Frilansjournalistens kunder

Sidan blev senast uppdaterad:

Det finns tusentals tidningar och magasin att jobba åt. Det mesta av innehållet görs av fast anställda. Om de köper in frilansartiklar brukar det vara fackartiklar. I dag finns även rena webbtidningar, webbmagasin etc som kan behöva köpa in artiklar.

Magasin, fack- och branschtidningar

Magasin, fack- och branschtidningar är den största marknaden för frilansjournalister. På Sveriges tidskrifters webbplats finns fakta om över 400 av dem.

Sveriges tidskrifter

Genom att ta reda på så mycket som möjligt om de tidningar du vill skriva för kan du lättare komma med bra artikelförslag. Tidningsutgivarna (TU - Medier i Sverige) är mediehusens branschorganisation och på deras webbplats finns en lista på medlemsföretag .

Tidningsutgivarna, TU - Medier i Sverige

Kundtidningar

Många företag har tidningar, så kallade kundtidningar eller nyhetsbrev, som skickas ut till kunder. Kundtidningar görs ofta av speciella kundtidningsföretag som brukar anlita frilansare. 

Personaltidningar

Webb- och personaltidningar är andra tänkbara kunder. Kommuner, organisationer, myndigheter och företag efterfrågar ibland frilansare för olika skrivjobb. Det kan vara till tidningar, böcker och informationsmaterial de ger ut. Många har också ett intranät och externa webbplatser som ibland behöver material från frilansare.

Etermedier

Den som frilansar inom etermedierna, kan antingen vända sig direkt till de radio- och tv-kanaler som de vill jobba för eller ta kontakt med ett produktionsbolag. Allt fler program, både inom public service och kommersiella kanaler görs av produktionsbolag. Många efterfrågar olika typer av frilansare, alltifrån reportrar och programledare till researcher eller projektledare.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp