Organisationer

Sidan blev senast uppdaterad:

Det finns mängder av organisationer för dig som skriver eller ger ut böcker. Några kan du vara medlem i, andra kan du kontakta för att få hjälp i en rad frågor.

Organisationer där du kan bli medlem

Sveriges Författarförbund

Sveriges Författarförbund (SFF) är en facklig förening för yrkesverksamma författare och litterära översättare. Dit kan du vända dig för att få juridisk rådgivning, hjälp i ekonomiska frågor, råd om avtal och rekommendationer. Författarbundet har många olika stipendier att söka. Dels handlar det om rena pengar, dels om vistelser i olika författarhus både i Sverige och utomlands.

Besök Sveriges Författarförbunds (SFF) webbplats

Du kan bli medlem när du har gett ut två böcker. Ibland räcker det med en bok, på ett etablerat förlag.

Författarförbundet är uppdelat i fyra sektioner; skönlitterära, barn- och ungdomslitteratur (Bus), översättare och Minerva för facköversättare.

Svenska Journalistförbundet

Svenska Journalistförbundet (SJF) är ett fackförbund för journalister. Medlemskapet ger dig rätt till stöd och hjälp i fackliga frågor som avtal och upphovsrätt. SJF har utbildningar, seminarier samt utlyser stipendier. Journalistförbundet utfärdar även ett presskort som är internationellt giltigt.

Besök Svenska Journalistförbundets (SJF) webbplats

Som frilansjournalist blir du automatiskt medlem i Journalistförbundets servicebolag som ger dig hjälp i rena småföretagarfrågor, till exempel skattefrågor och säljteknik.

Som medlem får du tidningen Journalisten och det ingår också ett par olika försäkringar.

Sveriges Dramatikerförbund

Sveriges Dramatikerförbund (SDF) är en intresseorganisation för svenska dramatiker. Som medlem får du bland annat juridisk rådgivning, hjälp med kontraktsgranskning och deklarationsservice. Dramatikerförbundet har ett medlemsbrev som löpande tipsar om saker som händer i branschen samt en medlemstidning, Journal.

Besök Sveriges Dramatikerförbunds (SDF) webbplats

För att bli medlem krävs att du självständigt ska ha skrivit eller översatt två verk och fått dem uppförda eller sända i professionella sammanhang. Förbundet driver Dramadirekt, Sveriges största samling av digital dramatik.

Besök Dramadirekts webbplats

Sveriges Facköversättare

Sveriges Facköversättare (SFÖ) är landets största organisation för facköversättare. Som medlem får du råd och tips kring både arvoden och avtal, rabatter på böcker och datorprogram samt tidningen Facköversättaren. Föreningen ordnar också en rad kurser och konferenser.

Besök Sveriges Facköversättares (SFÖ) webbplats

Publicistklubben

Publicistklubben (PK) är en förening för journalister, författare och förläggare. Kravet för medlemskap är att du håller på med publicistisk medieverksamhet.

Besök Publicistklubbens (PK) webbplats

Föreningen ordnar debatter och driver frågor om yttrandefrihet och pressetik. I Hiertanämnden har PK en mycket välfylld stipendiekassa.

Läs mer om Hiertanämnden

Läromedelsförattarna

Läromedelsförfattarna organiserar i första hand de som skriver läroböcker för grundskola, universitet, kvällskurser och annan vidareutbildning. Förbundet förhandlar fram ramavtal med förlag och myndigheter. Medlemmarna får rådgivning av förbundets jurister samt medlemstidningen Manus.

Besök Läromedelsförfattarnas webbplats

Förlagsklubben

Förlagsklubben (FK) är en förening för både fast anställda och frilansare inom bokförlagsvärlden. Klubben anordnar kurser i allt från förlagsekonomi till e-boksproduktion. Den delar årligen ut Redaktörspriset.

Besök Förlagsklubbens (FK) webbplats

Läs ner on det årliga redaktörspriset

Författarcentrum

Författarcentrum (FC) arbetar för att sprida litteraturen i samhället genom möten mellan författare och läsare. De förmedlar författarbesök, ordnar litterära evenemang samt läs- och skrivfrämjande projekt. För att bli medlem ska du ha gett ut minst två verk av litterärt värde. FC är uppdelat i fyra regionavdelningar: öst, väst, syd och norr.

Besök Författarcentrums (FC) webbplats

Centrum för dramatik

Centrum för dramatik (CFD) arbetar för att förmedla uppdrag till sina medlemmar. Det kan vara allt från skolbesök till att hitta uppdragsgivare som vill beställa en nyskriven pjäs.

Besök Centrum för dramatiks webbplats

Du kan bli medlem om du skriver manus för scen, tv, radio, film och nya medier. Du måste ha skrivit eller översatt två verk för att få bli medlem.

Översättarcentrum

Översättarcentrum (ÖC) marknadsför skönlitterära och facklitterära översättare. Förutom hjälp med marknadsföring får du som medlem möjlighet att gå på en rad föreläsningar, seminarier och workshops.

Kravet för medlemskap är att du har översatt minst ett verk på ett etablerat förlag eller översatt noveller, artiklar eller liknande, motsvarande minst 100 boksidor.

Besök Översättarcentrums (ÖC) webbplats

Alis

Administration av litterära rättigheter i Sverige (Alis) träffar avtal och inkasserar ersättning för användning av upphovspersonernas verk på litteraturens område, på motsvarande sätt som Stim gör på musikens område. Författarförbundet och Dramatikerförbundet är två av Alis huvudmän. För att få individuell ersättning av Alis krävs dock att du ger dem en skriftlig fullmakt att företräda dina rättigheter. Det är gratis om du är medlem i Författarförbundet eller någon annan av Alis medlemsorganisationer. Däremot tar Alis 15 procent av den ersättning de lyckas förhandla sig fram till åt dig.

Besök Administration av litterära rättigheter i Sveriges (Alis) webbplats

Föreningen Auktoriserade Translatorer

Föreningen Auktoriserade Translatorer (FAT) är en organisation där den som är medlem kan titulera sig auktoriserad translator och står under statlig tillsyn via Kammarkollegiet. Föreningen jobbar bland annat med avtal och ersättningar.

Besök Föreningen Auktoriserade Translatorers (FAT) webbplats

Besök Kammarkollegiets webbplats

Andra organisationer

Svenska Förläggareföreningen

Svenska Förläggareföreningen (SVF) är de svenska bokförlagens branschorganisation. Föreningen tar fram statistik, fakta, rapporter, bevakar upphovsrättsliga frågor, skattefrågor med mera. Förläggareföreningen delar även ut Augustpriset.

Besök Svenska Föreläggareföreningens (SVF) webbplats

Läs ner in Augustpriset

Föreningen ger tillsammans med Svenska bokhandlareföreningen ut tidningen Svensk Bokhandel med 21 nummer om året. SVF ger också ut tre kataloger – Vårens böcker, Sommarens böcker och Höstens böcker – som många bokhandlare använder när de ska göra sina inköp.

Besök Svenska bokhandlareföreningens webbplats

Besök Svensk Bokhandels webbplats

Om du driver ett eget förlag och inte har någon distributör är det extra viktigt att synas i Svensk bokhandels tidning.

För att bli medlem i Förläggareföreningen krävs att bokförlaget funnits i några år och löpande gett ut olika titlar.

Kulturrådet

Kulturrådet är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. Kulturrådet har ansvar att fördela statligt kulturstöd till konst- och kulturområdena och ge regeringen underlag för kulturpolitiska beslut. De har också i uppdrag att informera om kultur och kulturpolitik.

Besök Kulturrådets webbplats

Rådet administrerar det så kallade litteraturstödet. Det kan sökas av dig som bedriver utgivningsverksamhet av professionell art och som är verksam i Sverige.

Läs mer om litteraturstödet på Kulturrådets webbplats

Rådet ger även bidrag till litteraturevenemang, översättningar och läsfrämjande åtgärder. Kulturrådet administrerar ALMA-priset, Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, som är världens största barn- och ungdomslitteraturpris.

Läs mer om ALMA-priset

Kungliga biblioteket

Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek där i princip allt som är tryckt i Sverige eller på svenska sedan 1661 finns bevarat. KB verkar även som ett forskningsbibliotek med litteratur på flera språk. På KB finns ISBN-centralen där bokförlagen hämtar ISBN-nummer till böcker som utges i Sverige. På KB finns LIBRIS, en nationell söktjänst med information om boktitlar på olika svenska bibliotek.

Besök Kundliga bibliotekets (KB) webbplats

Bokrondellen

Bokhandlarnas mest heltäckande databokningssystem heter Bokinfo (tidigare Bokrondellen). Du kan själv lägga in dina titlar där mot en mindre kostnad. Om du finns i Bokinfo kan alla få tag på dina böcker och du kan fokusera på att försöka få recensioner, intervjuer och annat som gör att bokhandlare med flera får upp ögonen för din bok.

Besök Bokinfos webbplats

Sveriges Författarfond

Sveriges Författarfond (SVFF) förmedlar den statliga biblioteksersättningen som utgår till upphovspersoner av litterära verk när de lånas ut på bibliotek. Lånas din bok ut minst 2 000 gånger på ett år så är du berättigad till ersättning som betalas ut per automatik.

Besök Sveriges Författarfonds (SVFF) webbplats

Lånas din bok ut färre gånger hamnar pengarna i den så kallade "fria delen" av fonden där författare och översättare själva kan söka stipendier och bidrag.

Bonus Presskopia

Bonus Presskopia är en upphovsrättsorganisation som inkasserar, förvaltar och fördelar ersättning för mångfaldigande av litterära och konstnärliga verk gjorda av både svenska och utländska rättsinnehavare. I första hand avser ersättningen kopiering för skolor, företag och myndigheter.

Besök Bonus Presskopias webbplats

Ersättningen till Bonus Presskopia fördelas mellan de olika medlemsorganisationerna, där Författarförbundet är en.

Copyswede

Copyswede är en paraplyorganisation som licensierar vidareanvändning av tv och radio i en rad medier. De delar ut ersättning till medlemsorganisationerna samt individuellt till enskilda upphovsrättshavare. Copyswede administrerar också det svenska kompensationssystemet för privatkopiering.

Besök Copyswedes webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp