Arvode och avtal

Sidan blev senast uppdaterad:

Hur mycket du ska få i ersättning för din bok bestäms av två saker. Dels av avtalet du har tecknat med förlaget, dels hur mycket boken säljer. Det sistnämnda gäller främst för författare som har ett avtal med provision.

För författare och översättare finns det en rad avtal och arvodesrekommendationer. Det gäller både hur ett avtal bör se ut och vilket arvode som bör gälla både vid bokutgivning och vid översättningar. Författarförbundet har också rekommendationer för ersättningar och minimiarvode när du skriver eller översätter artiklar.

Avtal för författare och översättare hos Författarförbundet

Avtalsmallar för författare av kurslitteratur eller läromedel hos Läromedelsförfattarna

Ta hjälp av medlemsorganisationer när du skriver avtal

När du som författare skriver ett avtal med ett förlag är grunden att du "hyr ut" ditt verk under den tid ni har avtalat om. Förlaget har då ensamrätten att ge ut ditt verk på svenska. 

När du ska skriva ett författaravtal är det klokt att höra med författarorganisationer som Författarförbundet eller Läromedelsförfattarna, så att du inte skriver på ett avtal som är sämre än det normala. Vill du bryta ett redan ingånget avtal kan Författarförbundet också ge vägledning. Även om du inte är medlem kan du få viss hjälp av förbundets jurister.

Författarförbundet

Läromedelsförfattarna är en medlemsorganisation för dig som skriver läromedel eller kurslitteratur. De erbjuder bland annat juridisk rådgivning, förhandlar om avtal och ger vägledning om rättigheter.

Läromedelsförfattarna 

Skriva avtal som förläggare

Grunden i all förlagsverksamhet är upphovsrätten. Förlagsavtal sluts mellan en författare och ett förlag och innebär att författaren ger förlaget ensamrätt att ge ut en bok så länge som förlagsavtalet gäller.

Svenska Förläggareföreningen är de svenska bokförlagens branschorganisation. På deras webbplats finns mycket information om bokbranschen samlad som kan vara bra att ta del av, till exempel deras faktabank. Bokförlag som ansöker om medlemskap bör vara ha varit verksamt minst ett par år och ha en professionell och regelbunden bokutgivning.

Svenska Förläggareföreningen

Nordiska oberoende förlags förening, NOFF, är en förening där många mindre förlag är medlemmar. Dit kan man som nystartat förlag vända sig för att få råd.

Nordiska oberoende förlags förening, NOFF

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp