor, t ex atlaser, väggkartor och topografiska kartor
 • böcker, tidningar etc som återges i tal på en cd-skiva eller något annat tekniskt medium.

Det gäller under förutsättning att de inte helt eller huvudsakligen består av reklam. Då är det 25 procent moms.

Till sidans topp

25 procent moms

25 procent moms gäller på:

 • e-böcker, nättidningar och annan information som man läser elektroniskt, till exempel via internet; det gäller även om innehållet återges exakt som i den tryckta upplagan
 • talböcker som även innehåller musik, spel, sökfunktioner m m
 • tryckta kort för personliga hälsningar (t ex julkort och gratulationskort)
 • almanackor
 • ”leksaksböcker” (t ex böcker som till mer än hälften består av sidor avsedda för urklippning)
 • anteckningsböcker, skrivböcker.

Till sidans topp

Godkänd för F-skatt

Som förläggare behöver du ta reda på om den du köper tjänster av är godkänd för F-skatt. Den som är godkänd för F-skatt redovisar och betalar själv sina skatter och avgifter. Om personen inte är godkänd för F-skatt måste du som köpare göra skatteavdrag och betala in arbetsgivaravgift på ersättningen som betalas ut.

Hjälpte den här informationen dig?

Berätta gärna mer om vad du tycker om sidan!

Fältet är obligatoriskt

Fältet är obligatoriskt

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp