Skatt och moms inom text och litteratur

Sidan blev senast uppdaterad:

Moms är en skatt vi betalar på nästan all konsumtion av varor och tjänster. Inom kulturområdet gäller olika momssatser.

När ett företag säljer en vara eller en tjänst läggs det normalt på moms. Det kallas utgående moms. Moms på företagets kostnader kallas ingående moms.

Det är två olika momssatser, 6 procent och 25 procent, som används vid bokutgivning och försäljning av tryckta produkter. Tänk på det när du skriver fakturor eller betalar.

6 procent moms

Momsen är normalt 6 procent, så kallad bokmoms, på följande produkter:

 • böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka blad
 • tidningar och tidskrifter oavsett ämnesområde (t ex nyhets- och veckotidningar)
 • elektroniska produkter som är jämförbara med tryckta publikationer (t ex e-böcker eller e-tidningar)
 • bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn
 • musiknoter
 • kartor, t ex atlaser, väggkartor och topografiska kartor
 • böcker, tidningar etc som återges i tal på en cd-skiva eller något annat tekniskt medium.

Det gäller under förutsättning att de inte helt eller huvudsakligen består av reklam. Då är det 25 procent moms.

25 procent moms

25 procent moms gäller på:

 • talböcker som även innehåller musik, spel, sökfunktioner m m
 • tryckta kort för personliga hälsningar (t ex julkort och gratulationskort)
 • almanackor
 • ”leksaksböcker” (t ex böcker som till mer än hälften består av sidor avsedda för urklippning)
 • anteckningsböcker, skrivböcker.

Godkänd för F-skatt

Som förläggare behöver du ta reda på om den du köper tjänster av är godkänd för F-skatt. Den som är godkänd för F-skatt redovisar och betalar själv sina skatter och avgifter. Om personen inte är godkänd för F-skatt måste du som köpare göra skatteavdrag och betala in arbetsgivaravgift på ersättningen som betalas ut. 

Ladda ner Momsbroschyren på Skatteverkets webbplats 

Skatteverkets webbseminarium om moms

På Skatteverkets webbseminarium och lokala informationsträffar har du möjlighet att lära dig mer om moms, både på grundläggande och fördjupande nivå.

Boka din plats hos Skatteverket

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp