Upphovsrättsersättningar

Sidan blev senast uppdaterad:

Den person som har skapat ett konstnärligt verk har upphovsrätt till verket. Upphovsrätten är en immateriell rätt, vilket kan beskrivas som att konstnären äger rätten till verket. Upphovsrätten gäller i 70 år från upphovspersonens död.

Upphovsrätten kan delas in i en ekonomisk och en ideell rätt. Den ekonomiska rätten innebär att författaren - som också är upphovsperson - ensam bestämmer över verket och den rätten kan överlåtas eller upplåtas. Den ideella rätten innebär att upphovspersonen har rätt att bli namngiven i samband med sitt verk och att en viss respekt visas för verket.

När en bok eller annat upphovsrättsskyddat verk kopieras, lånas ut eller används på annat sätt finns olika avtal som reglerar upphovsrättsersättningen.

En del avtal ger upphovspersonen individuell ersättning, medan andra ersättningar klumpas ihop och delas ut i form av stipendier eller bidrag.

Biblioteksersättningen

Staten betalar årligen en summa till Sveriges författarfond för all bokutlåning. Beloppet baseras på antalet lånade böcker.

En del pengar går till fondens administration, medan resten delas ut i form av stipendier och bidrag till författare som finns representerade på biblioteken.

Den individuella ersättningen betalas ut automatiskt. Stipendier söker du på egen hand.

Stipendier för dig som skriver

Sveriges författarfonds arbetsstipendier

Kopieringsersättning

För att skolor, företag och organisationer ska få kopiera sidor ur litteratur, tidningar och andra medier krävs det avtal. Avtalen tecknas med Bonus Copyright Access som är en paraplyorganisation där Sveriges Författarförbund är en av medlemsorganisationerna. 

Pengarna som Bonus Copyright Access får in när de tecknar avtal med skolor, myndigheter och företag fördelas till medlemsorganisationerna som brukar dela ut dem i form av olika stipendier.

Författarförbundet kan dela ut pengar från Författarnas Kopieringsfond och Läromedelsförfattarna delar ut kopieringsstipendier. 

Upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access

Författarnas Kopieringsfond 

Läromedelsförfattarnas kopieringsstipendium

Annan upphovsrättsersättning

Om texter används i radioprogram, böcker lånas ut i bokcirklar eller artiklar används i Nationalencyklopedins nätupplaga finns det också avtal som ger individuell ersättning till författaren.

För att få ersättning krävs det att du är medlem i paraplyorganisationen Alis, Administration av litterära rättigheter i Sverige. Det är gratis om du är medlem i Författarförbundet, Läromedelsförfattarna eller någon annan av Alis medlemsorganisationer. Alis tar procent på den ersättning de lyckas förhandla sig fram till.

En motsvarighet till Alis men som mer är inriktad på radio- tv, cd- och dvd-kopiering och internet, är paraplyorganisationen Copyswede. Den delar ut kollektiv ersättning till medlemsorganisationerna, men också individuell ersättning till upphovsrättshavare.

Alis, Administration av litterära rättigheter i Sverige

Copyswede, organisation för att fördela upphovsrättsersättning 

Lagen om upphovsrätt på Riksdagens webbplats

 

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp